RZECZPOSPOLITA PAMIĘTA O “ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”


Ppor. Mieczysław Zimniak ps. “Szofer”, ostatni żyjący żołnierz oddziału por. Jana Kempińskiego “Błyska”
Ppor. Mieczysław Zimniak ps. “Szofer”, ostatni żyjący żołnierz oddziału por. Jana Kempińskiego “Błyska”

Dzisiaj, 23 kwietnia 2016 roku o godz. 12,00 do wsi Łąkociny koło Ostrowa Wielkopolskiego dotarli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, do żyjącego tam bohaterskiego “Wyklętego”. To ppor. Mieczysław Zimniak ps. “Szofer”, urodzony w 1923 roku, ostatni żyjący żołnierz oddziału por. Jana Kempińskiego “Błyska”, walczącego na terenach wschodniej Wielkopolski.

Wydarzenie to zgromadziło spore grono osób starszych i młodzieży, m.in. rodzinę „Szofera”, przedstawicieli Księgarni Niezależnej w Ostrowie Wlkp., kibiców z FC Ostrów i rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „BŁYSK”, którzy oklaskami i słowami uznania dali wyraz szacunku, że wreszcie pamięta się o tych weteranach.

Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz honoruje każdego żyjącego “Żołnierza Wyklętego” specjalnym listem gratulacyjnym, w którym w imieniu Rzeczypospolitej dziękuje za oddanie sprawie narodowej. W imieniu Szefa MON wręczają go delegowani oficerowie Wojska Polskiego.

W poszukiwania najbardziej zapomnianych bohaterów we współpracy z MON i Kancelarią Prezydenta RP było włączonych wiele środowisk i osób na czele z Wojciechem Boberskim z Warszawy i doktorem Dariuszem Kucharskim z Poznania. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społecznemu udało się odszukać pośród nas “Żołnierzy Wyklętych”. Obecnie żyje Ich w Polsce około 300 osób, a na Kresach blisko 80.

Zgodnie z rozkazem Szefa MON każdy z nich otrzyma list honorowy – podziękowanie za oddanie i wierność Polsce.

Cześć i Chwała Bohaterom !

Ppor. Mieczyslaw Zimniak - "Szofer" z rodziną, przedstawicieami Księgarni Niezależnej w Ostrowie Wlkp., kibiców z FC Ostrów i rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej "BŁYSK",
Ppor. Mieczyslaw Zimniak – „Szofer” z rodziną, przedstawicieami Księgarni Niezależnej w Ostrowie Wlkp., kibiców z FC Ostrów i rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „BŁYSK”.

Oprac. Księgarnia Niezależna w Ostrowie Wlkp., GRH „BŁYSK”, FC Ostrów.

 

Źródło: Tekst i zdjęcia – Igor Plucińki by email, 23 kwietnia 2016

Polish-Club-Online-PCO-logo-2  , 2016.04.23
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane