Prof. Jerzy Robert Nowak: Szokujące poparcie PiS dla kandydatury M. Belki na szefa EBOiR


JRN-Jerzy_Robert_Nowak-logo

 

Zdumiewa fakt, że rząd PiS udziela poparcia kandydaturze b. SLD-owskiego premiera Marka Belki na  stanowisko szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przypomnijmy tu, że ten wierny naśladowca tak szkodliwej dla Polski gospodarczej polityki Leszka Balcerowicza i wierny sługa światowej finansjery niejednokrotnie w różnych sprawach zachowywał się w sposób drastycznie odmienny od polskich interesów narodowych. Podam tu dwa wymowne przykłady . W 2004 r. Sejm RP przyjął ustawę zobowiązującą rząd do  starania się o odszkodowania o Niemiec. Belka, będąc wówczas premierem RP, odrzucił publiczne podjęcie sprawy odszkodowań, uznając je za „nie istniejący” problem. W ten sposób  polski premier poparł godzącą w nasze interesy narodowe wcześniejszą o kilka lat ustawę niemieckiego Bundestagu. Dodać należy, że Marek Belka oświadczył wówczas  mediom, że „występowanie z postulatem wypłacenia reparacji jest niebezpieczne dla Polski i że uchwała Sejmu RP nie jest dla rządu wiążąca!”.  Sprzeczne z polskimi interesami narodowymi było również zachowanie M. Belki w czasie pełnienia różnych ważnych stanowisk w Iraku. Przypomnijmy, że od czerwca do października 2003 roku Belka pełnił funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku, a od listopada 2003 do kwietnia 2004 roku  był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, odpowiedzialnym za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką.  Zapytany wówczas, czy będzie się starał o zwrot sumy ponad miliarda dolarów, pożyczonej Irakowi przez Polskę, udzielił odpowiedzi negatywnej, co było ewidentnie sprzeczne z interesami Polski.. Oba  powyższe fakty podaję za wystąpieniem świetnego znawcy polityki międzynarodowej prof. Tadeusza Marczaka w serii  wrocławskich  sympozjów „Spotkania i dialog” ( na początku marca 2016 r.)

Przypomnijmy również, że Belka był jednym z negatywnych „bohaterów” afery taśmowej  (tj. nielegalnie nagranej rozmowy z  ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem (przy udziale Sławomira Cytryckiego) , podejmującej m.in. sprawy zmian w ustawie o NBP i ewentualnej zmiany ministra finansów. Dodajmy tu, że obecny minister  Obrony Narodowej, a wówczas poseł  na Sejm Antoni Macierewicz skomentował wspomnianą rozmowę słowami: ”Sienkiewicz i Belka omawiali jak złamać istotę ustroju RP. To jest sprawa dla komisji śledczej i Trybunału Stanu.”

Decyzję o poparciu przez Polskę kandydatury Belki na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ostro krytykowano  w Oświadczenie Stowarzyszenia RKW w sprawie „Dobrej zmiany” z 24 marca 2016, stwierdzając m.in.: „Poparcie Marka Belki jest niezrozumiałe (…) Jego promotorzy zapomnieli widać o jego uwikłaniu we współpracę z SB (zarejestrowany jako  „Belch”), jest on odpowiedzialny za zaciągnięcie kredytu w MFW wbrew stanowisku ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka, a w czasie rządów PO – PSL chciał posłużyć się środkami NBP, by zapewnić zwycięstwo wyborcze PO”. W moim archiwum znalazłem  stary, ale jak zwykle ciekawy,  artykuł Bronisława Wildsteina sprzed 11 lat „Sojusz kłamców” z  „Wprost” z 3 lipca 2005. Autor bardzo ostro  krytykował mętne tłumaczenia Belki w sprawie współpracy z SB, a już w podtytule stwierdzał: „W demokratycznym państwie  prawa Belka sam podałby się do dymisji”.

 

Prof. Jerzy Robert Nowak
  •  Wybór zdjęć wg/pco

Więcej artykułów prof. Jerzego Roberta Nowaka na naszym portalu > > > TUTAJ .

 

Zainteresowanych nabyciem ksiażek prof. Jerzego Roberta Nowaka prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z numerami: (+48) 603-199-036 lub (+48) 608-854-215.

 

Od Redakcji PCO:

Ocena prof. Marka Belki jako osoby nie przydatnej w realizacji oczekiwań wolnościowych Polaków nie jest nowością.  Jako człowiek służb bez reszty oddany realizacji globalistycznych planów utracił już dawno społecze zaufanie. Nasza redakcja sygnalizowała to przed laty. Dzisiejsze poparcie tej osoby może być zrozumiane jako świadectwo podtrzymywania wcześniej przyjętych ustaleń koncesjonowanej opozycji, w którym to gronie nie brakowało dzisiejszych liderów PiS. Nasuwa się pytanie jaką rolę na polskiej scenie politycznej spełnia ta partia lansując takich ludzi jak prof. Belka. Bliskie układy z Fundacją Batorego Sorosa mogą być przeszkodą dla PiS w podejmowaniu męskich decyzji i przyczyą odchodzenia od poczynionych obietnic wyborczych. Może się okazać, że wybór mniejszego zła, wcale nie wpłynie na poprawę tragicznej sytuacji Polski. Liczą się czyny, a w tym przypadku poparcie dane prof. Markowi Belce nie należy do pozytywów. Polecamy Państwu dwa wcześniej na naszym portalu publikowane artykuły w temacie „Marek Belka”. Wg/PGO

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2016.05.04

Jerzy Robert Nowak

Autor: Jerzy Robert Nowak