Żydowska Rada Ukrainy


Hrojsman

Wołodymyr Hrojsman, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

„UKRAIŃCY RÓWNIEŻ MUSZĄ UZNAĆ PRZODUJĄCĄ ROLĘ ŻYDOWSKIEJ NACJI W ROZWOJU PAŃSTWA NARODOWEGO” !!!

 

*****

Wołodymyr Hrojsman, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, wzywa Poroszenkę i Jaceniuka, żeby przyznali się oficjalnie do bycia Żydami.

 

 

Ukraińcy, Polacy, Litwini, … kiedy w końcu wyciągniecie wnioski?

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Wołodymyr Hrojsman, na spotkaniu z przywódcami religijnymi Ukrainy wezwał przywódców Ukrainy do oficjalnego uznania ich przynależności do narodu żydowskiego.

 

„Nie należy upokarzać się przyznając do bycia Ukraińcem!” – emocjonalnie wyjaśnił Hrojsman.

 „Dla wszystkich i tak jest oczywiste, że jesteśmy potomkami proroków Izraela, to nasze korzenie.

Na Ukrainie, najwyższe urzędy publiczne, partie polityczne, duże przedsiębiorstwa i instytucje finansowe należą teraz do Żydów, bo Żydzi to mądry i pracowity naród, a to potwierdza wybraństwo Boże i wyjątkowa pozycja Żydów na Ukrainie.

Prezydent P. Poroszenko, Prezes Rady Ministrów A. Jaceniuk, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa O. Turczynow – Żydzi i każdy z nich powinien być dumny z bycia Żydem.

Ukraińcy również muszą uznać przodującą rolę żydowskiej nacji w rozwoju państwa narodowego.”

 – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

za: http://adonaris.livejournal.com/856242.html

 

kip-klub-inteligenci-polskiej-skipOd redakcji KIP: Taka pewność siebie Wołodymyra Hrojsmana przewodniczącego Parlamentu Ukrainy przed rokiem, a obecnie premiera Ukrainy po Jaceniuku, w połączeniu z niezrozumiałą dla wielu spolegliwością kolejnych POPiS-owych rządów w Polsce, wobec oligarcho-żydo-banderowskiego rządu na Ukrainie, można wytłumaczyć w skrócie następująco:

1. Polacy po raz pierwszy dobrze przygotowani i zorganizowani w trzech zaborach na początku XX wieku, wykorzystali nadarzającą się okazję skonfliktowania i osłabienia państw zaborczych I Wojną Światową – odrodzili Państwo Polskie w 1918 r., uniemożliwiając tym samym realizację przez chazarożydów utworzenia na ziemiach polskich Judeopolonii w oparciu głównie o Państwa Centralne.

2. W okresie międzywojennym na terenach II RP określanej wtedy, jako Galicja Wschodnia, a dzisiaj jako Zachodnia Ukraina, rolę destabilizującą Państwo Polskie odgrywały dwie grupy ugrupowań politycznych mniejszości narodowych:

  • jedna grupa – zorientowana na Związek Sowiecki opanowany przez chazarożydów – to partie komunistyczne, jak np. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, z której wywodzą się chazarożydowskie elity (czytaj – resortowe dzieci) obecnej władzy w Polsce;
  • druga grupa – zorientowana na Państwa Centralne, czyli Niemcy i Austrię oraz przez nie stworzona jeszcze w czasie zaborów w XIX przeciw Polsce – to ugrupowania nacjonalistów ukraińskich, także zdominowanych w kierowniczych kręgach przez chazarożydów.

3. Zarówno I jak II Wojna światowa była kontynuacją wielowiekowej strategii tajnych, judeosatanistycznych organizacji Zachodu, do podbicia Słowiańszczyzny, w tym największego kraju Słowian Rosji, z wykorzystaniem, także wewnętrznego skonfliktowania krajów słowiańskich, co często się udawało. Zachód skolonizował wszystkie kontynenty przez kilka wieków. Natomiast nie udało się to z Rosją, chociaż udało się to z dużym krajem, jakim była Polska przedrozbiorowa, dzięki skłóceniu z Rosją i wewnętrznej robocie rozkładowej lóż zydomasońskich. Słowiańszczyzny nie udało się podbić w starożytności, ani Rzymowi, ani Aleksandrowi Macedońskiemu, ale sfałszowana historia nic nie mówi na ten temat. Została ocenzurowana i sfałszowana przez tajne organizacje satanistyczne wspólnie z watykańskim Kościołem Katolickim.

4. Ważną przeszkodą kolonizacji Słowian, w tym Rosji, stanowiła Polska, stąd wielowiekowa polityka tych organizacji Zachodu zorientowana była na fizyczne unicestwienie Słowian, w tym zwłaszcza Polaków/Lechitów, wyróżniających się wśród Słowian potencjałem genetycznym i duchowym. Takimi zaplanowanymi przedsięwzięciami ludobójstwa Słowian była I, a zwłaszcza II Wojna Światowa i Październikowa Rewolucja  Chazarożydowska w Rosji. W planach Hitlera – realizowanych na polecenie tych tajnych organizacji – była eksterminacja narodów słowiańskich: od 50% samych Rosjan do 85% Polaków/Lechitów. Tego planu nie udało się na szczęście zrealizować w pełni, a jedynie w części. Według szacunków Trybunału Zbrodni Wojennych  w Norymberdze, które są  najbliższe prawdy, w II Wojnie Światowej wymordowano 1/3 obywateli II RP. Łącznie w II Wojnie Światowej i od Rewolucji Chazarożydowskiej w 1917 r. do 1989 r. wymordowano 80-100 milionów Słowian, według dobrze udokumentowanych obliczeń rosyjskich historyków, z udziałem polskich historyków zamieszkałych w Rosji. A więc Holokaust dotyczył Słowian, a nie chazarożydów, których liczba 6 milionów pomordowanych (podobnie ta liczba funkcjonowała długo po I Wojnie Światowej) jest niewspółmierna do ludobójstwa Słowian, a ponadto ujawniane są kolejne dowody to, że ta liczba została 3-4 krotnie zawyżona m.in. kilkakrotnym liczeniem tych samych zabitych. Po za tym elita władzy III Rzeszy składała się w dużej części  z chazarożydów, a w Wermachcie służyło ich co najmniej 150 tysięcy.

5. Chazarożydzi mają jakąś niewytłumaczalną od dziesiątków, jeśli nie setek lat miłość do Niemców, co szczególnie było widoczne w czasie II Wojny i także po niej, a jednocześnie nienawidzą Polaków, mimo, że mieszkają w Polsce od wieków, Polacy ich najwięcej uratowali w czasie wojny, a żaden kraj i naród nie zrobił tyle pożytku Żydom ze szkodą dla siebie, co Polacy. Jedynym sensownym wytłumaczeniem tych zachowań, przynajmniej od czasu wojny, może być to, że zakładane wymordowanie Polaków w 85% i pozostawienie 5 milionów pozostałych jako niewolników, zwolniłoby obszar ziem Polskich do utworzenia Judeopolonii. Ponieważ ten plan nie udało się zrealizować Hitlerowi pod dyktando żydowskich bankierów, więc chyba ta haniebna nagonka w mediach całego świata na Polaków, zamieniając ich z ofiar w katów, a oprawców Niemców w ofiary, jest wynikiem tego, że Polacy się ostali w zbyt dużej liczbie po drugiej wojnie światowej i uniemożliwili stworzenie Judeopolonii. Według Szymona Szurmieja byłego Dyrektora Teatru Żydowskiego, który oświadczył w publicznej telewizji, że w Polsce mieszka 4 milionów żydów, zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. Należy jednak zadać pytanie, że jeśli tylu się zarejestrowało ujawniając swoje pochodzenie w tych organizacjach, a w Polsce ukrywają się pod polskim nazwiskami, to ile jeszcze  jest tych, co nie zarejestrowali się w tych organizacjach ?. Jednocześnie szacuje się, że w Polsce mieszka 5-8 milionów Ukraińców, przesiedlonych po wojnie z terenów Kresów Wschodnich, ponieważ podawali się za Polaków, także  przesiedlonych w wyniku akcji „Wisła”, w wyniku napływu imigracji ostatniego ćwierćwiecza i większej rozrodczości od Polaków. Chociaż Ukraińcy to w większości Słowianie, należy zadać pytanie, jaki procent z nich uległo szowinistycznej ideologii banderowskiej ?

6. Na Ukrainie, zwłaszcza po Majdanie i w Polsce w czasie Komunizmu Wojennego w latach 1944-1956 i od początku transformacji w 1989 r., przy władzy są neo-żydo-banderowcy. Ukraina jest w stadium zaawansowanego upadku społecznego, gospodarczego i politycznego z nieuchronnym rozpadem na mniejsze państwa i/lub połączeniem się z krajami sąsiednimi. Wiele wskazuje na to, że Zachodnia Ukraina – najbardziej „zatruta” banderowskim szowinizmem, będzie chciała przyłączyć się do Polski i w ten sposób dostać się do UE i NATO pod ochronę. Zaczęło się o tym na Ukrainie głośno mówić. Czy jednak przywrócenie Polsce części dawnych Kresów nie jest kolejno powracającym planem budowy Judeopolonii i oddania Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich – Niemcom, a Warmii i Mazur – Rosji ? Czy chodzi też o realizację przez Izrael Planu B – wyniesienia się z Bliskiego Wschodu pod naporem Świata Arabskiego – do Polski i na Ukrainę ? Czy realizacji tego planu dotyczą tajne umowy polsko-izraelskie podpisane przez rząd Tuska ?

Redakcja KIP

 

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/zydowska-rada-ukrainy/ , 22 czerwca 2016

 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2016.06.23

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci