Dr Ewa Kurek: JEDWABNE – PROJEKT OBYWATELSKI


Szanowni Państwo,
15 lat temu na wniosek amerykańskiego rabina Szudricha minister sprawiedliwości RP wstrzymał ekshumację w stodole w Jedwabnem prowadzoną przez prof. Andrzeja Kolę z Uniwersytetu w Toruniu.
Od 15 lat trwa festiwal kłamstw związanych ze stodołą w Jedwabnem.
Państwo Polskie przez lata ukrywało raport prof. Andrzeja Koli z ekshumacji.
Państwo Polskie nie zrobiło i nie zrobi nic, aby odkłamać Jedwabne.
Ponieważ odpowiedź na pytanie o to, co stało się w Jedwabnem w roku 1941 mogą dać jedynie rzetelne badania historyczne, których podstawą jest przeprowadzenie ekshumacji, w dniu 30 czerwca 2016 roku rozpoczęłam wraz z burmistrzem Jedwabnego, panem Michałem Chajewskim, obywatelską akcję zbierania podpisów pod projektem:
PROJEKT OBYWATELSKI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ ZOBOWIĄZUJĄCEJ RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI DO PRZEPROWADZENIA EKSHUMACJI W JEDWABNEM, KTÓRA â ZGODNA Z POLSKIM I ŻYDOWSKIM PRAWEM ORAZ ŻYDOWSKĄ RELIGIĄ  – JEST WARUNKIEM USTALENIA PRAWDY HISTORYCZNEJ O WYDARZENIACH 1941 ROKU I PODSTAWĄ DO ICH SPRAWIEDLIWEJ OCENY
Wydarzenie związane z rozpoczeciem obywatelskiej inicjatywy znajdziecie Państwo pod linkiem:

Dr Ewa Kurek: Anatomia Kłamstwa

W załącznikach przesyłam:
1. Arkusz do zbierania podpisów.  
2. Przeprowadzony ze mną wywiad, w którym wyjaśniam historyczne i prawne przyczyny uzasadniające projekt.
3. Numer żydowskiego kwartalnika „Kolbojnik”, w którym na str. 14 zamieszczona została wykładnia żydowskiego prawa i żydowskiej religii uzasadniająca konieczność przeprowadzenia w Jedwabnem ekshumacji i jednocześnie demaskująca kłamstwo rabina Szudricha, Jana Tomasza Grossa i „Gazety Wyborczej”.
Ponieważ jest to projekt obywatelski, bardzo proszę o wydrukowanie arkusza, zbieranie podpisów, przesłanie wypełnionych arkuszy na adres p. burmistrza Jedwabnego oraz włączenie do obywatelskiej akcji znajomych.
 
                          W imieniu mieszkańców Jedwabnego, wszystkich Polaków i własnym serdecznie dziękuję
                                                                      dr Ewa Kurek
 Załączniki do ściągnięcia:
Polish-Club-Online-PCO-logo-2  , 2016.07.26
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane