„Bracia” Litwini


Na Litwie zniszczono instalację artystyczną – przeszkadzało bo polskie

Ławeczka Ogińskiego w Wilnie pozwalała przechodniom, którzy zdecydowali się na niej odpocząć, wsłuchać się w utwór znanego polskiego kompozytora. Oddano ją do użytku 24 stycznia bieżącego roku. Ufundowała ją polska Ambasada RP w Wilnie.
To już kolejny w krótkim okresie czasu akt wandalizmu na Litwie wymierzony w obiekt upamiętniający postać ważną dla historii Polski. 27 lipca uszkodzony został pomnik Emilii Plater w Kopciowie.
====================

Wileński arcybiskup wymierzył polskojęzycznemu Centrum Katechetycznemu ostatni cios decydując o jego zamknięciu

„Tygodnik Wileńszczyzny” informuje, że wileński arcybiskup Ginataras Grušas podjął decyzję o likwidacji praktyki Studiów Teologicznych w języku polskim: Centrum Katechetyczne, studia teologiczne (dające stopień magistra, jako oddział uczelni w Białymstoku, który jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie) i studia katechetyczne (na poziomie licencjackim, jako filia uczelni w Kownie). Studenci – to osoby z Litwy, Białorusi, Polski, świeccy i zakonnicy. Wykładowcami wileńskiego Studium byli najlepsi teolodzy z uczelni w Polsce. Centrum pracowało przede wszystkim na potrzeby katechezy wśród polskiej ludności, stanowiącej zdecydowaną większość katolików na Wileńszczyźnie.
Już wcześniej stwarzano problemy z nostryfikacją dyplomów – „litewskich urzędników nie przekonało twierdzenie, że Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (przyznający tytuł magistra) jest na liście uczelni wyższych, których tok studiów magisterskich jest równoznaczny litewskiemu”. Obecnie wileński arcybiskup wymierzył polskojęzycznemu Centrum Katechetycznemu ostatni cios decydując o jego zamknięciu.

 

  • Na zdjęciu głównym: Pomnik Emilii Broel-Plater, polskiej hrabianki oraz kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego. Jest nazywana polską Joanną d’Arc. Wandale urwali rękę rzeźby, która trzymała miecz. Fot. za Wikipedia. / wybór zdjęcia wg.pco

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2016.08.06

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane