Dr Jerzy Jaśkowski: Ogłupianie Polskich Rodzin Trwa – p. dr hab Ernest Kucharski z W-wy.


Z cyklu : „P-130, Państwo istniej formalnie”

 

 

 

Nikt nie ma odwagi przeciwstawić się złu, kiedy stało się ono powszechne.”

 

Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.
Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

O tym, że powszechne, teoretycznie bezpłatne, nauczanie państwowe służy tresurze młodych ludzi na wykonujące  polecenia Biologiczne Roboty, wiadomo już od 1773 roku.

Nie wiadomo tylko, dlaczego jeden z agentów wprowadzających program Du Ponta do Polski, zwany Hugo Kołłątaj, nadal jako zawód ma wpisane ksiądz, pomimo, że w żadnym seminarium w Polsce, ani we Wiedniu, ani tym bardziej w Rzymie, nie ma śladu pisanego jego pobytu, a tym bardziej składania ślubów [G.Braun]. Jak widać. nie przeszkadza ta maskarada polskiemu Episkopatowi. Dlaczego?

 

Niestety, o ile to fałszerstwo nie ma praktycznie żadnego znaczenia dla współczesnej młodzieży, z wyjątkiem podkopywania autorytetu Kościoła Katolickiego, to tego typu fałszerstwa dotyczące medycyny niestety przekładają się na konkretne negatywne działania na szkodę chorych.

Trzeba także podkreślić, że bez wątpienia sprawa H. Kołłątaja jest marginalna, w porównaniu do oficjalnego istnienia dwu Papieży, kiedy to Pan Jezus wyraźnie powiedział do Piotra o jednym Namiestniku Bożym na ziemi.

No, ale czasy się zmieniają i obecnie kolektywizm, czyli cywilizacja azjatycka uzyskuje monopol.

Przewidział to 100 lat temu p. prof. F. Koneczny, twierdząc, że prymitywniejsze cywilizacje zawsze zwyciężają bardziej rozwinięte. Widzimy to obecnie.

Jeszcze 50 lat temu oburzaliśmy się z powodu morderstw masowych nowonarodzonych dzieci w Chinach, a obecnie sami konsumujemy ludzkie ciała. I dosłownie i w przenośni.

Jak to podał w swoich wykładach ks. prof. Andrzej Zwoliński, mięso z nowonarodzonych dzieci, mordowanych z powodu tej ideologii, jest sprzedawane na przykład w Marsylii za 220 euro za kilogram. W Polsce na razie podaje się noworodkom i nie tylko, szczepionki hodowane na ludzkich komórkach, uzyskanych z zamordowanych płodów. Jak można stwierdzić, jest to jedynie różnica ilościowa, bowiem co do jakości to nawet PT Episkopat nie zabiera głosu. Czyli rodzaj kanibalizmu!

W celu zwiększenia obrotów wprowadza się przymus szczepień. A do jego egzekwowania wynajmuje odpowiednich ludzi. Jak wiadomo, dezinformacja musi iść w pierwszym szeregu. Już p. Goebbels powiedział, że każde kłamstwo byle dostatecznie szeroko propagowane, będzie uchodziło za prawdę.

 

Otóż przysłano mi adres strony internetowej parenting.pl.

Czego tam nie ma! Okazuje sie, że dezinformacjom w wydaniu polskojęzycznych ekspertów nie ma końca. Pomimo minięcia już prawie 4 lat, jak biegli sądowi w kilku procesach udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że za autyzm odpowiada szczepionka MMR, masowo wstrzykiwana polskim dzieciom, pomimo faktu odtajnienia 1271-stronicowego raportu koncernu GSK, potwierdzającego związek szczepionki z autyzmem, w Polsce nadal nie tylko ukrywa się ten fakt, ale oszukuje społeczeństwo twierdzeniami, że to nieprawda.

Szanując czas PT Czytelnika skupię się tylko na jednym, szczególnie jaskrawym przykładzie dezinformacji, a jednocześnie pokazującym, jak niski jest poziom edukacji na Medycznym Uniwersytecie Warszawskim.

Te dezinformacje rozprzestrzenia bowiem nie kto inny, tylko pracownik tej instytucji. Jak widać, nikomu w Warszawie to nie przeszkadza. Brak bowiem jakiejkolwiek reakcji Zarówno Uczelni macierzystej, jak i znajdującej się pod bokiem Izby Lekarskiej.

 

Otóż p. dr hab. n. med. Ernest Kuchar twierdzi autorytatywnie, ex kathedra jako Kierownik Kliniki Pediatrii, że związek pomiędzy szczepionką MMR, a autyzmem jest mitem. Opiera się przy tym na artykułach dziennikarza B. Deer, czyli Jelenia.

Być może mit ten figuruje, ale tylko w umyśle p. dr. hab. n. med. Ernesta Kuchara, ponieważ został ten fakt ustalony i potwierdzony wielokrotnie.

 

Jak podała prasa medyczna, po prawie 10 latach niezwykle upartych starań dr Briana Hookera, profesora na Uniwersytecie Simson i przy pomocy senatorów Stanów Zjednoczonych, Centrum Kontroli Leków, słynne CDC w USA MUSIAŁO UJAWNIĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ NAD WPŁYWEM SZCZEPIONEK NA DZIECI. 

Dopiero oparcie się na ustawie o „Wolności Informacji”, słynnym Freedom Act – FOIA, pozwoliło na ujawnienie, że środek zwany Thimerosalem, nadal używany w szczepionkach grypowych, ba, nawet podawany kobietom w ciąży i małym dzieciom, może spowodować autyzm i inne zaburzenia rozwojowe układu nerwowego.

 

Dr Hooker, dzięki pomocy dwu senatorów otrzymał po 10 latach starań dane dotyczące 400 000 dzieci urodzonych  pomiędzy 1991 – 1997 rokiem. Dane te były przeanalizowane przez epidemiologów z CDC z dr Thomasem Verstraetenem na czele. Analiza tego materiału dowodzi jednoznacznie, że urzędnicy CDC wiedzieli o bardzo wysokim ryzyku zachorowań na autyzm, zaburzenia snu, zaburzenia mowy i innych poważnych uszkodzeniach  Centralnego Układu Nerwowego, związanych z rtęcią, zawartą w preparacie zwanym Thimerosal.

 

Wyniki analizy otrzymanych dokumentów udowadniają niezbicie, że autyzm występował aż 7,6 razy częściej u dzieci narażonych na Tiomersal w okresie niemowlęcym. Już w 1999 roku raport CDC uzasadniał twierdzenie, że istnieje związek pomiędzy zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń neurologicznych, a wysoką ekspozycją na szczepionki zawierające tiomersal, w pierwszym miesiącu życia.

Dane te zostały utajnione przez najwyższych rangą urzędników CDC. Rtęć stanowi 50% wagowo w Tiomersalu,   wykorzystywanym w szczepionkach dziecięcych do 2000 roku i obecnie w szczepionkach grypowych. Ostatnio pediatrzy ponownie wyrazili zgodę na dopuszczenie dodawania rtęci do szczepionek. Oparli się przy tym na raporcie defraudanta z CDC, niejakiego Paula Torsena. W Polsce ten raport jest przedstawiany jako tzw. „Raport Duński”. Torsen jest ścigany listem gończym za malwersację ponad miliona dolarów, rzekomo wydanych na badanie związku pomiędzy rtęcią i autyzmem. I co ciekawe, w Polsce wszelkie maści reklamówki przemysłu farmakologicznego wciąż powołują się na ten raport. A pediatrzy, naśladując konsultantów, bezmyślnie to powtarzają.

 

 

Dlaczego CDC nie przyznawała się do związku pomiędzy obecnością rtęci w szczepionkach, a uszkodzeniem mózgu, wyjaśnia przewodnicząca CDC, dr Marie McCormick: „Nigdy nie przyznamy, że istnieje związek pomiędzy rtęcią, a szczepieniami”. Obecnie jest prezesem działu firmy Merck, jednego z głównych producentów szczepionek, na przykład MMR, wartości 4 000 000 000 [cztery miliardy dolarów wyciągane z worka zwanego ubezpieczeniami przymusowymi]

Trzeba przypomnieć, że znaczny wkład w ten zysk koncernu mają polscy urzędnicy, „bezmyślnie” wymuszając ustawowo szczepienie dzieci na nieistniejące choroby, już w pierwszej dobie życia.

Na stronie internetowej FDA znajdujemy m.in.:

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania już po zatwierdzeniu szczepionki przez FDA to: samoistna plamica, SIDS, reakcje anafilaktyczne, cellulitis, autyzm, objawy uszkodzenia CUN, encefalopatie, neuropatie, senność, bezdech.

Objawy te umieszczono na tej liście ze względu na powagę i częstotliwość raportowania. Ponieważ te zdarzenia są zgłaszane spontanicznie spośród populacji o nieznanej liczebności, wymagają ostrożności w podejściu do kwalifikacji.

Sanofil Pasteur Inc.072503.

 

Poza tym raportem są już wyroki prawomocne, oparte na licznych analizach biegłych sądowych o związku szczepionki MMR z autyzmem.

W dniu 23 września 2014 sąd w Mediolanie przyznał odszkodowanie rodzicom chłopca, u którego po otrzymaniu szczepionki INFANRIX HEKSA wystąpiły powikłania ze strony centralnego układu mózgowego.

Poza tym przewodniczący sędzia Nicola Di Leo oparł się na wspomnianym 1271-stronicowym raporcie, oczywiście „poufnym” formy GSK, w którym to raporcie na stronie 626 stało jak byk, że stwierdzano w czasie badań występowanie autyzmu.

 

Niestety „nasz” p. dr hab. n. med Ernest Kuchar jeszcze o tym nie wie.

 

Oczywiście w dalszej części jego wypowiedzi znajdują sie obraźliwe i nieprawdziwe informacje o dr Wakefieldzie, jakoby fałszował wyniki badań. Widać wyraźnie, że p. dr Ernest Kuchar nie czytał wcale pracy dr A. Wakefielda, ponieważ w artykule jest wyraźne zastrzeżenie, że nie badano związku zapalenia przewodu pokarmowego z autyzmem. Po prostu stwierdzono, że na 12 badanych chorych, większość miała stan zapalny przewodu pokarmowego. 

Wyniki tych badań zostały potwierdzone przez 17 innych światowych ośrodków. Obecnie powszechnie wiadomo wśród specjalistów, że po szczepieniu wirus jest eliminowany przez układ pokarmowy w okresie od 4 do 8 tygodni i taki dzieciak zaraża otoczenie.

 

Dokładnie opisałem nagonkę na dr Wakefielda w wielu artykułach. P. dr hab. Ernest Kuchar wyraźnie nie zna podstawowych faktów, ponieważ podaje własne przemyślenia, na przykład, że dr A.Wakefield nie tylko sfałszował wyniki badań, ale też nigdy nie odniósł się do stawianych mu zarzutów. Jest to po prostu kompromitacja naukowca, pracującego na wyższej Uczelni Warszawskiej. Po pierwsze, sąd po wielu latach przyznał rację zespołowi dr Wakefielda. Po drugie, dr Wakefield nie tylko się odnosił do stawianych mu nieprawdziwych zarzutów, ale nawet na Youtube istnieje cała masa jego wywiadów na ten temat. Po trzecie, powstało na kanwie oczerniania dr Wakefielda sporo filmów, z którymi polski widz może się zapoznać na youtube, np. Usłyszeć ciszę. Po czwarte, znana jest afera z ostatniego roku, odrzucenia z festiwalu filmu obnażającego przekręty korporacji szczepionkarskich.  A swoją drogą ciekawe, dlaczego ani Ministerstwo Zdrowa, ani Izby Lekarskie nie chcą rozpowszechnić tego filmu w Polsce?

Czego się boją?

 

P. dr hab. n. med. Ernest Kuchar wykazuje się także brakiem elementarnej wiedzy na temat toksykologii rtęci, aluminium, formaldehydu, Polisorbatu 80 i wielu innych substancji toksycznych.

W podstawowych podręcznikach z toksykologii, czy farmakologii, podane są normy dopuszczalne skażenia np. neurotoksynami. Dawki neurotoksyn zawarte w szczepionkach przekraczają dziesiątki i setki razy dopuszczalne dla niemowlaków koncentracje. Trudno się potem dziwić, że absolwenci WUM nie mają podstaw z zakresu medycyny środowiskowej, czy ekotoksykologii. Po prostu są tresowani na Biologiczne Roboty, które mają wykonywać, najlepiej bezmyślnie, procedury.

Izby Lekarskie same się pozbawiły, po cichu, możliwości szkolenia lekarzy i przedstawiania nowości, oddając korporacjom wydawniczym swoje Biuletyny. Także, pomimo minięcia kilku lat, żadna Izba Okręgowa, ani Naczelna, nie opublikowała listy osób pobierających „datki” od firm farmaceutycznych. 

Już nawet przemysł opublikował listę 20% swoich beneficjentów wśród lekarzy, czyli prościej mówiąc, komu i ile dawał łapówki, a Izby idą w zaparte.

 

Firma Merck płaci np. witrynom internetowym olbrzymie sumy. Spółka Medscape LLC, zależna od WebMD Zdrowie, w okresie od 2008 roku do 2012 roku otrzymała od Mercka 3 592 850 dolarów. Nie tylko Web MD otrzymuje takie kwoty. Podobnie inne firmy farmaceutyczne dbają o zadowalanie witryn. Przegląd tzw. niezależnych witryn „medycznych – naturalnych  metod leczenia, itd., wskazuje, że są one kryptoreklamami firm farmaceutycznych. Przeprowadzone przez mnie badania wykazały, że podawane na tych stronach informacje medyczne są doskonałe co do formy, a zupełnie fałszywe co do treści.

 

Pan dr hab. n. med. Ernest Kuchar jest stałym bywalcem łam Medycyny Praktycznej, znanego biuletynu przemysłu szczepionkarskiego.

 

Oczywiście, kto finansuje parenting.pl, nie ulega wątpliwości. Ale Rodzice, a szczególnie Mamy, powinny podchodzić z dużą ostrożnością do „rewelacji” tej witryny.

 

c.b.d.o

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk, 8 sierpnia 2016

 

  • Zdjęcie za Inter / wybór wg.pco

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.08.10

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski