Dariusz Kucharski: ukraińska uchwała jest zakłamaniem historii


radio-maryja_thumb.gifParlament Ukrainy potępił w czwartek lipcowe decyzje Sejmu i Senatu RP w sprawie zbrodni wołyńskiej, uznając, że określenie jej mianem ludobójstwa jest „upolitycznianiem historii” i przekreśla osiągnięcia wieloletniego dialogu historycznego na ten temat. Z punktu widzenia prawdy historycznej jest to wręcz niemoralna uchwała – skomentował dr Dariusz Kucharski.

Parlament w Kijowie oświadczył m.in., że z żalem, rozczarowaniem i głębokim zaniepokojeniem przyjął decyzje Senatu i Sejmu w sprawie wydarzeń na Wołyniu.

Parlament Ukrainy uważa, że ustanowiony przez Sejm RP Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP (…) jest przejawem upolitycznienia tragicznych stronic ukraińsko-polskiej historii” – czytamy w ukraińskiej uchwale.

Jest to uderzenie w polską rację stanu i trzeba o tym twardo powiedzieć. To nie powinno spotkać się z biernością ze strony polskiego rządu – podkreśla dr Dariusz Kucharski.

Przyjęcie takiej uchwały przez ukraińskich deputowanych nie powinno spotkać się z biernością strony polskiej. Uważam, że powinny być tutaj podjęte kroki i działania, ponieważ naród polski czeka na działania ze strony państwa polskiego, mające na celu obronę dobrego imienia Rzeczpospolitej. Wydaję mi się, że w tym wypadku taka sytuacja jest oczekiwana przez polskie społeczeństwo – wskazuje dr Kucharski.

Ta uchwała może wpłynąć na stosunki polsko-ukraińskie, jednak badania historyczne wskazują, że w tym sporze racja jest po stronie Rzeczpospolitej, a relacje z innymi państwami należy budować na prawdzie historycznej – podkreśla historyk.

Jeśliby uchwała polska, do której odnoszą się Ukraińcy o ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez Ukraińców, oparta by była na fałszu i kłamstwie, to można byłoby przyjąć, że strona ukraińska ma rację. Natomiast badania historyczne, sprawdzeni i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń potwierdzają, że polska strona ma w tym historycznym sporze rację i prawda jest po stronie narodu polskiego. Ta uchwała jest więc działaniem wyłącznie o charakterze politycznym – wskazuje dr Dariusz Kucharski.

Brak jasnych i konkretnych działań przez 26 lat ze strony polskiej skutkuje tym, iż to strona ukraińska podejmuje kroki tak niegodziwe i uderzające w prawdę historyczną w relacjach polsko-ukraińskich – mówi historyk.

Dr Kucharski apeluje do polityków i środowisk historycznych, aby jasno artykułowali nasze racje i stali twardo po stronie prawdy. W tym wypadku po stronie polskich wartości, które prezentujemy.

Wbrew oczekiwaniom ukraińscy deputowani nie zajęli się projektami rezolucji, w których, w odpowiedzi adresowanej polskim senatorom i posłom, proponowano m.in. upamiętnienie “ofiar ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951”.

RIRM

Źródło: RadioMaryja.pl , 8 września 2016

 

*     *     *

 

Dariusz Kucharski: ukraińska rezolucja to chęć dewaluacji polskiej myśli historycznej

Radio Maryja
W sobotnie audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja dr Dariusz Kucharski odniósł się do ukraińskiego projektu uchwały o ludobójstwie dokonanym przez Polaków na Ukraińcach. W ocenie dr. Kucharskiego jest to przeciwdziałanie Ukrainy na polską uchwałę o ludobójstwie na Wołyniu i zakłamywanie historii.

W Radzie Najwyższej Ukrainy zarejestrowano projekt rezolucji upamiętniającej (jak to określono) ofiary ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951. Jej autorem jest deputowany Ołeh Musij.

Jest to ze strony ukraińskiej kontr-działanie – wskazał dr Kucharski.

Jest to działanie mające zdewaluować polskie środowiska historyczne i polską myśl historyczną, które chcą wyjaśnić to, co do tej pory się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich. Można było przewidzieć to, że nastąpią jakieś działania ze strony Ukraińców po uchwaleniu ludobójstwa na Wołyniu. Ukraińcy będą starali się ratować swoją wizję historii i swojej przeszłości. Mają oni bardzo trudne odniesienie do swojej przeszłości i bardzo często mijające się z prawdą – podkreślił Dariusz Kucharski.

Historyk zaznaczył, że relacje polsko-ukraińskie należy opierać na dwóch biegunach: polityczno-historycznym oraz świadomościowo-duchowym.

Po pierwsze, bardzo silne wsparcie środowisk politycznych polskich dla Ukrainy i ich wejścia do Unii Europejskiej. Jest oczywiście zasadne, aby ich wspierać, ale jest to w pewnym stopniu bezgraniczne i bez merytorycznych podstaw w ramach spojrzenia na przeszłość, relacje historyczne, jak i również gospodarcze. Musimy pamiętać, że wymiar relacji polsko-ukraińskich nie jest to tylko przeszłość, ale przede wszystkim współczesność. Musimy pamiętać, że nadal nie mamy cofniętego embarga na polskie produkty żywnościowe. To jest niesamowicie ważne. Uważani jesteśmy za ambasadorów Ukraińców w Unii Europejskiej, przyjmujemy przychylnie Ukraińców, ale musimy jasno i zdecydowanie patrzeć na relacje w kontekście stosunków międzynarodowych. I po drugie, musimy budować świadomość ukraińską opartą na wiedzy i prawdzie historycznej – powiedział dr Dariusz Kucharski.

Całość „Aktualności dnia” z udziałem dr. Dariusza Kucharskiego [tutaj]

Źródło: RadioMaryja.pl , 7 sierpnia 2016

 

Dariusz Piotr Kucharski

– dr historii, autor szeregu opracowań i publikacji m.in.: Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921 – 1939); Coraz mniejszy potencjał; W 1924 roku przywróciliśmy złotego; Polacy na Wschodzie; Do nowoczesnej i sprawnej Służby Celnej. Obywatel i państwo to jedno,…

Na zdjęciu tytułowym: Województwo wołyńskie, wieś Lipniki, ciała zamordowanych Polaków przez oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwynczuka,ps. Dubowyj, w nocy z 26 na 27 marca 1943 r. Ofiarą zbrodni padło 179 – 182 osób, oprócz Polaków także 4 Żydów i 1 Rosjanka. Info i Fot. za Wikimedia Commons / Domena publiczna

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.09.08

Dariusz Kucharski

Autor: Dariusz Kucharski