Prof. Zbigniew Les: Rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski


Szanowni Państwo,

Zbliża się kolejna rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski. Rocznica ta przypada 16 października i jest obchodzona w niektórych polonijnych środowiskach. W obecnym czasie bardzo ważne jest aby w trudnej sytuacji w jakiej znajduje się Polska wskazywać te chwile w dziejach naszego narodu, które stanowią o wielkości naszego Narodu i państwa.

Koronacja Jadwigi na Króla Polski jest jednym z takich dziejowych momentów, które zwiastują początek rozkwitu i wszechstronnego rozwoju Polski jako potęgi europejskiej. QJF (The Queen Jadwiga Foundation – dop. pco)  od wielu lat wzbudza ducha narodu w rozproszonej masie tych, którzy zmuszeni byli z Polski wyjechać i ukazuje poprzez przykład św. Jadwigi Królowej jak też przez profil swojej działalności znaczenie polskiej kultury i tradycji w kształtowaniu oblicza prawdziwie patriotycznej polonijnej organizacji.

Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na marnowanie środków i energii na organizowanie jałowych dysput i festiwali polonijnych nieudaczników. Jako Polacy zamieszkali poza granicami naszej ojczyzny mamy nie tylko prawo ale i obowiązek włączania się w główny nurt kultury polskiej a nie tylko w raniące nasze uczucia specjalnie organizowane imprezy, jakoby dla Polonii, marginalizujące przy tym zupełnie dorobek tych, którzy z Polski zmuszeni byli wyjechać.

Dzisiaj poza granicami naszej ojczyzny przebywa wielu twórców kultury w tym szczególnie ludzie nauki, którzy swój talent i twórczy wysiłek poświęcają na ubogacenie niekiedy podrzędnych instytucji w wielu krajach świata.

QJF wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu powołała St. Queen Jadwiga Research Institute of Understanding, który w bardzo krótkim czasie dokonał rzeczy niemożliwej – stał się jednym z najbardziej znanych instytutów naukowych na świecie.

Najbardziej znaczące jest to, że jest to jedyny instytut naukowy powstały w środowisku polonijnym, który prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie. Jednakże, co nas najbardziej niepokoi, nie tylko rząd polski ale instytucje takie jak Wspólnota Polska, przeznaczające ogromne pieniądze polskiego podatnika na organizowanie anachronicznych już festiwali ludowych, nie wykazuje żadnego zainteresowania zmianą sposobu widzenia ruchu polonijnego.

Mamy jednakże nadzieję, że już wkrótce zmieni się stosunek rządu polskiego do tych, którzy zmuszeni byli z Polski wyjechać i że będą oni traktowani jako obywatele polscy przebywający za granicą a nie jako ludzie drugiej kategorii dyskryminowani poprzez lokowanie ich w sferze tak zwanej kultury polonijnej.

Jesteśmy Polakami i nie powinno być żadnego podziału w sferze nomenklaturowej mającej na celu zepchnięcie dużej grupy twórczych jednostek na margines festiwali polonijnych.

Wielka św. Jadwiga Królowa budowała Polskę na zrębie uniwersyteckiej kultury umożliwiając tym samym dostęp do wiedzy tym wszystkim, którzy tego pragnęli. W czasach panowania św. Jadwigi Królowej dla nas Polaków Słowian Katolików nie brakowało miejsca w naszej ojczyźnie. Pragnęlibyśmy aby obchodzona co roku uroczyście rocznica koronacji Jadwigi na Króla Polski przypominała nam wszystkim, że testament Jadwigowy erygujący uniwersytet ma nadal moc imperatywu nakazującego rozwój nauki na ziemiach polskich na najwyższym poziomie światowym. Chcielibyśmy żeby już nigdy z Polski twórcze jednostki nie zostały wypędzane i zmuszane do noszenia miana polonijnych uczestników polonijnych festiwali o bardzo niskim poziomie kultury.

Zwracamy się o poparcie naszej inicjatywy obchodzenia rocznicy koronacji Jadwigi na Króla Polski jako święta przypominającego o szczytnym obowiązku budowania jednej kultury polskiej z uwzględnieniem, w szczególności, obowiązku prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie w instytucjach naukowych na polskiej ziemi jak też powoływania tego typu instytucji poza granicami kraju. Pragniemy aby twórczość kultury polskiej była oceniana według jednego kryterium i nie dzieliła się na polską i polonijną ale na dobrą i szmirę.

 

Prof. Zbigniew Les

Dyrektor, The Queen Jadwiga Foundation

 

P.S. W ramach obchodów rocznicy koronacji Jadwigi na Króla Polski QJF – SQJRIU organizuje wykład podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.

http://www.slaskifestiwalnauki.us.edu.pl/component/content/article/9-nauki-techniczne/74-machine-understanding-najnowsza-generacja-robotow-rozumiejaco-myslace-maszyny.html?Itemid=101 .

 

Na zdjęciu tytyłowym: Restaurowanie Akademii Krakowskiej przez Królową Jadwigę. Obraz Jana Matejki. – Za: Wikimedia Commons/public domian. / wybór zdjęcia wg.pco

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.10.10

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane