Protest przeciwko podpisaniu przez polski rząd umowy CETA i TTIP


owp-oboz-wielkiej-polski-logoDnia 15.10.2016 w Warszawie, członkowie OWP wraz z innymi organizacjami patriotycznymi, wzięli udział w proteście przeciwko podpisaniu przez rząd polski umowy CETA i TTIP! Oficjalne stanowisko OWP w tej sprawie podczas protestu przeczytał kol.Roland Dubowski.

owp-protest-ceta-ttip-warszawa-20161015

 

„Witam Wszystkich Przybyłych, w tym liczne organizacje przedkładające dobro Ojczyzny nad wzajemne uprzedzenia!

Proszę Państwa! To, czym ostatnio środki masowej dezinformacji bombardowały nas wiąże się z tematem protestów dotyczących aborcji. Temat bardzo trudny i złożony. Ciągnący się dziesiątki lat. Ważny, ale jak się okazuje, używany zastępczo, w razie potrzeby. Gdyż wszelkie informacje w mediach publicznych nie są przypadkiem, a szczególnie te na dużą skalę. To jest sztuka socjotechniki, utrzymywania władzy nad masami społeczeństwa, usypiania lub też pobudzania do kontrolowanej aktywności.

W tym czasie Sejm Polski przyjął uchwałę w sprawie umowy CETA i trybu jej ratyfikacji. Dowiadujemy się, że negocjacje w tej sprawie między Unią Europejską, w tym Polską, a Kanadą trwały od 2009 roku. Z wypowiedzi znawców tematu, zatroskanych o dobro Polski wynika, że CETA jest tylko młodszą siostrą TTIP, i dotyczy tychże samych koncernów, lecz jako filii amerykańskich w Kanadzie. A więc wprowadza się coś, co spotkało się ze skutecznymi protestami tylnymi drzwiami, pod inną nazwą. I w sumie stroną umowy dla Państwa Polskiego okazują się wielkie koncerny, operujące miliardowymi budżetami, a nie instytucja Państwa Kanada czy Stanów Zjednoczonych. I mamy powtórkę z rozrywki. Podobnie jak acta, wejście do Unii Europejskiej czy też przepchnięcie Konstytucji RP z 1997 roku, informuje się publiczność, obywateli, czyli tych, których najbardziej to dotyczy, za pięć dwunasta. Nie ma publicznej debaty. Nie daje się czasu ani możliwości na zajęcie stanowiska osobom zorientowanym a jednocześnie krytycznie ustosunkowanym. Nie ma poszanowania warunków podjęcia rzetelnej i odpowiedzialnej decyzji, czasu na informację, debatę publiczną specjalistów, odpowiedzi na pytania…

Obóz Wielkiej Polski nie godzi się na takie lekceważenie obywateli. Przedkładając dobro Polski, stajemy w szeregu zwykłych Polaków i organizacji wyrażających swój protest przeciw takiemu stanowi rzeczy.

protest-owp-ceta-ttip-warszawa-20151015Umowa RP z CETA przedstawia niebezpieczeństwo dla Polski w trzech obszarach:

1. Zalewu żywnością GMO (Kanada jest w czołówce upraw GMO), z upraw silnie uprzemysłowionych i schemizowanych środkami ochrony roślin, oraz zalewu mięsem chlorowanym.

2. Zagrożenia suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu tzw. zasłoną dymną jawi się wałkowany od miesięcy temat Konstytucji Polskiej. Natomiast rzeczywistym zagrożeniem staną się prywatne sądy arbitrażowe, którym umowa z CETA daje uprzywilejowaną pozycję dla koncernów zagranicznych wobec Państwa Polskiego i polskich przedsiębiorców.

3. Ochrony dużych korporacji kosztem małych i średnich przedsiębiorstw, z którymi mamy do czynienia w Polsce.

Szanowni Państwo!

Do tej pory władze polskie nie zdołały zahamować exodusu ekonomicznego Polaków z własnego kraju na cały świat. A przecież mamy już rok pracy nowego Parlamentu, wybranego pod hasłami odzyskania Polski dla Polaków. Czy rząd PiS rozpoczął z całą mocą odzyskiwanie złodziejsko sprzedanego majątku narodowego: media, zakłady, gospodarstwa rolne, banki…, i karanie tych, którzy do tego doprowadzili? A ochoczo się zabierają do działań przeciwnych. Czy też łatwiej parlamentarzystom i rządowi wpędzać Ojczyznę w większe ubóstwo podpisując niekorzystne umowy czyniące rodaków niewolnikami w obszarze żywności i handlu? – Rozumiem, że za poprawnością polityczną w stosunku do USA ma następować amerykański typ wyglądu obywateli i ich żywienia, czyli konsumpcja zatrutej żywności, a potem specyfików koncernów farmaceutycznych. – I łatwiej szukać wszelkich sposobów, aby manipulowanych informacyjnie i zubożałych Polaków napuszczać na wojnę z Rosją, gdyż to właśnie jest w interesie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Takie działania kwalifikują się pod paragraf podżegania do wojny. Obóz Wielkiej Polski po raz kolejny staje w obronie żywotnych interesów Narodu Polskiego i Państwa Polskiego. My Polacy mamy swoje polskie rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa… Wystarczy tylko im nie przeszkadzać, stosować politykę celną chroniącą polską produkcję. Wzywamy polskie władze do dbania o polski interes.

Czołem Wielkiej Polsce!

Obóz Wielkiej Polski
www.owp.pl

 

  • Zdjęcia: 15.10.2016, Warszawa, protest przeciwko podpisaniu przez rząd polski umowy CETA i TTIP! Fot. za OWP-FB.

 

Źródlo: Info USOPAŁ 28.10.2016 & OWP-FB, 22 października 2016

 

 

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane