Dobra zmiana doceniła rolników. Bez podatku będą mogli sprzedawać do 20 tyś zł. Radujmy się!


wGospodarce

 

Rolnicy będą mogli sprzedawać własne produkty. Do kwoty 20 tys. zł – bez podatku

Sejm przyjął ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. Przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie do kwoty 20 tys. zł będą będą zwolnione z podatku.

W trakcie drugiego czytania zostały przedstawione dwie poprawki. Pierwsza, zgłoszona przez Klub PiS, rozszerza katalog odbiorców żywności od rolników, m.in. o placówki zbiorowego żywienia, stołówki szkolne, agroturystykę; druga zgłoszona przez Kukiz’15, podnosiła kwotę przychodów zwolnionych od podatku z 20 do 30 tys. zł. Sejm poparł wyłącznie pierwszą poprawkę.

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było postulatem licznej grupy rolników. Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje i sprzedać je odbiorcy końcowemu, czyli np. turyście lub sąsiadowi.

Projektowana ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów mieszanych (roślinno-mięsnych) wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Minister rolnictwa wraz z ministrem zdrowia określi w rozporządzeniach: limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Stosowne rozporządzenie ma wejść w życie wraz z ustawą tj. 1 stycznia 2017 r.

Ustawa wprowadza także preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Z podatku będzie zwolniony rolnik do wysokości sprzedaży 20 tys. zł rocznie. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-proc. podatek ryczałtowy.
PAP, MS 

Źródło: wGospodarce.pl, 16 listopada 2016. / Tytuł główny pochodzi od redakcji PCO.

 

Od redakcji:

Należy się cieszyć. Nie mniej przy wielu ulgach dla supermarketów takie decyzje wyglądają na kpinę. Odrzucenie propozycji 30 tysięcy również wydaje się dziwne. A już najbardziej śmieszy fakt, że nie zarządzono tej ulgi przed świętami czy też sylwestrem, a dopiero po nowym roku. wg/pco  

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.11.16

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci