Prof. Artur Śliwiński: Widmo „kolorowej rewolucji” i polityczna indolencja


EEM-Europejski_Monitor_Ekonomiczny_


Bądź gotowy, ponieważ niektórzy przygotowują atak na kraj. Wielu nie traktuje tego poważnie, będąc zahipnotyzowanymi przez wirtualną rzeczywistość rzekomo „kwitnącej Polski”.

Prof. dr hab. Artur Śliwiński, ekonomista. Fot. EEM
Prof. dr hab. Artur Śliwiński, ekonomista. Fot. EEM

Kiedy w 2009 roku ostrzegaliśmy przed projektami likwidacji Polski, ostrzeżenia były na ogół zignorowane. Ówczesne władze polityczne i media nadal przekonywały naród, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska chcą naszego dobra, że nie są pochłonięte realizacją dążeń hegemonistycznych lub ekspansjonistycznych. Rozwijano miraże powszechnego braterstwa i jedności Zachodu. Doprowadziło to do fatalnego uśpienia, które sprawiło, że zderzenie z rzeczywistością musi być bolesne, a być może tragiczne. Polska nie jest bowiem dostatecznie odporna na podstępny atak ze strony sił globalistycznych, które zdominowały zarówno USA, jak też UE.

Teraz mamy nową jakość; „kolorową rewolucję”, której władze polityczne nie potrafią się skutecznie przeciwstawić.

Już w styczniu (patrz: „Polityka Polska”, Nr 1(9) 2016) ostrzegaliśmy o realizacji scenariusza rewolucji kolorowej. Sygnalizowaliśmy, że „Również ostatnio w Polsce hasło „walki o demokrację” jest eksponowane przez specyficzny sojusz ugrupowań opozycyjnych. Jest to jeden z kilku sygnałów realizacji scenariusza „kolorowej rewolucji”, tym razem wymierzonej w rządy Prawa i Sprawiedliwości, lecz z pewnością planowanej z kilkuletnim wyprzedzeniem (projekty „kolorowych rewolucji” mają charakter długoterminowy)”. W zakończeniu obszernego tekstu zamieściliśmy pytanie: „Czy stojący u steru władzy politycy w Polsce nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą być również zmiecieni ze sceny politycznej, jak były prezydent Ukrainy Janukowicz i jego równie oligarchiczny system rządów? Czy znają mechanizm «rewolucji kolorowych»?”. Okazuje się, że sternicy polityki w Polsce starali się bezskutecznie „neutralizować” zagrożenie, jedynie coraz dalej idącymi koneksjami na rzecz reżyserów „rewolucji kolorowej”, czyli globalnej oligarchii finansowej.

W tej wyjątkowo groźnej sytuacji potrzebne jest przede wszystkim otrzeźwienie i zatrzymanie „chocholich tańców”. Otrzeźwienie musi oznaczać coś więcej, aniżeli realizm polityczny. Musi ono wydobyć Polskę z bagna płytkiego patriotyzmu, w którym nie ma miejsca na bezkompromisową odpowiedzialność za losy narodu i na czynne działanie. Niestety, ludzi nie kierujących się poczuciem odpowiedzialności, nie kierujących się nauką chrześcijańską, martwych etycznie, nie brakuje. Tolerowanie lub wspieranie tych ludzi w dążeniu do władzy politycznej jest złem, które zasługuje na ostre potępienie.

Wrogowie narodu polskiego występują dzisiaj pod fałszywą flagą (również biało-czerwoną). Dlatego na fałszywy patriotyzm należy szczególnie uważać.

„Rewolucja kolorowa” to nie tylko problem walki politycznej między różnymi ugrupowaniami (czy koteriami) politycznymi. Jest to problem walki duchowej, w której szczególna rola przypada Kościołowi. Widzimy, jak przeciw Polsce skupiają się siły, które niszczyły życie duchowe Polaków, rodzinę i naród. Niszczyły godność człowieka w Polsce i wypaczały wychowanie młodzieży. Niszczyły podstawy egzystencjalne narodu: gospodarkę narodową, finanse narodowe, handel narodowy. Projekt „rewolucji kolorowej” w Polsce zmierza do nowej, globalistycznej tyranii w życiu duchowym i materialnym.

Przeciwstawienie się „rewolucji kolorowej” powinno opierać się na powszechnym poczuciu godności osobistej i narodowej. Dla wszystkich powinno być jasne, że poczucie godności narodowej nie może być podważane, marginalizowane, a tym bardziej tępione jako rzekomo przejaw skrajnego nacjonalizmu. Z tym mamy ciągle do czynienia.

Obce ideologie i obcy agenci nie mają w Polsce żadnych praw. Oby to była prawda.

Dalszy ciąg w następnym numerze EEM.

 

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

 

Za: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – European Economic Monitor , 2016-11-22

 

Zdjęcie tytułowe fot. znaku drogowego niebezpieczny zjazd, za Odpowiedzialny Kierowca. / Wybór znaku wg.pco.

 

Więcej artykułów  prof. Artura Śliwińskiego na naszym portalu  >   >   >   TUTAJ  .

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-22016.12.06

Artur Śliwiński

Autor: Artur Śliwiński