Zbigniew Wierzbicki (Zbigwie): Apokalipsa na Ukrainie – proroctwo św. Paisjusza z góry Athos


 

Święta góra Athos to cała republika zarządzana przez prawosławnych mnichów. W gruncie rzeczy ona od dawna stanowi raj podatkowy. I dopóki Angela Merkel płaci, rząd Grecji nie ma najmniejszego zamiaru nic w tej sprawie zmieniać.

W maju b.r. odwiedził ten raj prezydent Rosji Władimir Putin. Dla mnichów z góry Athos jest on po upadku Konstantynopola prawnym następcą carów i władcą „Trzeciego Rzymu”.

I dlatego w katedralnej świątyni Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, mnisi dla Putina przeznaczyli miejsce  na tronie bizantyjskich cesarzy, co oburzyło mocno niemiecki Der Spiegel .

putin-grecja-athos

Jak podawał moskiewski mnich Wiaczesław Czaplin, wzbudziło to także silne uczucie zazdrości u towarzyszącego Putinowi Władimira Gundiajewa, czyli patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla.

Do najsławniejszych mnichów góry Athos należy zmarły w 1994 r. starzec Paisjusz (Arsenios Eznepidis), kanonizowany przez Świątobliwy Synod Konstantynopolitańskiej Cerkwi w 2015.

Starzec Paisjusz stał się szeroko znany dzięki wydanym w kilku językach, także po polsku, książkom z duchowymi wskazówkami i poradami. Jego niemal ośmiusetstronicowy żywot, pióra hieromnicha Izaaka okazał się niepozostawiającym cienia wątpliwości argumentem za kanonizacją.

starzec Paisjusz

A niedawno św. Paisjusz objawił się pewnemu mnichowi na Cyprze. Przyszedł do starca na Cyprze, kazał zapisać wszystko co powie i objawił mu co będzie tu, na Ziemi. Starzec z Cypru wszystko spisał i przesłał pismo mnichowi Nektariosowi.

Starzec Nektarios wszystko przeanalizował i rozesłał przekaz św. Paisjusza na prawosławne portale i blogi. Powodów, aby mu nie wierzyć nie ma, albowiem w ostatnich czasach, po wizycie prezydenta Rosji na górze Athos, wielu mnichom objawiał się starzec Paisjusz.

Jego przesłanie mówi o zbliżających się zdarzeniach oraz podaje receptę jak się można uratować: żal za grzechy, spowiedź, post. I to ma dotyczyć wszystkich, ponieważ Grecja stanie się latarnią prawosławia, a Rosja fundamentem tej latarni.

Jak zwykle, w trudnych czasach dla prawosławia, naród rosyjski weźmie na swoje barki brzemię zwycięstwa i odpowiedzialności za prawosławie. Rosja przystąpi do wojny nieoczekiwanie dla swojego narodu. Będzie to odpowiedź na prowokacje Turków na Bliskim Wschodzie. Walki będą krwawe, lecz Pan rozsławi Helladę i Rosję.

Prawosławie rozkwitnie na czele z prawosławnym Władcą, który będzie już władał całym terytorium zagarniętym niegdyś przez Turków, a w tym także Konstantynopolem przemianowanym na Carogród.

Tron bizantyjskich cesarzy w świątyni Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy na górze Athos zostanie przeznaczony wyłącznie dla Władcy Trzeciego Rzymu ze stolicami w Moskwie i Carogrodzie.

Spełni się marzenie XIX wieku: „Carogród będzie nasz”.

Prorochestva

Rosja – według objawienia przekazanego starcowi na Cyprze – będzie także miała drugi, krwawy front na Ukrainie, o którym zapowiadali już wcześniej św. Metody z Olimpu oraz św. Kosma Etolski.

Tyle zapisał mnich z Cypru w swoim piśmie przesłanym ojcu Nektariosowi.

Szczegółowe proroctwo św. Paisjusza dotyczące Ukrainy otrzymał ojciec Nektarios nieco później i przekazał prawosławnym. Przedstawił mu je jego młodszy przyjaciel i brat z tej samej celi – ojciec Christophoros z góry Athos, któremu objawił się we śnie starzec Paisjusz.

Na Ukrainie rozpocznie się apokalipsa”. Tak ojciec Christophoros rozpoczyna zapisany tekst stanowiący objawione mu słowa dotyczące wyłącznie Ukrainy:

– 1 milion ludzi przebywa w miejscach pozbawienia wolności – więzieniach, aresztach, szpitalach psychiatrycznych

– 700 tysięcy, a może nawet ponad 1 milion ludzi jest alkoholikami

– 350 tysięcy, a może nawet do 1 miliona ludzi to narkomani

– 250 tysięcy, a może więcej jest zarażonych wirusem HIV

– 365 tysięcy, a może nawet do 1 miliona jest chorych na gruźlicę

– 1,3 miliona choruje na cukrzycę

– 1,7 miliona to bezrobotni

– 1,7 miliona to uchodźcy

– Zachorowalność na gruźlicę w ostatnim roku wzrosła o 8%

– 200 tysięcy to bezdomni

– 80 tysięcy to prostytutki

– 165 tysięcy przypadków przemocy domowej w rodzinie, a połowa bitych to kobiety w ciąży

– 250 tysięcy aborcji co rok

– Wysoka śmiertelność – najwyższa na świecie po Lesoto

– Epidemia kokluszu

– Masowe fałszerstwa lekarstw w sprzedaży

– 118 miejsce na świecie według stanu zdrowia ludności

– Nie ma insuliny

– W pierwszej piątce krajów świata z najgorszą gospodarką

– Na 135 miejscu na świecie według swobód gospodarczych.

Faktycznie Ukraina nieuchronnie ginie. Kraj wpada w entropijny lej mogący ją przekształcić w czarną dziurę. A to już najczystsza apokalipsa.

A po apokalipsie może nastąpić Armagedon. Sami u siebie wywołali wojnę, zabijają ludzi, wszystko się rozwali, a z drugiej strony są tłuste kreatury – miliarderzy ze swoimi rodzinami.

Na czele Ukrainy stoją ciała obce – rozbójnicy, grabieżcy, sprzedawczyki.

Święta Cerkiew Prawosławna jest rozbita – rozerwana na części. Rozkwitają różne pogańskie kulty włącznie z czarnymi kultami mającymi wyznawców w wyższych sferach kraju.

 

Rządzący formują coraz bardziej dyktatorski reżim pod pretekstem walki z korupcją.

Ukraina jest poniżana przez zepsuty Zachód i mamiona możliwością bezwizowego przemieszczania się.

W istniejącym systemie bez zmiany – likwidacji klanowo oligarchicznego modelu, żadna walka z korupcją nie powiedzie się.

Ukraina zmierza do ruiny gospodarczej.

Prawosławny naród Ukrainy ocknie się i uzmysłowi sobie, że źródłem ruiny kraju jest rządząca, wyobcowana grupa. Naród Ukrainy podejmie bój o swój ratunek.

Wewnętrzna wojna i przelew krwi na Ukrainie ustąpi, gdyż tak jak zawsze, naród rosyjski zaprowadzi tam porządek. Słuszna interwencja narodu rosyjskiego początkowo będzie krwawa, ale zapobiegnie samounicestwieniu Ukrainy i szybko doprowadzi do zaprzestania przelewu bratniej prawosławnej krwi i zjednoczy rozbitą Świętą Cerkiew Prawosławną na Ukrainie. Ukraińcy przystąpią do triumfującego Trzeciego Rzymu, a zbiegnie się to ze zwycięstwem w Turcji i jej upadkiem.

Zadziwia wszystkich znajomość szczegółów i precyzja proroctw św. Paisjusza w części objawionej ojcu Christophorosowi.

Niektóre szczegóły proroctwa wyglądają niczym dane Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, co nadaje temu proroctwu ogromną wiarygodność.

Wygląda na to, że zgodnie z przedstawionymi proroctwami znajdujemy się na progu wydarzeń, które zmienią radykalnie współczesny świat i radykalnie odmienią przyszły, historyczny los i znaczenie geopolityczne Rosji jako rzeczywistego Trzeciego Rzymu.

Rozum odmawia uwierzyć w taki bieg zdarzeń, a tym bardziej komentować zapowiedziane przyspieszenie biegu historii w pobliżu naszych granic.

Dlatego też ciekawy jestem co o proroctwach św. Paisjusza z góry Athos sądzicie, drodzy czytelnicy?

 

Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie” 

Przeczytaj więcej artykułów Zbigniewa Wierzbickiego „Zbigwie” na naszym portlu  >    >    >   TUTAJ .

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2   , 2016.12.14
Zbigniew Wierzbicki - Zbigwie

Autor: Zbigniew Wierzbicki - Zbigwie