Dr Jerzy Jaśkowski: Dziecięca eutanazja w majestacie „prawa”.


Z cyklu: „P- 163/164/165, państwo istnieje formalnie”

 

 

„Żadne państwo nie upadnie bez pomocy wewnętrznej użytecznych trolli”

Celare Fraudem fraus estukrywanie oszustwa jest oszustwem!
[
rzymska maksyma prawna]

Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.
Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

Jak już powszechnie, chyba, w Polsce wiadomo, tzw. Raport Klubu Rzymskiego, czyli dokument przygotowany w latach 1968 – 1970, ustalił liczbę mieszkańców w kraju pomiędzy Odrą, a obecnie Bugiem, na 15 300 000. Z „krajowych” przedstawicieli w tym Klubie uczestniczył mjr UB, niejaki p. Kołakowski, oddelegowany potem do pionu propagandy i agitacji na stanowisko profesora filozofii uniwersyteckiej. Na stanowisku tym miał możność indoktrynacji wielu roczników rządnych wiedzy młodych ludzi. Skutki takiej i podobnych działalności obserwujemy do dnia dzisiejszego.

Proszę zauważyć, że opowiada się cały czas bajki o konieczności dekomunizacji byłych ubeków, odbieraniu emerytur, a nikt nie rusza dekomunizacji tzw. kadry „naukowej”. Zaraz po 1989 roku najbardziej protestowały przeciwko dekomunizacji takie uczelnie jak KUL, Uniwersytet Krakowski, czy Wrocławski. Po ostrości i skuteczności protestów możemy ocenić ilość agentów na tych uczelniach. Podobnie, jak o jakość pracy tych szkół, czyli poziomie merytorycznym, świadczy kompletny braku patentów. Innymi słowy, nadal utrzymywana jest zasada: „nie matura lecz chęć szczera czyni z ciebie …”.

Przypomnę, Polska posiadając ponad 470 wyższych uczelni produkuje jakieś 100 patentów rocznie. Niemcy posiadając koło 80 uczelni, produkują ponad 17 500 patentów rocznie. Oczywiście prasa polskojęzyczna niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, pomija milczeniem ten temat, a nawet wręcz przeciwnie, chwali, pękając ze śmiechu, rzekome osiągnięcia niektórych placówek.

Poniżej przejdę do konkretów, jakie są faktyczne skutki takiego przemyślnego, a dopracowanego w szczegółach programu MK ultra, realizowanego w naszym Kraju. Zdziwienie budzą wszelkiego rodzaju artykuły i felietony twierdzące, że to jacyś Polacy coś wymyślili, czy przeprowadzili. Program powszechnej, państwowej, obowiązkowej edukacji ma jeden tylko i wyłącznie cel, takiej tresury młodych ludzi, aby nic innego, z wyjątkiem wykonania podanej instrukcji, czyli wytycznych, czyli procedur, nie tylko nie umieli przeprowadzić, ale aby nawet nie umieli pomyśleć o tym.

Jest to prosta realizacja planu niemieckiego z okresu wojny. Słowianie mają czytać i pisać oraz liczyć do 1000, Rosjanie tylko do 100. Proszę porozmawiać na ulicy i samemu się przekonać.

Poniżej podam konkretny przykład takiego tresowania ludności zamieszkałej pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem. W opisie oprę się na danych USA jako że w prasie można się doszukać, że jesteśmy 52 stanem. Powinniśmy więc znać statystyki opiekuńczej „macierzy”, jeżeli nasze własne są niedostępne. O tym, że nasze statystyki nie istnieją, wie każdy zajmujący się badaniami naukowymi. W tym celu co kilkanaście lat dokonuje się korekcji granic poszczególnych województw, lub przeprowadza się nowy podział kraju. Stare roczniki przestają mieć większe znaczenie. Nic nie można porównać.

 

Przypomnę, w 1989 roku, po tzw. przemianach wykonanych przez Wojskowe Służby, rządzące naszym biednym krajem [St.Michalkiewicz] od 1944 roku, wprowadzono u nas rockefellerowski system medycyny. Szef WSI gen. Dukaczewski [szkolony w Moskwie] rządził służbami do 2006 roku. Miał więc czas i możliwości kontynuacji ustaleń wcześniejszych.

System reckefellerowski, w skrócie, sprowadza się do oskubywania ludności. Konkretnie, przed wprowadzeniem tego systemu w Ameryce w latach 80. ubiegłego wieku, wydatki na medycynę wynosiły 50 miliardów. Po około 30 latach stosowania tego systemu wydatki wzrosły do ponad 250 miliardów, oczywiście dolarów; Co wcale nie poprawiło świadczonych usług. Konkretnie, pod względem umieralności niemowląt USA plasują się w końcówce państw rozwiniętych. Drastycznie zwiększa się umieralność kobiet po porodach.

W Polsce negatywne skutki obserwujemy po pierwszej reorganizacji, tj. stworzeniu SOR-ów. Przeciętny czas oczekiwania na pomoc chorego w SOR-ach wynosi kilkanaście godzin. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Przed 1989 roku czas pobytu chorego w Izbie Przyjęć np. chirurgicznej wynosił co najwyżej 1-2 godziny. 

Jakie są proste przyczyny takiego stanu rzeczy? Otóż człowiek w tym systemie liczy się tylko wówczas, kiedy jest chory. Można obłożyć go dodatkowym podatkiem, np. zmusić do udania się do prywatnego szpitala, czy przychodni. A jak nie ma pieniędzy? A jak nie ma pieniędzy, to przyspiesza plan doprowadzenia ludności zamieszkującej teren pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem do wielkości zaplanowanej przez Klub Rzymski, to jest 15 300 000.

Podam konkretne przykłady z ostatniego okresu. Pewna znajoma z rozpoznaniem zakrzepu w tętnicy kończyny dolnej, w listopadzie była przewożona do szpitala chyba ze 6 razy. Po przetrzymaniu jej przez kilkanaście godzin odsyłano ją do domu z adnotacja: nie kwalifikuje się do hospitalizacji. Wreszcie 2 grudnia przyjęto ją. Czwartego grudnia obcięto jej chorą nogę z powodu sepsy. Obecnie jeszcze żyje na respiratorze. Jednym powodem takiego postępowania, tj. odsyłania, jak się wydaje był wiek, znacznie powyżej średniej statystycznej.

Inny przykład z ostatniego kwartału. Młoda 40-letnia kobieta przez 4 miesiące  była przesyłana od jednego specjalisty do drugiego z rozpoznaniem raka piersi. Rak był ewidentny i bezwzględnie kwalifikowała się na natychmiastową operacje. Pomimo 4 miesięcy konsultacji, nie podjęto decyzji. Po co się spieszyć? Przecież jak chodzi po specjalistach, to przynosi zysk. Wiadomo, badania kosztują i NFZ płaci. Jedyne leczenie dające szansę wyzdrowienia w raku piersi jest chirurgiczne. W przypadku przerzutów leczenie chirurgiczne zawodzi oczywiście. Leczenie chirurgiczne jest 10-krotnie tańsze, aniżeli chemioterapia. I mamy odpowiedź, dlaczego szpitale zwlekają i wolą chemioterapię.

Przypomnę, chemio, czy radioterapia to średnie przeżycie 3.5 roku. Leczenie innymi metodami to średnie przeżycie 13.5 toku. Ale NFZ preferuje chemię. Sam musisz się domyśleć Dobry Człeku, dlaczego?

 

Poniżej kolejne przykłady. Do 1965 roku wskaźnik dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie wynosił w USA 4.5 %. Po wprowadzeniu w latach 80. medycyny rockefellerowskiej, w 2009 roku wzrósł do 32,9 %. Obecnie co trzecia kobieta w USA rodzi przez cesarskie cięcie. Jakie są tego skutki?

USA jest jedynym krajem wśród państw rozwiniętych, w których wzrasta umieralność kobiet po porodzie. Od 5 lat notuje się systematyczny wzrost nadumieralności kobiet do 40. roku życia. Śmiertelność matek po porodzie wzrosła do 14 na 100 000. Jest to znacząco wyższy współczynnik, aniżeli w Kanadzie, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii. Podobnie kształtuje się współczynnik umieralności niemowląt. Jest on dwukrotnie wyższy, aniżeli w Japonii, Finlandii, czy Portugalii.

Wyniki badań opublikowane w British Medical Journal jednoznacznie wskazują, że dzieci urodzone przez cesarskie cięcie [C-Ciecie], częściej zapadają na cukrzycę typu pierwszego, otyłość, astmę. Dr J. Blustein, autor tej pracy stwierdza:

„Oczywistym jest, że dzieci urodzone przez cesarskie ciecie mają gorszy stan zdrowia. Dokładne określenie czynnika wymaga dalszych badań…. Dla mnie oczywistym jest, że obecne wyniki są na tyle interesujące i jednoznacznie wskazujące, że c-ciecie ma długoterminowe skutki niekorzystne dla zdrowia dzieci”.

Badania medyczne wskazują, że porody naturalne mają pozytywny wpływ na zdrowie dziecka. Ten sposób porodu jest korzystny dla międzypokoleniowego transferu mikrobionu od matki do dziecka. To pozwala zbudować dziecku silny układ odpornościowy od chwili urodzenia. Proces narodzin jest pierwszą formą szczepienia przeciwko patogenom, nabywania drobnoustrojów z jelit matki. Z biegiem czasu system odpornościowy noworodka zaczyna rozróżniać pomiędzy dobrymi i złymi mikrobami i zaczyna atakować te szkodliwe.

Canadian Medical Association Joural opublikował pracę wykazującą jednoznacznie, że dzieci urodzone przez c-ciecie miały mniej kolonii dobrych bakterii, aniżeli te urodzone przez pochwę. 

A co robi się w Polsce? Wzrasta liczba dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Oczywiście wszystko dzieje się w majestacie procedur. I proszę zauważ Dobry Człeku, że Ministerstwo nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia, zajmuje się głównie handlem szczepionkami, a zupełnie nie zwraca uwagi na c-ciecia.

 

Przechodząc do dalszego przedstawienia faktów jednoznacznie świadczących o depopulacji.

Powołano? tzw. „polską” grupę ekspertów ds. szczepień, szczególnie dzieci urodzonych przedwcześnie, z niską masą urodzeniową. I mamy dwa problemy. Jaka to polska grupa? Kto ją powołał? Ponieważ parę lat temu wszyscy konsultanci mający dwa etaty, z których jeden był finansowany przez firmy farmaceutyczne, musieli z nich zrezygnować. A tutaj w Grupie „ekspertów” co najmniej u kilku osób występuje wyraźny konflikt interesów:

Do grupy tej należą m.in. 

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu

dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka

prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – członek Zespołu

 

Powstaje więc pytanie, kto więcej płaci i dla kogo oni pracują. I kolejne pytania: to już ¨Ministerstwo nie posiada innych specjalistów, nie uwikłanych konfliktem interesów? Dlaczego radni, czy posłowie muszą co roku składać kopie deklaracji skarbowych, a tzw. eksperci nie? To się ma nazywać przejrzystość?

 

Poza tym „Grupa” ta opiera się na Amerykańskiej Akademii Pediatrii – AAP. Co to znaczy w praktyce, wyjaśniają poniższe fakty. AAP otrzymała tylko w jednym roku 433 000 dolarów od firmy Merck, za zatwierdzenie szczepionki HPV dla dzieci. Dało to firmie Merck 1,5  miliarda zysku. Przypomnę, chodzi o rzekome szczepienie dzieci przeciwko rakowi szyjki macicy. Szczepionka ta wg twierdzenia odkrywcy dr Harper, nigdy nie była badana w tym kierunku. HPV w 98 % ulega samoistnemu wyleczeniu w okresie 6 – 9 miesięcy. Jedynym udowodnionym czynnikiem raka szyjki macicy wg podręcznika dla studentów medycyny, jest częsta zmiana partnerów wśród kobiet. Ale w dobie swobody seksualnej nie wolno o tym pisać.

AAP kolejne 342 000 dolarów otrzymała od firmy Wyeth, za zaakceptowanie szczepionki przeciw pneumokokom dla dzieci. Zysk firmy wynosi 2 miliardy rocznie. Obecnie będzie się do tego zysku dokładało polskie Ministerstwo. Więc chyba już wszystko się wyjaśniło. Ciekawe, dlaczego Polskie Towarzystwo Pediatryczne nie publikuje wziątek od firm farmakologicznych. Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, Szanowny Czytelniku.

Wymienieni osobnicy nigdy nie publikowali prac na temat tego, co się dzieje z dziećmi zaszczepionymi 15 – 30 szczepionkami po 10, 20, czy 30 latach. Jednocześnie cały czas twierdzą, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami. Żadnych dowodów nie próbują nawet przedstawić, cały czas powołując się na zalecenia rozmaitych dziwnych instytucji. A tymczasem fakty wskazują na zupełnie coś innego.

Celare Fraudem fraus est – co się przekłada:
ukrywanie oszustwa oszustwem jest!  
[
rzymska maksyma prawna]

Po cichu realizuje się scenariusz. O czym nie wspomina tzw. „grupa ekspertów’.

Mamy smutne doświadczenie ze szczepionką przeciwko Polio, podawaną także w Polsce, a zawierająca rakotwórczego wirusa SV-40. Wiadomo o tym fakcie było od co najmniej 1960 roku, a w Polsce nadal stosowano tą szczepionkę przez co najmniej ćwierć wieku. I nikt z PZH nie przyznaje się do przepuszczenia i wprowadzenia do obrotu skażonej szczepionki. Podobnie epidemia Polio w latach 1970 – tych w poznańskiem została zamieciona pod dywan. Nikt nie poniósł konsekwencji.

Szczepionki zawierają formaldehyd i dezoksycholan sodu.

Jak podaje ulotka firmowa szczepionka zawiera 25 mcg formaldechydu znaną neurotoksynę i 50mcg dezoksycholanu sodu oraz oczywiście 25 mcg rtęci także neurotoksyny.

Udowodniono, że jednym z powikłań jest uszkodzenie układu nerwowego, drgawki,  wystąpienie zespołu Guillain  Barre, czy narkolepsja. Tymczasem owa „Grupa EKSPERTÓW” milczy o tych faktach.

Co ciekawsze, jak podaje owa „grupa ekspertów” w swoim oświadczeniu pt: „Protokół Postępowania nr XIV”:

Dzieci przedwcześnie urodzone i noworodki z małą masą ciała, są bardzo narażone na zakażenie. Wrażliwość ta wynika z niedostatecznej sprawności mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej, wrodzonej i nabytej.

Do istotnych czynników ryzyka zakażeń należą także niekorzystne czynniki perinatalne, takie jak przedwczesne pęknięcie błon płodowych, kolonizacja drobnoustrojami chrobotwórczymi .

Dodatkowe czynniki to kolonizacja dziecka chorobotwórczymi szczepami drobnoustrojów w czasie pobytu  w szpitalu oraz stosowanie inwazyjnych procedur.

Po pierwsze, mamy potwierdzenie, o czym psiałem, że lepiej rodzić w domu.

Po drugie, inwazyjne procedury np. szczepienia.

I dochodzimy do rewelacyjnych wniosków tej grupy „ekspertów”:

A/ dzieci należy szczepić rutynowo, z rzadkimi wyjątkami, zgodnie z wiekiem chronologicznym i obowiązującym PSO.

B/  pierwsze szczepienie u dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży, u wcześniaków z napadami bezdechu, bradykardią, oraz z ciężka dysplazją oskrzelowo – płucną zaleca się wykonać jeszcze w czasie pobytu dziecka na oddziale..

Odroczenie szczepienia jest uzasadnione jedynie w przypadku ciężkiego stanu klinicznego. [Innymi slowy bezdech, dysplazja oskrzelowa to łagodne dolegliwości?] Odraczanie szczepień bez jednoznacznego przeciwwskazania jest nieuzasadnione, ponieważ opóźnia uzyskanie odporności.

Typowa schizofrenia.

Z jednej strony podają, że układ odpornościowy jest niedojrzały i nie posiada mechanizmów wytwarzania prawidłowego odporności, a z drugiej strony podają, że wstrzykiwanie neurotoksyn, ewidentnych trucizn jest koniczne.

Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne dawki aluminium w zależności od masy ciała.

Wyraźnie widoczne jest, że owa grupa ekspertów nie ma o tym zielonego pojęcia.

jj-tabela-zaleznosci-masy-pacjeta-dawki-zawartosci-al

Mało tego .

„Osobnicy owi” zwani ekspertami, używają pojęcia szczepionka bez podawania składu chemicznego zawartych w niej związków.

Przecież kiedyś musieli zdawać toksykologię i farmakologię. Wyraźnie  jest podawane w czasie zajęć z tych przedmiotów, że dawkę leku przelicza się na masę ciała.

Powyżej podałem ile razy jest przekroczona dawka tylko jednej neurotoksyny jaką jest aluminium.

W celu przypomnienia, podaję zawartość aluminium w wybranych szczepionkach. Norma dla dziecka to 2mcg na kilogram masy ciała, czyli nie więcej aniżeli 10 mcg.

 

DTaP (błonicy, tężcowi i krztuścowi): 170-625 mikrogramów, w zależności od producenta.

Zapalenie wątroby typu A: 250 mcg

Wirusowe zapalenie wątroby typu B: 250 mcg

Hib (na zapalenie opon mózgowych; Marka PedVaxHib tylko): 225 mcg

HPV: 225 mcg Pediarix (połączenie DTaP-zapalenie wątroby typu B, polio): 850 mcg

Pentacel (DTaP-Hib-polio kombinacja): 330 mcg

Pneumokoki: 125 mcg (podkreślenie dodane)

No na pewno „tacy specjaliści” widzieli porody niemowlaków o masie 75 kilogramów czy nawet 150 kilogramów.

Co prawda w nawale pracy zapomnieli się tym pochwalić i opisać to wielkie wydarzenie w księdze Guinessa, ale przecie to jest medycyna wg nich oparta na faktach?

Faktach, czy jest to działanie typowo mengelowskie? Sam musisz ocenić Dobry Człowieku.

A przecież to jest tylko jedna trucizna. Medycyna zna pojęcie indeksu toksyczności, którego na pewno nie znają owi „eksperci” od szczepień.

W Polsce tzw. prasa medyczna, przedruki robi głównie z artykułów wydawanych przez organizacje finansowane przez przemysł.

Pomimo ogólnie znanych faktów, że szczepienia przeciwko XIX wiecznej chorobie jaką są pneumokoki powodują liczne zgony dzieci np. tylko w bazie VARRS zanotowano 1394 zgony, a to jest ok. 1-5% wszystkich.  Czyli naprawdę było to ok. 27 000 dzieci. Z tej liczby 752 zgony dotyczyły dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Proszę to pomnożyć przez 20 aby otrzymać prawidłowe wartości zgonów.

Konkretne zalecenia niszczenia dzieci.

Wg „ekspertów”: „Szczepionkę BCG [gruźlica] u wcześniaków i dzieci z małą masą urodzeniową należy odroczyć do czasu osiągnięcia  przez dziecko masy powyżej 2000 g.”

Jest to kolejny nie tylko bezsens ale celowe negatywne działanie na szkodę dziecka. Jeżeli w USA w ogóle nie wprowadzono przymusu szczepień przeciwko gruźlicy i zwalczenie  tej choroby nastąpiło wcześniej aniżeli w Anglii, gdzie istniał przymus, to znaczy, że szczepionka nie ma żadnego pozytywnego znaczenia.

Doświadczenie przeprowadzone w 1971 roku ze szczepionką BCG wykazało jednoznacznie, że częściej na gruźlicę zapadają dzieci szczepione aniżeli nieszczepione. Jak widać pomimo minięcia prawie pół wieku od tego eksperymentu dokonanego pod egida WHO, „grupa ekspercka” jeszcze się tego nie nauczyła.

Najbardziej kuriozalne jest poniższe twierdzenie tej „grupy eksperckiej”:

Liczbę koniecznych do podania szczepionek można zminimalizować, stosując skojarzone szczepionki 5-6 walentne”.

Widać wyraźnie, że do tych osób zupełnie nie docierają wnioski i zgony dzieci po takich eksperymentach.

Ludzie ci nie wiedza, że ilość powikłań czy zgonów jest zdecydowanie większa po szczepionkach skojarzonych aniżeli po pojedyńczych.

Mało tego w normalnym stanie nigdy organizm nie musi walczyć z wieloma patogenami jednocześnie. Takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. A tutaj, rzekomo ludzie po wyższych studiach medycznych eksperymentują z cudzymi dziećmi podając im jednocześnie 5 lub 6 patogenów i czekają co będzie. Jak podałem brak jakichkolwiek prac tych ekspertów dotyczących losów dzieci po ich postępowaniu, tj oceny stanu zdrowia dzieci po latach.

Czyli eutanazja!?

Zupełnym idiotyzmem jest neologizm w rodzaju „strategia kokonu”, tj. nawoływanie rodziców i dziadków, kuzynów, opiekunów do szczepienia się przeciwko grypie i krztuścowi. Badania kanadyjskie sprzed 6 laty udowodniły bezspornie, że szczepienie personelu w domach opieki nie miało żadnego wpływu na zachorowania pensjonariuszy. Podobnie szczepienie przeciwko kokluszowi, tylko pomaga roznosić bakterie. No, ale szczepienie wszystkiego jak leci i co się da, zwiększa kasę!

A poza tym, wymienieni eksperci sami twierdzą, że „trudno jest ocenić skuteczność szczepień przeciwko gruźlicy u wcześniaków i w innych populacjach”. Czyli typowa schizofrenia z chęci zysku.

Z jednej strony twierdzą, że opierają się na dowodach, a zaraz potem na tej samej stronie, że nie ma dowodów.

 

Jednocześnie wykazują zupełny brak znajomości piśmiennictwa naukowego. Przecież eksperyment WHO jednoznacznie udowodnił, że szczepienie przeciwko TBC nie ma sensu, podobnie jak doświadczenie USA i Anglii. Chyba wszystko staje się jasne.

 

Szczepienia przeciwko WZW.

W Polsce przymus szczepienia przeciwko WZW od pierwszej doby po urodzeniu istnieje od 1997 roku. Od 2000 roku zaleca się 3 dawki szczepionki.

Po pierwsze, spadek zachorowań na WZW B obserwowany jest na dwie dekady przed wprowadzeniem szczepionki.

Po drugie, od 1986 roku wiadomo wszystkim zainteresowanym, że WZW to jest choroba weneryczna. No, może nie wszystkim tzw. ekspertom.

Po trzecie, dawka neurotoksyn wielokrotnie przekracza normy toksykologiczne.

Po czwarte, odporność utrzymuje się przez kilka lat, czyli zanim dziecko dojdzie do wieku uprawiania seksu, to i tak odporne nie będzie. Chyba, że jest przygotowywane dla zboczeńców.

 

Szczepienia przeciwko rotawirusom, czyli zwykłej biegunce.

Bezsens podawania tej szczepionki jest oczywisty dla każdego, jako tako przeszkolonego medyka. Liczne powikłania, z wgłobieniem jelita włącznie, są stosunkowo często notowane. Leczenie biegunek jest stosunkowo proste.

Nie można opierać się na danych z Afryki i porównywać ich z Polską czy Europą.Takie porównania może robić albo nieuk albo płatny troll. Sam musisz wybrać Sz.Czytelniku.

W tej sytuacji, zupełnie innego standardu higienicznego panującego pomiędzy tymi kontynentami,  nie ma żadnego uzasadnienia wstrzykiwanie toksyn dzieciom w Polsce  pod pretekstem ochrony przed biegunkami..

 

Nigdzie w Europie nie stosuje się szczepienia w pierwszych godzinach po urodzeniu, ponieważ nie ma możliwości zbadania stanu dziecka. Notujemy wielokrotnie, że dzieci urodzone z 10 punktami Apgar, po otrzymaniu szczepionki nagle mają rozmaitego rodzaju problemy zdrowotne. Proszę zauważyć, jak szybko wytresowano personel służby zdrowa, że bezmyślnie stosuje się do tych procedur.  Jak w 1973 roku zaczęto wprowadzać przymus szczepień przeciwko odrze, przywieziony do Polski przez PZH, to opór lekarzy trwał kilka lat. Obecnie nikt nie kwestionuje procedur. Czyli wytresowano Roboty Biologiczne? I tak można po kolei wykazywać bezsens zaleceń tej „grupy ekspertów”.

 

Reasumując.

Zamiast konkretnych prac naukowych, jakaś bliżej nieokreślona grupa podaje tzw. wytyczne do realizacji. Ciekawe, ile członków tej grupy, to pozostałości hunty? Cała teoria, czy filozofia szczepień, oparta jest od samego początku na kłamstwie.

Aż 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym. We krwi tylko 5%, a całe to towarzystwo wakcynologów wstrzykuje neurotoksyny właśnie do krwi. Już w XIX wieku udowodniono, że nic takiego jak odporność stada nie istnieje, a oni nadal posługują się tym terminem do celów handlowych. Rząd nadal nie chce, lub nie umie oddzielić handlu od nauki i stara się rządzić nauką za pomocą dekretów. Kto płaci, ten wymaga.

 

Pamiętaj, ostatni przypadek błonicy zgłoszony został 16 lat temu.

Pamiętaj, ostatni przypadek tężca u noworodków stwierdzono przed 16 laty, w okresie 2001 -2012 nie stwierdzono żadnego zachorowania na tężec. Ale bezmyślnie szczepi się ponad 350 000 dzieci rocznie. Widzisz ten zysk?

Pamiętaj, na chorobę Heinego – Medina, czyli polio, nie stwierdzono w ostatniej dekadzie żadnego przypadku zachorowania szczepem dzikim. W 2010 roku stwierdzono jeden przypadek  po szczepieniu. Podobnie epidemia polio w Syrii i na Ukrainie była wywołana po szczepieniach. Olbrzymia epidemia w Indiach, gdzie zachorowało 60 700 dzieci, wystąpiła po szczepionce spółki WHO – Gates. Dopiero zastrzelenie 8 szczepionkarzy przez zrozpaczonych rodziców wstrzymało ten bezmyślny, kryminalny eksperyment. Normalnie w Indiach chorowało około 200 dzieci.

W USA w latach 1980 – 1994 zanotowano tylko 124 przypadki polio. WHO podało, że od 2017 roku szczepienia przeciwko polio zostaną zatrzymane. Rząd amerykański z kieszeni podatnika musiał wypłacić już ponad 3.5 miliarda dolarów w formie odszkodowań za powikłania poszczepienne.

Przypominam w USA zgłąszane jest tylko 0k.1-5% powikłąn.

Innymi słowy  na odszkodowania z pieniędzy podatnika powinno zostać już przeznaczone 35 miliardów doalrów w USA.

A w Polsce ci sami popychacze szczepień milczą w sprawie odszkodowań jak zaklęci.

Teoretycznie fundusz odszkodowań powinien powstać w 50 % z pieniędzy przekazanych przez firmy produkujące szczepionki, a w 50% z pieniędzy zespółów zalecających taką a nie inną szczepionkę, odpowiednie protokoły z podpisami są w urzędach, do spółki z pieniędzmi pobranymi od posłów, którzy zatwierdzili taką ustawę.

Przeciez ci ludzie twierdza, że szczepionki sa całkowicie bezpieczne i najlepiej przebadanymi preparatami.

Jasnym jest więc, ze nie mają wątpliwości i nie widzą problemu w uchwaleniu takiej ustawy.

Sam widzisz, do czego doprowadzają przymusowe szczepienia.

Fałszem jest podawanie o doskonałym bezpieczeństwie szczepień. 20 milionów zgonów spowodowanych szczepieniami kilkakrotnie przewyższa liczbę zgonów w czasie działań I Wojny Światowej.

Te fałszerstwa zawarte są we wszystkich encyklopediach, zaczynając od Encyklopedii USA, przez Brytanikę a kończąc na Wikipedii. Podobne dezinformacje i fałszerstwa znajdują się we wszelkiej maści podręcznikach Chorób Zakaźnych i Epidemiologii wydanych w Polsce. W żadnym podręczniku chorób zakaźnych, czy epidemiologii, wydanym w latach 20 – 30 XX wieku, nie ma informacji o jakiejkolwiek hiszpańskiej grypie. Jest to typowa fałszywa flaga, mająca znieś odór śmierci i hochsztaplerstwa z generalicji, która na to pozwoliła.

Jak widzimy, nic się nie zmieniło. Nadal zamiast nauki w podręcznikach są fałszerstwa. Wiadomo, dlaczego stopnie naukowe nadawali namiestnicy państwa. Kłamstwem są także wszelkie  informacje na temat Jennera w polskich podręcznikach.

Nie był lekarzem.

Nie odkrył szczepień.

Nie odkrył krowianki.

Nie jest prawdą, że jego szczepienia były bezpieczne i zabezpieczały od zachorowania. Po prostu łajnem końskim smarował wymiona krów, które nacinał, jak to wszystko zropiało, to tą ropę wcierał w skaleczoną skórę zdrowych ludzi. Stąd liczne sepsy i zgony.

 

 Jednocześnie owe wystąpienie „grupy eksperckiej” udowadnia  maksimę prof.T.Kotarbińskiego.

W więzach organizacji prawdę diabli wezmą”

W takiej grupie nikt nie jest winien, to przeciez grupa uchwaliła, a grupa się mylić nie może.

Tak oto cywilizacje azjatyckie wchodza do Polski.

Poniżej, dla pracowników Służby Zdrowia i wszystkich chętnych, wykaz piśmiennictwa naukowego w celu rozszerzeniu wiedzy na temat powikłań.

Każdy chętny, a myślący Obywatel powinien wydrukować te prace i podać w swojej przychodni.

Podaję kilka pozycji prac naukowych na temat toksyczności. Po wpisaniu pojęcia aluminium trucizny otrzymujemy wynik  co najmniej 2630 pozycji, rtęi 7292 pozycje.

Wszystko wskazuje na to, że owe pozycje są tej „gromadzie” nieznane.

Przypominam tylko, że Prawa Procesów Norymberskich są obowiązujące :

„Nikt nie może być poddany eksperymentom medycznym bez własnej nieprzymuszonej zgody”.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk, 22 grudnia 2016

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.12.22 / Akt. 2016.12.27

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski