Zbigniew Wierzbicki (Zbigwie): A co tam panie dzieju słychać na Ukrainie?


Najlepiej przyłożyć ucho i posłuchać co o Ukrainie mówi się u jej sąsiadów. I więc postanowiłem posłuchać co tam mówią ich wielusetletni bracia Moskowici, którym we władanie oddał Ukraińców hetman zaporoski – polski szlachcic – Bohdan Chmielnicki.

Najpierw więc zasięgnąłem języka w słynnej wytwórni szpiegów i dyplomatów pod nazwą Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych /MGIMO/ u wiodącego eksperta Centrum Badań Wojskowo – Politycznych Michaiła Aleksandrowa /M.A./.

Jak twierdzi M.A. najpierw armia rosyjska dokona rakietowego uderzenia na Ukrainę z równoległym atakiem lotniczym. No i rozpocznie się zmasowany atak wojsk Donbasu wspomagany rosyjskim lotnictwem i systemami dalekiego zasięgu: rakietowymi, skrzydlatymi rakietami, rakietami Iskander. M.A. przewiduje szybki syryjski wariant opanowania Ukrainy: likwidację podstawowej infrastruktury wojskowej, centrów łączności, systemów kierowania, systemów obrony przeciwlotniczej, ciężkiego uzbrojenia. Na zlikwidowane pozycje, gdy zostanie tam tylko piechota, będą kierowane wojska Donbasu w ogromnej ilości, które będą oczyszczały to terytorium.

Według tego eksperta na Ukrainie są prorosyjskie siły, które będą kierowały krajem po jego zdobyciu i przyłączeniu do macierzy w oparciu o milicję samorzutnie tworzącą się na bazie armii Donbasu. Błyskawiczne zdobycie donieckiego, ługańskiego i charkowskiego obwodu ma wywołać powstania na całym terytorium Ukrainy i obalenie władzy w Kijowie.

Ukraina jest bogatym krajem i Rosja nie będzie miała potrzeby jej karmić.

Tak zachwala swoją koncepcję wiodący ekspert centrum badań wojskowo – politycznych MGIMO.

Prawda, że wszystko jasne i proste? – Ten ekspert przewiduje zdobycie i podporządkowanie Ukrainy Rosji zaledwie w przeciągu kilku dni.

Wydało mi się to niewiarygodne i postanowiłem zasięgnąć języka w kołach bardziej bliskich Kremlowi.

No i trafiłem na powiązanego z Kremlem Rzeczywistego Doradcę Rosyjskiej Federacji Michaiła Chazina /M.Ch./, pochodzącego z dobrej rodziny – od dziadka Grigorija Lejzorowicza, laureata stalinowskiej nagrody w 1949 r.

Ten doradca lansuje plan działań w stosunku do Ukrainy po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Według niego prezydent USA Trump dąży do regionalizacji świata, w ramach której Ukraina zostaje przemieszczona do strefy wpływów Rosyjskiej Federacji. I przewiduje się dla niej całkowita rusyfikację, albo jej podział.

Bardziej prawdopodobny i łatwiejszy będzie jednak podział Ukrainy. We wschodniej części ma nastąpić całkowita likwidacja ukraińskiej kultury, centrum i północ ma być tylko terenem rolniczym, a Zachodnia Ukraina zostanie przekazana Polsce.

Noworosja obejmująca całe terytorium od Charkowa z Dniepropietrowskiem po Odessę z przyległymi terenami będzie włączona do Rosyjskiej Federacji. Na tych terenach zostanie dokonana pełna denazyfikacja i deukrainizacja. Kilka milionów szczególnie opornych trzeba będzie zlikwidować, ale też sporo przesiedlić na Syberię. A na terenach Ukrainy będzie wprowadzony zakaz używania alfabetu ukraińskiego, mowy i tekstów, a także programów radio i TV jak i zakazane będą ukraińskie szkoły. Jednym słowem wszystko co ukraińskie, zostanie zlikwidowane. Analogicznie jak niegdyś caryca Katarzyna likwidowała Sicz.

Północne ziemie Ukrainy, od Sum łącznie z Kijowem, Czernihowem i dalej staną się agrarnym państwem wspieranym przez Rosję. Nie może mieć to państwo armii, ani też żadnego przemysłu – to będzie w stu procentach agrarne państwo. Nadmiar ludności w tym państwie trzeba przesiedlić na Syberię. Tam Rosyjska Federacja potrzebuje ludzi.

„Zachodnia część Ukrainy zostanie oddane Polsce. Przecież przy podziale świata Polska też znajdzie się w naszej strefie wpływów. Musimy zapewnić sobie lojalność Polski i zająć ich czymś” – mówi M.Ch. I dodaje: „Damy im Zachodnią Ukrainę i zapewnimy im w ten sposób zajęcie na 200 lat”.

Oto mapa podziału Ukrainy:

https://pbs.twimg.com/media/CwVZsZ0XEAAkNfV.jpg

ukraina-podzielona

 

Mapa jest z nieco wcześniejszego okresu – znajdowała się na biurku przyjaciela Putina na Kremlu – w gabinecie Władimira Surkowa  jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Wtedy to Żyrinowski oferował Polsce 7 województw Ukrainy. Teraz Chazin oferuje zaledwie 4 – 5 województw.

Obydwa projekty dwóch Michałów: Aleksandrowa i Chazina są komplementarne stanowiąc kompleksową całość.

Funkcję premiera Ukrainy jest już gotów objąć dawny premier z czasów Janukowycza, poszukiwany listem gończym  Mykoła Azarow  – przewodniczący Komitetu Ratowania Ukrainy, który chce stworzyć rząd na uchodźstwie, to jest w Moskwie.

Tak wyglądają pochodzące z Moskwy plany działań Kremla wobec Ukrainy.

Jestem jednak pewien, że Rosjanie nie wyciągnęli żadnych nauk z historii swoich stosunków z „bratnim” narodem poczynając od czasów Chmielnickiego i Rady Perejasławskiej, od kiedy to Rosja rozpoczęła likwidację swojego wewnętrznego problemu Kozaczyzny.

W roku 1686 Rzeczpospolita utraciła lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem. Nastąpił wtedy początek końca dla Kozaczyzny. We wrześniu 1709 r. pułki Piotra I zlikwidowały Sicz na Czertomliku – kto ocalał z pogromu, powędrował na Sybir. Od 1711 r. wszyscy Kozacy mieli przesiedlić się na podstawie ukazu carskiego na lewy brzeg Dniepru.

W 1734 r. na niewielkim półwyspie oblanym wodami Dniepru, zwanej Podpolną, Kozacy zbudowali Nową Sicz. Niedaleko została wzniesiona warownia zwana Retrenszementem Nowosieczeńskim, której załoga miała czuwać nad lojalnością zaporożców. Dnia 4 czerwca 1775 Nowa Sicz przestała istnieć. Pamięć o niej przetrwała w kozackiej dumie:

Oj! Zza zielonego gaju
Czerwone słoneczko wzeszło
Oj! Z ruskiego kraju
Wielkie wojsko przyszło

A patrzył Batko w okieneczko
I mówi: Dzieci cóż będziemy robić?
Oto przed nami
Carowej wojsko stoi…

Jedni mówią: Nie damy Siczy!
Drudzy mówią: Pokój lepszy od wszystkiego!
A inni: Nigdy tego nie będzie,
Żebyśmy oddali Sicz darmo!

Dopóki światło słońca,
Bić się będziemy po kozacku!

 

Nie bili się jednak, bo też w walce żadnych szans nie mieli. Ataman Piotr Kalniszewski wierzył, że ocalenia będzie można szukać w rozmowach z dowódcą wojsk Katarzyny II. Piotr Tekely przyszedł jednak nie na rokowania nad Dniepr. Miał wykonać rozkaz ostatecznej likwidacji Siczy Zaporoskiej. I rozkaz wykonał. Nieszczęsny ataman został przewieziony na Wyspy Sołowieckie i zamknięty w Monastyrze.

Dzisiaj współcześni Moskowici nie zauważają, że potomkowie dawnych Kozaków Zaporoskich stanowią dla nich w postaci współczesnej Ukrainy, nową wielomilionową Sicz nie tylko Zaporoską. I ta wielomilionowa Sicz nie boi się agresji Moskowitów.

I nie da się przesiedlić na Sybir!

Ba! Jest przekonana, że odeprze ich agresją i zdobędzie całe terytorium współczesnej Rosyjskiej Federacji aż po Zielony Klin.

A my?

Cóż, możemy im kibicować i wspomagać…

A tymczasem, jak podaje ukraiński portal ua-reporter.com „Banderowcy wysadzili w Hucie Pieniackiej pomnik zamordowanych Polaków” przez ukraińskich ochotników z dywizji SS „Galizien” oraz ukraińskich nacjonalistów z UPA.

Jednocześie jak oświadczył szef ukraińskiego IPN, znany pseudohistoryk i polonofob Wołodymyr Wiatrowicz „działania w Hucie Pieniackiej podobne są do aktów wandalizmu na ukraińskich cmentarzach w Polsce”.

 

Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie” 

Przeczytaj więcej artykułów Zbigniewa Wierzbickiego „Zbigwie” na naszym portlu  >    >    >   TUTAJ .

 

Ilustracja tytułowa: Kozacy piszą list do sułtana (lub Zaporożcy piszący list do sułtana) – obraz rosyjskiego malarza Ilji Riepina. Płótno artysta zaczął malować w 1880, a skończył w 1891 roku. Istnieje także druga, niedokończona wersja obrazu z 1893 roku. (Żródło: Multimedia w Wikimedia Commons) / wybór zdjęcia wg.pco

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2   , 2017.01.11.
Zbigniew Wierzbicki - Zbigwie

Autor: Zbigniew Wierzbicki - Zbigwie