Bogdan Gizdoń: Górnictwo jest celowo i systematycznie od 1989 roku prowadzone do upadku.


W roku 2014 na świecie wydobyto przeszło 8 mld ton węgla. Wśród największych producentów znajdują się Chiny, Australia, USA Indie i Rosja.

Chiny wydobyły ponad 3 mld ton w roku ubiegłym. Z kolei Japonia, nie posiadająca zasobów węgla u siebie, zużywa ok. 180 mln ton rocznie. Obecnie Japonia odchodzi od energii jądrowej i przechodzi na elektrownie w których surowcem do produkcji energii będzie węgiel. To ogromna szansa dla polskiego węgla, mamy ponad 85% zasobów w całej Europie.

Nie ma obecnie tańszego na świecie surowca do produkcji energii jakim jest węgiel kamienny!

Największymi eksporterami węgla są Indonezja (sprzedała na rynki zagraniczne w roku ubiegłym przeszło 400 mln ton) oraz Australia, która wyeksportowała 375 mln ton.

Wszystkie kraje na świecie przez ostatnie lata zwiększały wydobycie węgla!

Tylko w Polsce wydobycie węgla znacznie się zmniejszyło, aby m.in. w ten sposób zwiększyć koszty wydobycia tony węgla i pogrążyć polskie górnictwo.

Górnictwo jest celowo i systematycznie od 1989 roku prowadzone do upadku.

UE została stworzona, aby skolonizować biedne kraje UE i aby Niemcy mogły przejąć polskie surowce naturalne w tym bardzo ważne z punktu widzenia Niemiec złoża polskiego węgla, które pozwolą Im osiągnąć niezależność energetyczną, bez której żaden kraj nie może się bezpiecznie rozwijać. Ten plan się realizował za rządów PO-PSL, a obecnie jest kontynuowany.  W ten sposób stracimy bezpowrotnie ogromny majątek, nawet kilka bilionów złotych.

To Niemcy i Japonia odchodzą od energii atomowej i budują elektrownie w których źródłem energii będzie węgiel kamienny (Niemcy budują osiem elektrowni, Japonia czterdzieści).

Złoża polskiego węgla mają tylko zmienić właściciela, a wtedy wszystkie nakazy i zakazy wobec węgla decyzją administracyjną mogą być cofnięte.

Naród polski musi zrozumieć, że jest o co walczyć, że jesteśmy ogrywani przez zaborczych sąsiadów przy współudziale władzy, która zdradzała naród polski i prowadziła Polskę do kolejnego, już czwartego rozbioru Polski.

Trzeba Polskę obronić przed wizją, która już niedługo się zrealizuje, jeżeli pozwolimy na taki scenariusz. On się rozgrywa na naszych oczach, tylko niewielu z nas potrafi to dostrzec, większość nie chce tego widzieć i udaje, że jakoś to będzie… a niestety nie będzie…..

Trzeba powstrzymać ten zbrodniczy proceder, który będzie miał negatywny wpływ na rozwój naszego kraju, a wręcz stanie się niemożliwy.

Musimy powstać z kolan na które upadliśmy, bo zasłużyliśmy sobie na godne życie, jak żaden inny kraj w Europie.

Mamy program ratowania polskiego górnictwa i program gospodarczy dla Polski, który przedstawiliśmy stronie rządowej jeszcze przed wyborami do sejmu.

Rząd nie chce podjąć rzeczowej dyskusji na temat naszego programu, mimo iż Prawo i Sprawiedliwość nie ma do dzisiaj programu naprawczego dla polskiego górnictwa, nie mają pomysłu co należy zrobić z polskim górnictwem, aby nie dopuścić do jego upadku.

Nowy Model Biznesowy dla polskiego górnictwa po wdrożeniu w życie pozwoli wstrzymać upadek polskich spółek górniczych, bez których Polska utraci suwerenność energetyczną i możliwość szybkiego wzrost standardu życia naszego narodu.

Bez woli politycznej nie jesteśmy w stanie nic zrobić, chyba że, nasze działania poprą sami górnicy. To w głównej mierze od Was górnicy zależy, czy uda się obronić polskie kopalnie i złoża węgla których właścicielem polski naród i górnicy! Naród polski jest suwerenem i to my powinniśmy zadecydować o naszej dalszej przyszłości.

To walka o przyszłość naszej ojczyzny, nikt nie powinien przyglądać się powolnej agonii polskiego górnictwa i naszej ojczyzny. To sprawa całego narodu, który staje się ofiarą zdradzieckiego planu przejęcia polskich kopalń i złóż węgla, a potem pewnie reszty polskich surowców naturalnych, których mamy bardzo wiele ukrytych w polskiej ziemi (węgiel, ropa, gaz ziemny, ruda żelaza, metale ziem rzadkich, geotermia i inne).

Według oficjalnych danych zasoby węgla wynoszą ponad 54 mld ton do głębokości 1200 m, a zasobów zalegających na nie udokumentowanych jeszcze głębokościach pomiędzy 1200 a 3000 m prawdopodobnie jest kilkakrotnie więcej co oznaczałoby, że na jednego Polaka mogłoby przypadać nawet około 1 mln zł.

O to tak naprawdę toczy się walka obcych mocarstw, aby bez jednego wystrzału przejąć polskie surowce naturalne.

Dzięki surowcom naturalnym możemy spłacić wszystkie zobowiązania w które nas celowo wpędzono, m. in. poprzez likwidację naszego przemysłu i konieczność zadłużania się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Ważną sprawą jest obrona polskiej waluty. Dzięki bankowi emisyjnemu jakim jest NBP możemy prowadzić odpowiednią politykę monetarną, odbudowując nasz przemysł.

Zapis w konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku powoduje, że Polska musi się zadłużać w MFW, co wpływa na ciągły wzrost naszego zadłużenia, w ten sposób pętla się zaciska.

Trzeba się zastanowić w jakiej Polsce chcemy żyć, czy chcemy sami decydować o naszym losie, czy będzie to robił za nas ktoś inny i będziemy tanią siłą roboczą na usługach bogatych krajów Europy zachodniej.

Musimy podjąć walkę o naszą ojczyznę, przykład jak walczyć pokazali nam nasi dziadkowie i ojcowie.

Póki Polska nie zginęła walczmy o naszą ojczyznę, bo tylko Ona zadba o nas, o szybki, pewny i duży wzrost standardu naszego życia i następnych pokoleń Polaków. Brońmy polskiego górnictwa jak niepodległości.

P.S.

Na 170 maili wysłanych do posłów i senatorów PiS i Kukiz 15 przyniosło odpowiedzi biura trzech senatorów i jednego posła! Brak dalszego zainteresowania!

Nie ma również odpowiedzi od posłów z Parlamentarnego Zespołu Górnictwa!!! 17 osób. Chcieliśmy jechać na obrady zespołu aby przedstawić zagrożenia.

Nasze rozmowy ze stroną rządową także nie przyniosły żadnego efektu. Spotkania, w Pałacu Prezydenckim, min. K. Tchórzewskim, min. G. Tobiszowskim, min. Jackiewiczem oraz innymi posłami i senatorami odbywały się zawsze pod presją czasu, nie przyniosły zainteresowania z ich strony, ignorują temat górnictwa!

Jesteśmy grupą ekspertów od spraw górnictwa, potrzebujemy oddolnego wsparcia górników. Jesteśmy w stanie reprezentować górników w rozmowach z rządem, aby ratować górnictwo i złoża węgla przed przejęciem przez obcy kapitał. Możemy przyjechać na spotkania z górnikami, aby wyjaśnić jakie są zagrożenia dotyczące gornictwa. Tylko górnicy mogą obronić polskie górnictwo!

Opracował
Bogdan Gizdoń

  • Zdjęcie tytułowe fot. PAP / Szymon Łaszewski za: csr.forbes.pl

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2017.02.16
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane