Obywatele USA nie będą mogli już podróżować do UE bez wizy zdecydował Parlament Europejski.


Parlament Europejski w głosowaniu opowiedział się za zmianą dotychczasowych przepisów o bezwizowym przebywaniem mieszkańców Stanów Zjednoczonych na terenie Unii Europejskiej.

Problem został podniesiony z powodu nie zgodzenia się przez  USA na bezwizowy ruch dla obywateli pięciu krajów UE – Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Polska i Rumunia – w ramach umowy o wzajemności poruszania się między tymi krajami a USA. Obywatele USA mogą normalnie podróżować do wszystkich krajów w UE bez wizy.

Za: European Parliament votes to end visa-free travel for Americans, 3/03/2017.

Opr. wg/PCO

 

 , 2017.03.03.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci