WIELKA KLĘSKA „POLSKICH” WAKCYNOLOGÓW!


Z cyklu: „P-195, państwo istnieje formalnie”

Nigdy się nie dowiesz, że umarłeś,
Ale powinieneś wiedzieć, czy jesteś niewolnikiem, czy nie!
Na czym tak naprawdę polega niewolnictwo? Moim zdaniem, niewolnictwo polega na tym, że musisz wykonywać polecenia sprzeczne nie tylko ze swoim sumieniem, ale w dodatku szkodliwe dla własnego zdrowa. Od wielu pokoleń niestety, istniejemy w takim systemie politycznym, w którym nie mamy możliwości decydowania o sobie. Zawsze znajdują się jacyś starsi i mądrzejsi decydujący o tym, co jest dobre dla mieszkańca terenów jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, a co jest złe.
Przed 4 miesiącami senator Kennedy i de Niro ogłosili, że dadzą nagrodę w wysokości 100 000 dolarów każdemu wakcynologowi, który udowodni, że szczepionki są bezpieczne i korzystne dla populacji. Jak wiadomo, w Polsce mamy całą masę wakcynologów, którzy lobbując w Sejmie, wprowadzają przymus szczepień. Przypomnę, że jeszcze kilka dekad temu były tylko 3 szczepionki, a obecnie jest ich już 16. I nie ma żadnej pracy naukowej, wyjaśniającej co dzieje się z dzieckiem, które w sumie dostaje wiele set razy większą dawkę aluminium, aniżeli określona przez toksykologów dopuszczalna wielkość.
Otóż po tych 4 miesiącach żadna z tak utytułowanych osób reprezentująca wakcynologię nie zgłosiła się po odebranie tych 500 000 złotych. Na wszelki przypadek przypomnę nazwiska tych tuzów nauki „polskiej”.
prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu  [http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program](grant edukacyjny firmy Baxter Polska)
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu
[http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html] (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK).
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków [http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf] (grant naukowy GSK.
dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka  [http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia] (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis); Honoraria od firmy GSK i MSD za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.
Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom  [http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html] oraz producentem margaryny  [https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY].
Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia [http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf].

dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania.  [http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf] (wykłady dla GSK, Polfa)
dr n. med. Jacek Mrukowicz*: W okresie minionych 3 lat otrzymałem honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych; finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych od firmy GSK. Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów wytwarzanych przez firmy GSK i MSD. Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM: członek Zespołu  [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X] (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK)).
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu [http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK);  [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X„]; uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku lat.

Prof. Lidia Brydak: „jest biologiem, a nie lekarzem. Od wielu lat sponsoruje ją Sanofi. Kiedyś byłem na zjeździe lekarzy zakaźników. Nie potrafiła odpowiedzieć nawet na proste pytanie: „jaki jest odsetek trafności wyboru szczepionek do realnie istniejącego zagrożenia”.

 

Tak więc mamy podwójny problem!

Albo w/w osoby nie są wcale takimi specjalistami, za jakie chcą uchodzić wśród lokalnej społeczności, albo po prostu awansowały na zlecenie starszych i mądrzejszych, aby dezinformować społeczeństwo zamieszkujące tereny jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem. Jak to jest możliwe, że dostęp do sejmu i mass mediów maja osoby, które nie chcą po prostu podnieść pół miliona z ziemi?

Przecież, jeżeli jest prawda to, co głoszą wszem i wobec o cudownej roli szczepionek i ich bezpieczeństwie, to powinno dla nich być małym piwem w wielkiej beczce, przedstawienie dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek komisji senatora Kennedyego i zainkasowanie tego pół miliona złotych. No, oczywiście może istnieć również taka sytuacja, że koncerny generalnie finansują lepiej, ale kto by posądzał tak szanowne grono o łapownictwo. Fe, to niedopuszczalne.

To przecież wg mass mediów polskojęzycznych głównego nurtu dezinformacji, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, to jest „elyta” nauki. Przecież to owi ludzie decydują o przyszłych kadrach medycznych w Polsce. A jaki jest ich poziom merytoryczny, sami widzicie: co innego mówią w mass mediach, czy dezinformując Sejm, a co innego, jeżeli mają bronić swoich poglądów przed międzynarodową komisją.

Takie są skutki wymordowania polskiej inteligencji w tzw. MORDACH KATYŃSKICH. Przypomnę: wymordowano 75%  polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 26% polskich inżynierów i 27% polskich nauczycieli [lub odwrotnie]. Ich miejsce zajęli przybysze ze wschodu. Muszę także przypomnieć, że od 1944 roku namiestnikami Polski byli ludzie pracujący dla zagranicznych mocodawców.

Płk NKWD – Bolesław Bierut alias Iwaniuk, alias…;
Wiesław Gomułka, agent Kominternu do 1932 roku;
Edward Gierek agent Kominternu jeszcze sprzed wojny;
Piotr Jaroszewicz, generał Informacji Wojskowej, córki GRU, jedna z najbłyskotliwszych karier wojskowych. W 1943 roku nauczyciel wiejski wstępuje do Dywizji Kościuszkowskiej, a w kilka lat potem jest generałem. Napoleon to szczeniak przy „naszym” generale.
Okres hunty wojskowej, wiadomo na czyje zlecenia działała Jaruzelski – Wolsk- Margules – Słuckin etc.
potem przefarbowane osobniki, które już powinny być społeczeństwu znane.
Icek Dickman alias Mazowiecki, Kwaśniewski alias Stolcman, Buzek alias Docent itd.
Trudno więc od takich ludzików wymagać dbałości o rozwój nauki w tym nadwiślańskim Kraju.
Problem powstaje obecnie, ponieważ od 27 lat „te same osobniki” dezinformują polskich studentów. Taka p. prof. Bernatowicz nadal wciska do głów bajki o pochodzeniu Jennera, jako twórcy przedmiotu zwanego wakcynologią, wykazując kompletną nieznajomość podstawowych faktów. Ale jest profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i sami „wicie i rozumicie”. Owa Kobieta twierdzi bowiem, że ten co najwyżej balwierz Jenner był lekarzem i odkrywcą szczepień. A co robił ten cyrulik? Ano rozsmarowywał łajno końskie na wymionach krowy i jak to zropiało, to ową ropę wciskał do ran zadanych pacjentom, jako skuteczny sposób leczenia ospy.
Jak wytresowani są adepci takich uczelni, można się przekonać na podstawie analizy biuletynów Izb Lekarskich i rozporządzeń Ministerstwa, nie wiadomo dlaczego, zwanego Zdrowia.
W kolejnych odcinkach postaram się przedstawić historię  szczepień ostatnich 300 lat. Może się uda uratować chociaż nasze wnuki?

 

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk, 3 maja 2017 r.

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

  • Zdjęcie tytułowe: autor artykułu dr hab. n. med. Jerzy Jaśkowski. Fot. Arch. aurora. 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2
, 2017.05.06.
Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski