Kraków: w 87 rocznicę urodzin Ryszarda Kuklińskiego


Ciesz się Matko Polsko, tak pięknych synów rodząca.

 

W Morawicy k. Krakowa odsłonięto w niedzielę 11 czerwca br. pomnik gen. Ryszarda Kuklińskiego. On zasłużył jak mało kto na takie honory, bo jest jednym z najwybitniejszych Polaków. Tym, który samotnie starał się stawić czoło sowieckiemu totalitaryzmowi – powiedział podczas uroczystości Tadeusz Płużański.

13 czerwca przypada 87. rocznica urodzin Ryszarda Kuklińskiego. Odsłonięcia pomnika dokonali rodzice prezydenta Andrzeja Dudy – Janina i Jan Duda, kpt. Edward Serwiński ze Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Piechoty AK i Więźniów Okresu Stalinowskiego oraz byli żołnierze antykomunistycznego podziemia: honorowy prezes Zrzeszenia WiN Obszaru Południowego Wacław Szacoń oraz kpt. Stanisław Szuro.

„Cieszę się, że w Morawicy taki pomnik – polskiego bohatera, pułkownika, a dzisiaj generała Ryszarda Kuklińskiego możemy odsłonić. On zasłużył jak mało kto na takie honory, bo jest jednym z najwybitniejszych współczesnych Polaków. Jest tym, który samotnie starał się stawić czoła sowieckiemu totalitaryzmowi, który współpracując z naszymi sojusznikami, z Amerykanami, być może uratował Polskę przed zniszczeniem, przed zagładą. Kolejne pokolenia Polaków powinny mu być szczególnie wdzięczne za te lata poświęcone ojczyźnie, za te lata, kiedy z narażeniem własnego życia i życia własnej rodziny służył Rzeczpospolitej” – powiedział Płużański.

Podczas mszy św., która poprzedziła odsłonięcie pomnika, odczytany został list od pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego senator Anny Marii Anders, która podkreśliła, że „czeka nas jeszcze wiele pracy, by dokonania gen. Ryszarda Kuklińskiego zostały właściwie zrozumiane”. „Wierzę, że dzięki takim inicjatywom, jak ta dzisiejsza, i zaangażowaniu osób ją współtworzących znacząco przybliżamy się do tego celu” – napisała Anders. „Cieszę się, że wreszcie doczekaliśmy się takiego upamiętnienia tego bohaterskiego, polskiego patrioty. Pokazanie poprzez jego osobę trudnych losów naszej ojczyzny jest tu szczególnie wymowne” – podkreśliła.

Pomnik powstał z inicjatywy Fundacji Jack Strong, wykonał go artysta rzeźbiarz Krzysztof Krzysztof. Rzeźba zrobiona ze sztucznego kamienia pokrytego mosiądzem przedstawia młodego pułkownika Kuklińskiego – z czasów, kiedy musiał on podejmować najtrudniejsze w swoim życiu decyzje.

W trakcie uroczystości przyrzeczenie złożyli strzelcy nowego naboru ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW JS 3013 im. gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego w Mysłowicach.

Ryszard Kukliński urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie.

Dzieciństwo młode lata Kukliński spędza w Warszawie , chodzi do szkoły . Na wakacje wyjeżdża do rodziny Ojca pod Warszawę gdzie poznaje kolegę z piaskownicy a później najwierniejszego przyjaciela Romana Barszcza. W latach 1939 -1942 jako kilkunastoletni chłopak Kukliński przystępuje do konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Miecz i Pług. Kolportuje ulotki i prasę konspiracyjną, rozkleja plakaty oraz przenosi meldunki. 14 lutego   !942 roku rozkazem Naczelnego Wodza wszystkie organizacje konspiracyjne zostają scalonego i podporządkowane Rządowi Rzeczypospolitej z siedzibą w Londynie pod nazwą Siły Zbrojne w Kraju – Armia Krajowa.

W 1943 roku w wyniku prowokacji agentów sowieckich rezydujących w Warszawie Gestapo aresztuje Stanisława Kuklińskiego ojca Ryszarda. Torturowany jako żołnierz Armii Krajowej na Szucha i na Pawiaku, zostaje osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen gdzie zostaje zamordowany.

Po wojnie Ryszard Kukliński wyjeżdża do Wrocławia i podejmuje prace w Urzędzie miejskim jako goniec. Tam Poznaję przyszłą żonę Joannę Christ.

W 1947 roku   Wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego i rozpoczyna studia w Oficerskiej Szkole Piechoty im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jako najmłodszy podchorąży , jest uważany za wybitnie uzdolnionego. Składa przysięgę wojskową wg przywróconej na krótko przedwojennej roty wojskowej. W 1950 Za zatajenie w życiorysie działalności konspiracyjnej w czasie wojny zdegradowany do stopnia szeregowego i zesłany do karnej służby w 11 p.p. w Biedrusku. W wyniku licznych interwencji w tym przyszłej żony   Joanny Christ we wrześniu 1950 roku zostaje przywrócony do Szkoły Piechoty im. T. Kościuszki a następnie mianowany do stopnia chorążego.

W październiku 1952 roku   jako młody oficer wziął ślub z Joanną Christ.

Szybko awansował na najwyższe stanowiska, był oficerem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1971 r. podjął z własnej inicjatywy współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA). Pod pseudonimem Jack Strong dostarczał Amerykanom informacje o strategicznych planach Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Uprzedził ich m.in. o planowanym wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Z 7 na 8 listopada 1981 r. pułkownik Kukliński, został, wraz z żoną i dwoma synami, potajemnie wywieziony z Polski. W USA został ekspertem Departamentu Obrony i Departamentu Stanu. Otrzymał stopień pułkownika armii amerykańskiej i wysokie odznaczenie CIA.

W 1984 r. Ryszard Kukliński skazany został przez sąd wojskowy w Warszawie na karę śmierci , konfiskatę mienia i zdegradowany. Wyrok ten został uchylony w 1995 r. przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego, na nowo podjęto śledztwo w sprawie Kuklińskiego, które zostało w 1997 r. umorzone, a pułkownik uniewinniony.

Płk. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. w Tampa na Florydzie. Jego prochy złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jesienią zeszłego roku prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

Tekst Andrzej Lorenc/PAP

Zdjęcie tytułowe: Pomnik gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego w Morawicy k/Krakowa. Fot. Zbigniew Galicki

Źródło: Stowarzyszenie Sympatyków Gen. Ryszarda Kuklińskiego w Krakowie, 14 czerwca 2017 r.

 

    *     *     *

 

Pomnik płk. Kuklińskiego odsłonięty w Morawicy k/Krakowa

Relacja video Józef Wieczorek TV

 

Źródło: Józef Wieczorek TV, 11 czerwca 2017

 

    *     *     *

 

Grób Płk. Ryszarda Kuklińskiego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Sierpień 2012 r. Fot. W. Glodek

 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2

 , 2017.06.14.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane