Polacy w Sowietach w okresie międzywojennym. Od prześladowań do ludobójstwa.


Szanowni Państwo, historyk dr Dariusz Kucharski pragnie zapoznać Państwa z celowo zapomnianą epopeją społeczności polskiej, mieszkającej w latach 1921 – 1939 za granicą II Rzeczypospolitej Polskiej, w Związku Sowiecki (Rosji czerwonej). Tam system wartości chrześcijańskich, cnót obywatelskich, więzi rodzinnych i przyjacielskich był uznany za zło i niszczony z wielką stanowczością, gdzie do polskości podchodziło się z olbrzymią wrogością.
Należy pamiętać, że społeczność ta, to około półtora do dwóch milionów osób przywiązanych do polskości, żyjących głównie na obszarach Ziem Zabranych, zwanych częściej dalszymi Kresami, a także w znacznych skupiskach w dużych miastach sowieckich. To oni byli pierwszymi Polakami których dosięgnął i doświadczył system komunistyczny w sposób zmasowany i ludobójczy. Celem Sowietów ich było zsowietyzowanie, uczynienie z nich powolnych narzędzi propagandy bolszewickiej i pełna uległość władzy ZSRS. Gdy to się nie powiodło to posunięto się do skrajnych metod, systemowej likwidacji, którą, należy nazywać ludobójstwem. Byli oni nie tylko pierwszymi masowo eksterminowanymi Polakami, lecz i pierwszą grupą narodową masowo represjonowaną przez wynaturzone władze Związku Sowieckiego. Niestety czas pokazał, że tragedie tych Polaków mieli odczuć i podzielić pozostali żyjący dotychczas w wolnej Polsce, już w 1939 roku a kolejni od 1944 roku.

To przypomnienie ich losu.

Polacy w Sowietach w okresie międzywojennym. Od prześladowań do ludobójstwa – wykład i rozmowa z historykiem dr. Daruszem Kucharskim

CZĘŚĆ I.

 

 

CZĘŚĆ II.

Audio:

 

Źródło:

Część I – TV Trwam – You Tube, 24 czerwca 2017

Część II – Radio Maryja, 24 czerwca 2017

*   *   *

 

Polecamy dwie książki dr. Dariusza Piotra Kucharskiego wydane nakładem Domu Wydawniczego „Ostoja”:

 

Rok wydania 2010. Foramt A5. Str. 68. ISBN 978-83-60048-03-0

Jest to próba syntetycznego przedstawienia dramatu społeczności polskiej pozostałej w Związku Sowieckim, na swoich ojcowiznach, w bolszewickim państwie nadzorowanym przez zwyrodniały system komunistyczny, kierowany przez Lenina a później przez Stalina.

 

 

Rok wydania 2009. Format A5. Str. 51. ISBN 978-83-60048-92-4

„Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów”, jest próbą syntetycznego ujęcia relacji polsko–rosyjskich i sowieckich. Przede wszystkim jednak ma przybliżyć funkcjonowanie polskiej wspólnoty na wschodzie. Zwrócić uwagę na aspekt życia więzienno–katorżniczego, ale obok na udział ich w ekonomii i kulturze. Przypomnieć o sukcesach jakie odnieśli w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Pokazać ich wkład i osiągnięcia w projektowaniu i budowaniu linii kolejowych, kanałów, tuneli, urbanizacji miast, wprowadzaniu nowych technik w rolnictwie i przemyśle.

Opracowanie ma pokazać w sposób jasny i syntetyczny obok tragedii i zmagań z ówczesną rzeczywistością i sukcesy Polaków.
Przedstawić niezwykle tragiczne losy Kresów wschodnich Rzeczypospolitej.
Pobudzić do refleksji nad rolą i znaczeniem tej społeczności. Podkreślić również ich znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach. Wykazać na tle tych stosunków ich wkład również w rozwój gospodarki olbrzymich połaci Azji.
Kieruję ją przede wszystkim do młodzieży, ale i do pedagogów jako przewodnik po tych trudnych i często przemilczanych zagadnieniach.

Dariusz Piotr Kucharski

Za: Ostoja.pl.

 

Więcej artykułów, wywiadów i wykładów dr. Dariusza Kucharskiego na naszym poratalu    >   >   >   TUTAJ.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2017.06.27.

Dariusz Kucharski

Autor: Dariusz Kucharski