Czy Prokuratura zajmie się RPO Adamem Bodnarem?


Michalkiewicz pisze list otwarty do Bodnara: „Słuchaj Synu. Synu – z intencji okazania Ci pogardy”

Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski – ta skandaliczna wypowiedź Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, na antenie TVP Info jest wszystkim doskonale znana. 

Bondar został poproszony o skomentowanie artykułu opublikowanego w lewicowym niemieckim dzienniku „Frankfurter Rundschau”. Chodziło m.in. o opinię dziennika, że słowa premier Beaty Szydło wypowiedziane w Auschwitz oznaczały, że Polska chce przedstawić holokaust jako „czysto niemiecką zbrodnię, w której Polska nie miała udziału”.

Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym, o czym mówię z ubolewaniem, także naród polski – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej: „Naród polski brał czynny udział w holokauście. A operacja „Wisła” była zbrodnią przeciw ludzkości”. Skandaliczne wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich

Do tych słów odniósł się także Stanisław Michalkiewicz, który napisał w tej sprawie list otwarty do Adama Bodnara:

Słuchaj Synu!

Przez uprzejmość nie będę już precyzował – jaki Synu – chociaż nie zamierzam ukrywać, że ta intytulacja wynika nie tylko z różnicy wieku między nami, ale również, a może nawet przede wszystkim – z intencji okazania Ci pogardy z powodu wypowiedzi, iż „musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski”.

Wypowiedź ta dowodzi, że nie wiesz, co to jest naród. Wprawdzie z Twego życiorysu wynika, że jesteś wypustnikiem (celowo nie używam słowa „absolwent”, tylko jego rosyjskiego odpowiednika: „wypustnik”, które, jak sądzę, znacznie lepiej Cię charakteryzuje) rozmaitych uczelni, ale najwyraźniej nie przykładałeś się do nauki. Tacy niedoukowie są plagą naszego nieszczęśliwego kraju, zwłaszcza gdy są osadzani na różnych, nawet operetkowych posadach, jak Twoja.

Tedy kierując się chrześcijańskim obowiązkiem, nakazującym „nieumiejętnych nauczać” (zob. Katechizm Kościoła katolickiego – uczynki miłosierne co do duszy), uprzejmie Ci wyjaśniam, że naród to wspólnota etniczna, która zorganizowała się politycznie. Tym właśnie różni się on od narodowości, która ma wprawdzie wspólny język, historię, obyczaje, religię – ale nie zorganizowała się politycznie, to znaczy – nie wytworzyła hierarchii, czyli szlachty, dzięki której staje się narodem.

Taka ewolucja wynika z rozwoju dziejowego, ale zdarzają się też przypadki uwstecznienia narodu do poziomu narodowości – jak to stało się w przypadku Czechów po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku – i dopiero w wieku XIX doszło do odrodzenia narodowości czeskiej, jako narodu. W świetle tego wyjaśnienia widoczna jest w całej rozciągłości fałszywość Twego twierdzenia, jakoby w realizowaniu holokaustu uczestniczył także „naród polski”.

Naród Polski w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej był politycznie zorganizowany w państwo, które w żaden sposób, nie uczestniczyło w holokauście. Nawet polskie instytucje pozarządowe, które oficjalnie działały w Generalnym Gubernatorstwie w postaci Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej również w jakiejkolwiek formie nie uczestniczyły w realizowaniu niemieckiego programu „ostatecznego rozwiązania”.

Przeciwnie – gdybyś przeczytał wspomnienia Adama hr. Ronikiera (ale co tam marzyć o tym!), będącego w okresie okupacji niemieckiej prezesem RGO, to wiedziałbyś, że RGO współpracowała w niesieniu pomocy humanitarnej z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, a nawet z delegacjami Żydów amerykańskich – oczywiście do czasu wypowiedzenia przez Rzeszę Niemiecką wojny Stanom Zjednoczonym.

Ale Ty o tym wszystkim najwyraźniej nie wiedziałeś i dlatego wygłosiłeś opinię, wpisującą się w skoordynowane polityki historyczne: niemiecką, której celem jest stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową, a przynajmniej – rozmywanie tej odpowiedzialności – oraz żydowską, które celem jest przerzucanie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, by podtrzymać możliwość materialnego eksploatowania holokaustu.

Podobne opinie wygłaszają przedstawiciele piątej kolumny w Polsce; rozmaici folksdojcze i skorumpowani łajdacy, uczestniczący w realizowaniu w Polsce tzw. „pedagogiki wstydu”, której celem jest wzbudzenie w Polakach poczucia winy wobec Żydów, by w ten sposób doprowadzić nasz naród do stanu bezbronności. Uprzejmie zakładam, że Twoja opinia nie wynikała z podłości, tylko z ignorancji – ale w takim razie nie ulega wątpliwości, że jesteś głupszy, niż nawet przewiduje ustawa określająca warunki na zajmowaną przez Ciebie, operetkową posadę.

W tej sytuacji chyba sam rozumiesz, że żadne „przeprosiny” nie wystarczą, że powinieneś niezwłocznie podać się do dymisji, a ze swoim życiem postąpić, jak przystało na człowieka honoru. Oczekuję tego od Ciebie jako obywatel polski – a myślę, że nie jestem w tym oczekiwaniu odosobniony – który ma interes prawny w tym, by ktoś taki, jak Ty, ani go nigdzie nie reprezentował, ani też nie był rzecznikiem jego praw. Łączę stosowne wyrazy.

Źródła: magnapolonia.org/Wolnosc24.pl , 27 czerwca 2017

 

*    *    *

Śmieć „rzecznik”

Stanisław Michalkiewicz odważył się na osobistą interwencję dokładnie w moim stylu. Pozwolił sobie wyzwać od wiadomych „synów” tak zwanego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Michalkiewicza wkurzyły słowa tego platformowego ŚMIECIA, który wyszedł poza swoje obowiązki i miał czelność powiedzieć:
„musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski.”.

Zamiast polemiki ze ŚMIECIEM, proponuję Michalkiewiczowi pogłębienie tematu w kolejnym artykule, albowiem
ŻADEN Z NARODÓW NIE UCZESTNICZYŁ TAK AKTYWNIE W DZIELE HOLOKAUSTU – JAK ROBIŁ TO NARÓD ŻYDOWSKI!

Bez aktywnej współpracy żydowskich samorządów i – złożonej głównie z inteligencji – Żydowskiej Służby Porządkowej (odpowiednik policji), Niemcy nie byliby w stanie wymordować tylu Żydów.

A swoją drogą…
może ktoś znajdzie czas, by złożyć do Prokuratury zawiadomienie o poniżaniu Narodu Polskiego przez Adama Bodnara.
Jego wypowiedź mieści się w kategorii „kłamstwo oświęcimskie”.

Ja już tyle oskarżeń złożyłem, że zaczynam odczuwać zmęczenie.

.   .   .

W Internecie używanych jest dziś wiele dziewiętnastowiecznych powiedzeń – które osobiście przypomniałem, a nauczyła mnie ich śp Moja Babcia.
Przypomnę więc kolejne powiedzenie mojej śp Babci: „kazał Pan – musiał sam”.
Otóż przypuszczam, że nikt nie odpowie na moją propozycję oskarżenia Bodnara – więc sam zdecydowałem się go bardzo ostro sprowokować.

Wysłałem list – na jedyny dostępny adres [email protected], a więc do biura Bodnara.
Jego treść jest następująca:

 

List do ŚMIECIA Adama Bodnara

Przeczytałem ŚMIECIU Twoją wypowiedź w której opisałeś zapewne postawę SWOJEJ WŁASNEJ RODZINY w słowach:
„musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski.”

Jeżeli Twoi – ŚMIECIU przodkowie mordowali Żydów – to PISZ WE WŁASNYM IMIENIU! i nie wycieraj SZMATO swojej PARSZYWEJ GĘBY imieniem Narodu Polskiego.
Jeżeli te słowa Polaka nie podobają ci się SZMATO – to podaj mnie do sądu.
Nie po to Moi dziadkowie ryzykowali życie swoich dzieci – ukrywając Żydów – by takie ŚCIERWA jak Adam Bodnar obrażali dziś mnie i wszystkich przyzwoitych Polaków.
Czekam ŚMIECIU na Twój pozew sądowy.

Adres znajdziesz w stopce.

Artysta i teoretyk Kultury
Artur Łoboda
Polskie Niezależne Media
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

PS
Automatyczna odpowiedź serwera RPO

 

„Jeśli nie wysyłaliście Państwo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich korespondencji drogą e-mailową, uprzejmie prosimy o zignorowanie lub usunięcie wysyłanej automatycznie informacji znajdującej się poniżej.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,
uprzejmie potwierdzamy otrzymanie wniosku oraz informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017r., poz. 958), wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy wniosek zawiera następujące dane adresowe: imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości. Ich brak uniemożliwi zarejestrowanie sprawy w systemie. W przypadku stwierdzenia takiego braku, prosimy o nadesłanie danych w kolejnym e-mailu.

Nadesłana wiadomość jest automatyczna, w związku z powyższym, w przypadku nadesłania wniosku z kompletnymi danymi, nie należy na nią odpowiadać.

Informujemy, że powyższa prośba o uzupełnienie danych nie dotyczy wniosków składanych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764).

Z poważaniem,
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
infolinia obywatelska 800 676 676″

.    .    .

  • Foto: Odomani – żydowska policja w służbie Niemców, Bundesarchiv / fot. Ludwig Knobloch, maj 1941.


Artysta i teoretyk Kultury
Artur Łoboda

Niezależne Media
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

 

Komentarz zamieszczony pod artykułem:

David Irving zadaje logiczne pytania na ktore syjonistyczni terrorysci holocaustu nie maja odpowiedzi, i w odwecie nie wpuszczaja go do Oswiecimia…

W przemysle holocaustu nie ma miejsca na logike, liczy sie tylko wyludzanie pieniadzy.

TellTheTruth – 2017-06-28

 

Źródło:  Za: Polskie Niezależne Media, 28.06.2017

.     .     .

Przeczytaj więcej tekstów Stanisława Michalkiewicza na naszym portalu    >     >     >     TUTAJ .

 

Przeczytaj więcej tekstów Artura Łobody na naszym portalu   >    >    >    TUTAJ .

 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2017.06.29.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci