Toksyny niszczące nasze zdrowie – GIS. Jak się truje Ludek na Wisłą.


Z cyklu: „P-223 & P-224, państwo istnieje formalnie”.

Toksyny niszczące nasze zdrowie – Główny Inspektor Sanitarny.

„Jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia tego, czego ludzie nie chcą słyszeć i co chcieliby ukryć”.
Jerzy Orwell
100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania 
 98% nie wie zupełnie w jakim celu.
jj
Grupy ludzi, plemiona, tworzą organizacje polityczne, mające reprezentować ich interesy. Wiadomo, zajmowanie się doraźnymi sprawami życia codziennego nie pozwala na śledzenie wszystkiego, co się dzieje dookoła. Z tego powodu następuje różniczkowanie zawodowe społeczeństwa. Czym bardziej zróżniczkowane społeczeństwo, tym ma większe szanse na przetrwanie w trudnych warunkach.
Niestety, w naszym biednym kraju rządzonym przez służby, coraz bardziej uwidacznia się urawniłowka. Ten sam osobnik, w zależności od układu, może być albo ministrem obrony narodowej albo kultury, jak kto woli. Jest to typowe dla tworów będących kondominiami, ponieważ owi osobnicy, zajmując stanowiska w aparacie politycznym, nie realizują planów społeczeństwa, które rzekomo ich wybrało, ale po prostu realizują scenariusz napisany gdzieś tam, za granicami Polski. Widać to wyraźnie w każdej dziedzinie, zarówno przemysłowej, jak i w kulturze, czy oświacie.
Ot, prosty przykład.
Po 1989 roku jako pierwsza miała być budowana autostrada A-1, łącząca porty bałtyckie z krajami półwyspu bałkańskiego. Minęło ponad 27 lat i droga z północy na południe nadal jest nieukończona, nie wspominając o wyprzedaniu większości portów i stoczni w minionym okresie, czyli pozbawieniu się wpływu na handel morski. A jak wiadomo, handel morski to nadal 95% handlu światowego.
W tym samym czasie zbudowano za to autostradę A-2, łączącą Berlin z Moskwą. Wiadomo, interes musi się kręcić, a Niemcy stanowią wielki potencjał eksportowy w EUROPIE I SWOJE TOWARY MUSZĄ SPRZEDAWAĆ. W tym samym okresie, kiedy w Polsce aktorzy sceny politycznej dyskutowali nad budową autostrady A-1, Niemcy spokojnie, w 2-3 lata wybudowali po drugiej stronie Odry autostradę Północ – Południe, przejmując cały handel ze Skandynawią i Bałkanami. Zamiast rozwoju Gdańska, czy Gdyni, mamy rozwój Rostoku. Ale tych wszystkich politykierów po licencjatach, odgrywających rolę w tym teatrze marionetek, to zupełnie nie interesuje. Liczy sie tylko doraźny interes, skóra, fura i komóra, lub w odwrotnej kolejności.
Podobnie niestety, postępują inne MINISTERSTWA.
Przykładowo mamy Ministerstwo, które teoretycznie powinno zajmować się zdrowiem społeczeństwa. Bez wątpienia o jakości naszego zdrowia decydują między innymi trucizny, pojawiające sie w produktach spożywczych, dopuszczonych legalnie do sprzedaży na rynku. A co robi Ministerstwo, nie wiadomo dlaczego, zwane Zdrowia? Od 1989 roku działania tego tworu, który podczas obrad Okrągłego Stołu miał zostać wyeliminowany, skupiają się na wprowadzeniu w Polsce tzw. medycyny Rockefellerowskiej, czyli na wzroście kosztów przy znaczącym spadku jakości udzielanej pomocy chorym.
Nie jestem gołosłowny.
Oto kilka przykładów oceny działania służby zdrowia w USA. Według Świtowej Organizacji Zdrowia:
 •  współczesne dzieci będą żyć krócej średnio o 10 do 15 lat, aniżeli ich rodzice.
 • USA ma najwyższy współczynnik umieralności niemowląt spośród krajów przemysłowych.
 • Ponad 25 % dzieci amerykańskich cierpi na jakąś chorobę mózgu.
 • Ponad 60% dzieci amerykańskich ma choroby przewlekłe.
 • Ponad 54% TYCH CHORÓB JEST CHOROBAMI ZWIĄZANYMI ZE SZCZEPIENIAMI.
 • Już co 8 sekund w USA diagnozuje się autyzm.
 • Obecne pokolenie jest pierwszym w historii światowej, które ma niższą inteligencję, aniżeli ich rodzice.
USA jest krajem, w którym stosuje się największą liczbę szczepionek.
USA jest krajem, w którym występuję nadumieralność kobiet rasy białej. Spowodowane to jest częstszym korzystaniem z opieki medycznej, aniżeli robią to kobiety rasy czarnej, czy latynoski. Kolorowe  Kobiety są o wiele rzadziej ubezpieczone i do lekarzy udają sie dopiero kiedy naprawdę potrzebują pomocy. Wprowadzenie medycyny rockefellerowskiej w USA  przed 3 dekadami, zaowocowało wzrostem kosztów z 50 miliardów dolarów rocznie, do 250 miliardów.
Dowodami na bezmyślne wprowadzanie tego systemu w Polsce są:
 • zamiast istniejących przed laty Izb Przyjęć w każdym szpitalu powołano SOR-y,
 • zupełnie niewydolny system organizacyjny, mający na celuzmuszanie potrzebujących chorych do korzystania z prywatnych ośrodków zdrowia, gdzie najczęściej kolejek nie ma,
 • otwieranie nowych specjalizacji, mające na celu ogłupianie lekarzy i zmniejszanie ich możliwości leczniczych. Konkretnie, dawniej lekarz „rodzinny” mógł ordynować takie badania, jakie uważał za stosowne dla danego chorego. Obecnie zabrano mu te uprawnienia i musi kierować do specjalisty. Wydłuża to w sposób istotny udzielenie pomocy choremu.
Kolejki do specjalistów, których za czasów „komuny” nie było, nie tylko powstały, ale osiągają niebotyczne długości: nawet na najprostszy zabieg, jakim jest operacja zaćmy, czeka się po kilka lat. Osiągnięto taki stan miedzy innymi poprzez stwarzanie fikcyjnych specjalizacji.
Poprzednio istniało w Polsce ok. 40 specjalizacji, podobnie jak w innych cywilizowanych krajach. Obecnie Ministerstwo wytworzyło ich ponad 80. Ileż nowych etatów dla swoich konsultantów!
Wprowadzono to, ograniczając liczbę godzin nauczania w szkołach wyższych. Redukcja objęła głownie przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne w klinikach. Takiemu niedouczonemu medykowi łatwiej przyjąć wprowadzane procedury, czyli zasady postępowania, wymyślone przez nie wiadomo kogo, kiedy i gdzie. Powoływanie się na opracowania rockefellerowskich towarzystw naukowych nie tylko jest bez sensu, ale jest wyraźnie szkodliwe.
Dotyczy to np. dodawania do szczepionek aluminium jako adiuwantu. Pomimo nie tylko braku prac naukowych udowadniających nieszkodliwość aluminium, a istnieniu kilku tysięcy prac o toksyczności glinu, w Polsce Ministerstwo w ogóle nie widzi problem, tylko zajmuje się handlem szczepionkami, zwiększając z każdym rokiem ich ilość, powodując trucie dzieci. Nie jestem gołosłowny. Po 1989 roku dopuszczono do obrotu produkty zawierające jawnie toksyczne substancje.
W żywności:
 • E-173 aluminium, jako środek barwiący cukier na kolor srebrny, stosowany do wypieku ciast.
 • E-541 fosforan aluminiowo-sodowy, jako środek emulgujący, stosowany do pieczywa i ciast podczas masowej produkcji, sprzedawanych w sklepach wielkogabarytowych.
 • E-554 krzemian aluminiowo-sodowy, środek przeciwzbrylający, stosowany jako dodatek do soli, cukru, w gumach do żucia.
 • E-556 krzemian aluminiowo-wapniowy, środek przeciwzbrylający, stosowany w gumach do żucia, masowo podawanych dzieciom i reklamowanych w mass mediach.
 • E – 559 krzemian aluminiowy.
Aluminium, za zgodą Ministerstwa, nie wiadomo dlaczego zwanego Zdrowia, stosuje się do produkcji serów topionych. Także mąka biała dlatego jest biała, ponieważ podczas procesu wybielania dodaje się związki aluminium, potasu, czy tytanu. Badania wykazały, że szczególnie skażone aluminium są produkty sprzedawane w puszkach. Dotyczy to w pierwszym rzędzie wszelkiego rodzaju puszek z owocami, np. ananasów, brzoskwiń itd.
W zależności od sposobu przygotowania tzw. gotowych produktów spożywczych, w czasie jednego posiłku może człowiek napakować w siebie, aż 139,2 mg aluminium. Stosowanie powszechne folii aluminiowych do pieczenia powoduje znaczący wzrost glinu w mięsie. Badania wykazały, że pieczenie tzw. czerwonego mięsa w foli aluminiowej powoduje wzrost aluminium w mięsie aż o 378 % w kurczakach o 215%.
Smacznego!
To wszystko dzieje sie za zgodą organów, mających dbać o zdrowie społeczeństwa. Jak można się przekonać, Główny Inspektor Sanitarny p. Posobkiewicz, woli rapować, czy handlować szczepionkami, zamiast kontrolować supermarkety. Na żadnej stronie internetowej nie znajdują się wyniki kontroli produktów spożywczych takich supermarketów. Możesz sam domyśleć się, z jakiego powodu, Dobry Człeku.
Wiedza, którą podałem powyżej, nie jest żadną nowością. W 1995 roku wydaliśmy cały numer Forum Ekologicznego, poświecony tzw. dodatkom do żywności, czyli tym wszystkim E.
Było to pierwsze ujawnienie tego, co nas czeka w Unii. Dzięki pomocy profesorów Ganowiaka i Nabrzyskiego mogliśmy podjąć próbę uświadamiania społeczeństwa o szykowanych dla nas truciznach. Akcja nasza nie spotkała się z żadnym oddźwiękiem ze strony instytucji, rzekomo państwowych, mających dbać o zdrowie. Piszę „rzekomo państwowych”, ponieważ od kilku lat sanepidy są zarejestrowane w systemie DUMS, tj. rejestracji instytucji handlowych i to w dodatku każdy wojewódzki sanepid jest zarejestrowany jako oddzielna firma. A przecież wg przepisów polskich jest to system państwowy?! Co jest więc prawdą? I w czyim interesie działają te organa?
O szkodliwości aluminium pisałem kilka tygodni wcześniej, odsyłam więc do wcześniejszych artykułów.
Kolejnym dowodem na wypaczenie działalności Ministerstw w naszym biednym kraju, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, jest sprawa stosowania pestycydów i herbicydów. Pomimo, że Ministerstwo Rolnictwa dopuszcza do stosowania Glifosatu we wszelkich odmianach, to Ministerstwo Zdrowia wcale nie otwiera laboratoriów, mogących określić poziom skażenia organizmu człowieka tymi związkami chemicznymi, a Ministerstwo Środowiska zajmuje się intratnym zajęciem, tj. wycinką lasów.
Proszę zauważyć, na całym świecie trwa szeroka kampania na temat szkodliwości i rakotwórczego działania Glifosatu, zwanego w Polsce Randapem, a w Polsce wszyscy urzędnicy odpowiedzialni za ochronę zdrowia i środowiska nabrali wody w gębę i milczą, jak zaklęci.
Badania naukowe wykazały, że Glifosat, środek bakteriobójczy, znajduje się nawet w mleku matek karmiących, a w Polsce żadnych badań się nie przeprowadza. Lekarz rodzinny nie może postawić diagnozy, więc oszukuje rodziców rozpoznaniami w rodzaju: uczulenie na gluten, nietolerancja mleka i tym podobnymi.
Badania już przed laty udowodniły, że nie ma nic takiego jak uczulenie na gluten, jest tylko przewlekłe zatrucie Randapem, którym rolnicy, za zezwoleniem Ministerstw Rolnictwa, suszą ziarno przed sprzedażą.
A co robi Ministerstwo, nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia? Otwiera poradnie do walki z bólem. A co to jest ból? Jest to jeden z podstawowych objawów stanu zapalnego w organizmie. Czyli, zamiast walczyć z chorobą, ministerstwo likwiduje najbardziej widoczny objaw choroby, pozwalając, aby choroba nadal niszczyła organizm.
Tylko co to ma wspólnego ze zdrowiem?
Ale na pewno ma dużo wspólnego z handlem lekami przeciwbólowymi na bazie narkotyków. A skutki przyzwyczajania  organizmu chorego do narkotyków? A to już będzie temat innego artykułu.
„Szczepione są dzieci z rodzin  biednych, niewykształconych, z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi.
Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”.
A Ty Czytelniku, do jakiej grupy należysz?
Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk 23.VI.2017 r.

Jak się truje Ludek na Wisłą.

Jak do tej pory, nikt nie zdobył fortuny na publikacji prawdy. Kłamstwa są bardziej dochodowe. 
Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o przekupywaniu świadka, aby mówił prawdę?
Czym bardziej obca władza, tym więcej przepisów, zakazów i nakazów.
– jj
O toksynach niszczących nasze zdrowie już pisałem kilkakrotnie. Niestety, zupełne pomijanie tego tematu przez tzw. urzędników, czyli wykonawców pleceń City of London Corporations, powoduje co rusz pojawianie się nowych zagrożeń.
Proszę zauważyć, w 2007 roku, na podstawie dwu martwych łabędzi pod Toruniem, ogłoszono epidemię ptasiej grypy, wydając z kieszeni podatnika ponad 50 milionów złotych i powodując straty w kurnikach rzędu paru miliardów. Gotowe kurczaki już stały na granicy państwa, przygotowane do wjazdu na polskie przedświąteczne stoły. Kto wiedział, że będzie ogłoszona epidemia? Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie Czytelniku.
Przed dwoma laty ogłoszono epidemię Afrykańskiego Pomoru Świń, znowu na podstawie znalezienia dwu zamarzniętych warchlaków na drodze, pomimo, że od tygodni nie było mrozu. Wybija się świnie, a potem utylizuje, pomimo, że mięso takowe po przetworzeniu nadaje się do konsumpcji przez człowieka. Ale jak popatrzy się po ladach sklepowych, to wieprzowiny nie brakuje.
Po drugiej stronie Odry Niemcy wybudowali olbrzymie tuczarnie, w których pracują polscy parobkowie, których epidemie uczyniły bezrobotnymi. Te dwie epidemie gazetowe zafundowało nam Ministerstwo Rolnictwa – MR. Straty, to parę już chyba naście miliardów złotych.
Poza tym Ministerstwo Rolnictwa dopuszcza do stosowania herbicydy i pestycydy, które są uznane za rakotwórcze, lub powodujące niedomogi nerek. I znowu żadnych informacji i ostrzeżeń na ten temat nie ma.
A niby w jakim celu mają być? Niech się ten mniej wartościowy ludek, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, truje. Wzrastają koszty leczenia, a przecież leki produkują te same koncerny, co najpierw sprzedały na nasze stoły te szkodliwe chemikalia. A poza tym, podatki zawsze można podnosić. Proszę sobie przypomnieć, Vat miał być podniesiony na dwa lata, a ile już jest? I nikt nie wspomina nawet o jego obniżeniu. Ale przecież vat to łapówka dla urzędników. Dlatego średnie wynagrodzenie urzędnika w Polsce to ponad 6300 złotych, a średnie krajowe wynagrodzenie to tylko 4200 zł. Nie wspomnę o emeryturach, czy rentach, których średnia wynosi ok. 1800 zł. I w takim momencie rząd warszawski mówi o podwyżkach dla emerytów rzędu 5-8 złotych. W tym samym czasie służby mundurowe dostają po 300 – 500 złotych, a służby specjalne po 6000 zł.
już rozumiesz Dobry Człeku, dlaczego podatki musza rosnąć.
Podobnie niestety na szkodę mieszkańców tego kraju działa Ministerstwo Środowiska – MŚ. Proszę zauważyć, od 2003 roku nieznane obiekty latające sypią na nasze pola i głowy środki chemiczne. O tych środkach chemicznych głośno jest na całym świecie. Parlament Brytyjski już w 1995 roku zajmował się tematem. Pentagon wydał specjalny raport w 1996 roku. A krajowy minister od tych spraw udaje, że nie ma problemu. Jak widzimy, p. Minister Szyszko zajmuje się głównie wycinkami drzew, czyli pozyskiwaniem drewna. Tak na marginesie, ciekawe, kto jest takim głównym odbiorcą polskiego drewna, ponieważ w kraju brak jakiegoś kompleksu przemysłu drzewnego.
O tym, że to, co sypią na nasze głowy, powoduje znikanie pszczół, wiadomo od kilku lat. Wiadomo również, że brak pszczół powoduje spadek plonów, zatrute zostają gleby i wody. Badania angielskie wykazały, że po intensywnych lotach tych niezidentyfikowanych obiektów latających, w literaturze zwanych UFO, wzrasta liczba osób z objawami grypopodobnymi.
Jeżeli podsumujemy podstawowe fakty, to okazuje się, że w Polsce do dnia dzisiejszego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie posiada specjalistów, mogących dokonać różniczkowania pomiędzy grypą i chorobami wirusowymi, a chorobami bakteryjnymi. Ułatwia to oszukiwanie społeczeństwa liczbami o rzekomym wzroście zachorowań na grypę pomimo faktu, że objawy te wywołują zrzucane przez UFO chemikalia. Co robią pracownicy tego Instytutu? Oczywiście, namawiają do kupna szczepionek przeciwko grypie. Interes musi się kręcić.
Trzeba pamiętać, że instytut jest co prawda „narodowy”, ale nie podano jakiego narodu, a Polska zawsze była wielonarodowa. Kto jest tym narodem wybranym, cisza.
Po drugie, „publiczne” były zawsze domy, potocznie zwane burdelami. Ale burdele, to są wysoce dochodowe przedsiębiorstwa. Czyżby ten Instytut także pracował na podobnych zasadach?
Po trzecie, pewne podobieństwo istnieje, ponieważ przy, lub na Państwowym Instytucie działa prywatna fundacja dr Grzesiowskiego. A jak wiadomo, pozyskiwanie pieniędzy przez prywatną fundację nie musi być ujawniane. A że możliwy jest konflikt interesów? Co to kogo obchodzi, grunt, że interes sie kręci. A że kosztem polskiego społeczeństwa? Widocznie pojęcie „naród” już zostało wymazane. Liczy się doraźnie skóra, fura i komóra.
To, że Ministerstwo, nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia – MZ, nie spełnia podstawowych swoich funkcji, wynika z powyżej przytoczonych faktów.
Jeżeli bowiem Ministerstwo Rolnictwa wprowadza na rynek środki chemiczne o znanym potencjale chorobotwórczym, to Ministerstwo Zdrowia powinno przynajmniej w każdym województwie wprowadzić laboratoria, mogące określać skażenie ludzi tymi preparatami.
Podobnie Minister ŚRODOWISKA POWINIEN WYDAĆ POLECENIE BADANIA KONCENTRACJI TYCH SUBSTANCJI W WODZIE I ŚRODOWISKU. Jak można sie łatwo przekonać, powstałe wojewódzkie Stacje Ochrony Środowiska zupełnie nie zajmują się tematem. Przykładowo, zboża skupowane są bez badania zawartości pestycydów.  Jednocześnie wiadomo, że rolnicy masowo spryskują na kilka dni przed żniwami pola Randapem w celu wysuszenia ziarna. Wiadomo, mniejsza zawartość wody, to jest wyższa cena. Dawniej suszono ziarno w stodołach, obecnie na polu. Ale ludzie muszą potem zjadać to trujące ziarno.
   MZ w celu zamaskowania tego trucia tworzy nowe jednostki chorobowe, takie jak nietolerancja glutenu, czy uczulenie na laktozę. Jest to ewidentne maskowanie zatruć, wynikających z przewlekłej konsumpcji glifosatu, czyli Randapu. Wiadomo, młody organizm dziecka ostrzej reaguje na trucizny. Glifosat był pierwszym na świecie środkiem chemicznym, wprowadzonym na rynek i opatentowanym jako antybiotyk, czyli środek do niszczenia bakterii, czyli trucizna.
Wiadomo od czasów prof. Beschampa, czyli od ponad 150 laty, że to skład bakterii w naszym przewodzie pokarmowym decyduje o naszym zdrowiu. Glifosat został właśnie stworzony w celu niszczenia bakterii. Musisz pamiętać Szanowny Czytelniku, że genom bakterii, czyli ok. 1.5 kg, jakie posiadamy w jelitach, jest o 100 razy większy, aniżeli ten istniejący w naszych komórkach.
Cała odporność naszego organizmu zależy w 75% od przeciwciał zawartych w przewodzie pokarmowym. Ok. 20% dalszych przeciwciał jest zgromadzone w układzie oddechowym i zależy od istniejących w nich bakterii.
A MZ, zamiast interesować się stanem odpornościowym człowieka, zajmuje sie handlem szczepionkami, chociaż wiadomo, że ewentualnie mogą one wpływać na ok. 5% odporności.
W celu „stworzenia” podstaw naukowych przyjęli, że o odporności danego organizmu świadczy ilość przeciwciał w nim się znajdujących. Jest to ewidentne fałszerstwo.
Ilość przeciwciał, z czego zrobiono obecnie naukę i podstawę szczepień, świadczy tylko i wyłącznie o kontakcie danego osobnika z tym, a nie innym antygenem, czyli wirusem, lub bakterią. Mamy na to liczne dowody naukowe, wielokrotnie opisywane.
Przykładowo, jeden z twórców przeciwciał, dawca ich do szczepionek, miał ponad 100 razy większą ich ilość, aniżeli uznaną za wystarczającą do zabezpieczenia przed tężcem. Gdyby nie fakt, że działo się to w klinice, to człowiek ten zmarłby na ciężką postać tężca. I nic mu nie pomogła ta olbrzymia ilość przeciwciał przeciwtężcowych.
Musisz pamiętać Szanowny Czytelniku, że przeciwciała wcale nie świadczą o stopniu odporności Twojego organizmu.
Przeciwciała świadczą tylko i wyłącznie o kontakcie Twojego organizmu z daną bakterią, czy wirsem.
Tak stało we wszelkich podręcznikach immunologii do lat 90. ubiegłego wieku. Potem, wprowadzając medycynę rockefellerowską, MZ zmieniło definicję tego pojęcia.
Podobnie w celu większego ogłupiania medyków, z kursu biochemii wyrzucono tzw. szlak cholesterolowy i obecny student medycyny jest pozbawiony podstaw działania wielu leków, witamin, czy hormonów.
Oczywiście wszystkie te zmiany wprowadza się w celu poprawy zdrowotności społeczeństwa, tworząc hybrydę Zdrowie Publiczne. Co jest „publiczne”, podałem wyżej.
A w Polsce każą wierzyć, że o odporności organizmu świadczy liczba przeciwciał. Jest to czysta szarlataneria ubrana w rękawiczki nauki. Widać wyraźnie, że MZ oraz pozostałe dwa Ministerstwa nie mają o tym fakcie większego pojęcia, albo uznały, że interes, czyli zyski ze sprzedaży są najważniejsze.
Oczywiście istnieje trzecia możliwość. Takie działania zatrudnionych w tych instytucjach ludzi świadczą jednoznacznie o tym, że jesteśmy po 1989 roku kondominium koncernów zachodnich. Inaczej, po 1944 roku rozkazy i polecenia otrzymywaliśmy z Moskwy, a po 1989 roku kontrolę nad naszym biednym krajem przejęło City of London Corporations.
Chociaż wszelkie dane historyczne wskazują, że City przejęło kontrolę całkowitą nad Polską znacznie wcześniej, bo już w 1970 roku, po umieszczeniu agenta Kominternu Edwarda Gierka na fotelu namiestnika Polski. Przecież za te rzekome 10 miliardów dolarów pożyczki, którą spłacaliśmy do 2010 roku,
– musieliśmy zapłacić juz w 1972 roku usunięciem pojęcia „narodowość” z dowodów osobistych, czyli urawniłowka.
– Musieliśmy dokonać tzw. reformy oświaty, czyli znacznego ograniczenia programów szkolnych. Ta redukcja programów nadal postępuje w zastraszającym tempie. Pan Izabela Falzmann przytoczyła tragiczny przykład, kiedy to obecny maturzysta nie potrafił rozwiązać zadania matematycznego ucznia z 5 klasy dawniejszej szkoły podstawowej.
– W 1972 roku musieliśmy także wprowadzić przymus szczepień, pomimo licznego oporu lekarzy w Polsce. Ale prof. Kostrzewski, awansowany na przedstawiciela WHO, wymusił w 1975 roku przymusowe szczepienia przeciwko odrze i różyczce.
Kolejnymi truciznami wprowadzonymi na polskie stoły są sztuczne słodziki, masowo dodawane do przetworzonej żywności. Wiadomo, że sztuczne słodziki zmieniają skład naszej flory bakteryjnej, przyczyniając się do zwiększenia masy ciała. Stosowane chlorowcopochodne fruktozy pomimo, że są ok. 600 razy słodsze, a więc tańsze w produkcji, omijają naturalny obieg glukozy i od razu przedostają się do krwioobiegu, podwyższając poziom cukru we krwi. Oczywiście sprzyja to handlowi paskami do pomiaru cukru, oraz sprzedaży leków obniżających ten poziom.
W większości przypadków cukrzycy typu drugiego, czyli u osób starszych, wystarczy zwiększyć przyjmowanie witaminy K-2 do ok. 500 mcg dziennie i zaprzestać spożywania wszelkiej maści produktów sprzedawanych w kartonikach, plastikowych butelkach, czy foliowych opakowaniach, aby poziom cukru w naszym organizmie się wyrównał.
Podobnie toksyczne dla naszego organizmu są wszelkiej maści tzw. emulgatory. Substancje te znajdują się prawie we wszystkich wysoko przetworzonych produktach. Badania wykazują, że wpływają one na wzrost otyłości u ludzi, poprzez zakłócenie flory bakteryjnej w naszym organizmie. Badania naukowe wykazują również, że emulgatory mogą być także przyczyną stanów zapalnych jelit oraz powstawania zespołów metabolicznych.
Jak sprawdzić, czy Twój przewód pokarmowy pracuje prawidłowo? Wystarczy obserwować codziennie kupkę. Musi być ona uformowana, brązowawa i tonąć po wpadnięciu do wody oraz nie śmierdzieć zbytnio. Jeżeli pływa i nie tonie, jest pienista i ma okropny zapach, to znaczy, że masz stan zapalny przewodu pokarmowego, co jest główną przyczyną występowania chorób u człowieka w dobie dzisiejszej. Pienista forma kału świadczy o istnieniu licznych bakterii chorobotwórczych w jelitach, a zapach o bakteriach gnilnych. Sam rozumiesz Czytelniku, jeżeli masz gnilne bakterie w przewodzie pokarmowym, to nie możesz być zdrowy.
A jakie są tego lekceważenia zdrowia przez organa państwowe skutki, wiadomo już od lat.
Już w 1998 roku Journal of American Medical Association opublikował specjalny raport, który ujawnił zagadkową informację. Liczba mężczyzn rodzących się w krajach uprzemysłowionych, a więc narażonych na wysoce przetworzoną żywność, drastycznie spada od 1970 roku.
Do roku 1950 liczba urodzonych mężczyzn wynosiła 106 na 100 kobiet. Po roku 1970 wielkości te uległy odwróceniu. Obecnie rodzi się o wiele więcej kobiet, aniżeli mężczyzn. W USA ten niedobór wynosi     ok. 100 000 rocznie. Podobne wartości występują w KANADZIE, SZWECJI, CZY HOLANDII. I jak widzimy, MZ nic w tej sprawie nie robi!
A generalnie dzietność Polek spadła drastycznie o prawie 50 %.
Przypominam, w 1974 roku urodził nam się 40-milionowy obywatel. A obecnie mamy o prawie 3 miliony mniej, nie licząc 8 milionów tych, jak podała prasa niemiecka, którzy wyjechali z Polski.
Jak więc widać wyraźnie, działania organów państwowych wcale nie służą obywatelom tego kraju
Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk, 24 czerwca 2017 r.
Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.
 • Zdjęcie tytułowe: Dr Jerzy Jaśkowski / fot. YT-Tagen / Wybór zdjęcia wg.pco
Polish-Club-Online-PCO-logo-2
, 2017.06.30.
Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski