UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU KATYŃSKIM W NEW JERSEY CITY – JAKIE MIAŁY MIJSCE W 2017 r.


17-go września, 2017 r. [Niedziela], odbyła się uroczystość przy pomniku KATYŃ 1940, Exchange Pl., Jersey City, N.J. Organizowana ona jest corocznie w rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej – napadu Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu, 1939 r.

Już od ponad 30 lat ta uroczystość jest organizowana przez Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej oraz Kongresu Polonii Amerykańskiej. Gościem honorowym tegorocznej uroczystości był Konsul Generalny R.P. w Nowym Jorku, Pan Maciej Golubiewski z małżonką.

W uroczystości wzięli udział indywidualne Placówki Weteranów, SWAP z Nowego Jorku, N.J., oraz z Pennsylwanii, District 2 SWAP z N.Y., Korpus Pomocniczy – SWAP N.Y. i N.J., oraz harcerze i harcerki z ZHP – N.Y. i N.J. Poszczególne Organizacje Polonijne z N.Y. i N.J. wraz z reprezentami Polskich szkół dokształcających z N.Y. i N.J. Byli też przedstawiciele Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego z Amerykańskiej Częstochowy [Doylestown, Pensylwania], Polska Fundacja Kulturalna, Clark, N. J. i Polish American Living History Association i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Udział wzięli również przedstawiciele Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego z N.Y

Na początku uroczystości odmówiono Modlitwę-Inwokacje, którą odmówił ks. Kapelan Andrzej Ostaszewski z Parafi Św. Kazimierza, w Newarku N. J. Hymny narodowe zostały odśpiewane przez Chór Aria z Polish Singers Alliance in America. Po odśpiewaniu hymnów został odczytany APEL POLEGŁYCH, przez wice-Komendata SWAP –  Antoniego Domino.

Następnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów przy pomniku KATYŃ 1940 przez:

1) W imieniu Rzeczpospolitej Polski oraz Rządu Polskiego złożył Konsul Generalny R. P. w Nowym Jorku Pan Konsul Maciej Golubiewski z małżonką.

2) W imieniu Komitetu Katyńskiego, SWAP oraz KPA został złożony Wieniec Ogólny przez reprezentantów tych organizacji.

3) Następnie kwiaty złożone zostały przez placówki weteranów z N.J., Placówki: SWAP 81, 51, 36 oraz Korpus Pomocniczy Pań SWAP N.Y. i N.J.

4) Następnie kwiaty zostały złożone przez ZHP – Harcerze, Harcerki i Zuchy z N. Y. I N.J.

5) W imieniu SYBIRAKÓW zostały złożone kwiaty przez Panią Zofię Rutkowską – SYBIRACZKĘ i weterankę Wojska Polskiego Drugiego Korpusu [żona Lucjana Rutkowskiego – Fundatorów Pomnika KATYŃ 1940, w towarzystwie Andrzeja Pityńskiego [Rzeźbiarza – twórcę Pomnika KATYŃ 1940.

6) Kwiaty zostały złożone przez KPA – N.J. Div., przez Prezesa Stanisława Śliwowskiego.

7) Następnie złożone zostały kwiaty przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową.

8) Kwiaty złożyli reprezentanci Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, N.J. oraz przez reprezentatów Polskiej Szkoły Doksztalcajacej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark NJ.

9) Kwiaty złozyli członkowie Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego z Nowego Jorku.

10) Kwiaty złożyli reprezentanci Polskiej Szkoły imieniem Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, N.Y.

11) Kwiaty zostały złożone przez dzieci Polskiej Szkoły im. Józefa Piłsudskiego, Jersey City, pod dyrekcją Bogusławy Huang.

Po złożeniu kwiatów odbyła się Akademia okolicznościowa przez polską szkołę im. Józefa Piłsudskiego z Jersey City.

Następnym punktem programu uroczystości było przemówienie okolicznościowe przez Konsula generalnego R.P. w NY Pana Macieja Golubiewskiego. Pan Konsul, na zakończenie został odznaczony medalem Komitetu Katyńskiego, którego wykonawcą był [rzeźbiarz Andrzej Pityński. Konsul otrzymał również książkę pt. “Rzeźby” Andrzeja Pityńskiego.

Następnie zostały przyjęte, zapowiedziane odpowiednie Rezolucje i Proklamacje Okolicznościowe specjalnie przygotowane przez Miasto Jersey City: Mayor Steven Fulop, City Council of Jersey City; Hudson County Executive; N.J. State Legislature – Assembly and State Senate, oraz specjalny list okolicznościowy od U.S. Congressman Albio Sires.

Rezolucje, Proklamacje oraz list okolicznościowy od US Congress zostaly przekazane Panu Konsulowi R.P. z prośbą przekazania ich na ręce Prezydenta R.P., Pana Andrzeja Dudy, który obecnie gości z wizytą oficjalną w USA na Sesji ONZ. Który to będzie uczestniczył w spotkaniu z Polonią N.Y. i N.J. 21-go września [2017 r.] w Cracovia Manor, Wallington, N.J. Pan Prezydent będzie w Wallington, o godz. 19:00. Zapraszamy całą POLONIĘ na spotkanie oraz złożenie wieńców przy Pomniku Kazimierza Pułaskiego w Wallington, N.J. przed spotkaniem.

Na zakończenie programu uroczystości ks. kanonik Bogumił Chruściel odmłwił Modlitwę-Benedikcje. Następnie wspólnie odśpiewano GOD BLESS AMERICA i BOŻE COŚ POLSKĘ przy akompaniamencie Chóru ARIA z Polish Singers Alliance in America. Komitet organizacyjny jest wdzięczny wszystkim gościom i Polonii za tak liczne przybycie na Uroczystość. Jesteśmy wdzięczni również zespołowi z Polskiej Fundacji Kulturalnej, Clark, NJ – Tomaszowi Szybowskiemu, za nagłośnienie i dźwięk. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi z Fundacji za dopilnowanie nagłośnienia i dźwięku. Dziękujemy Panu Zdzisławowi Piątkowi za przygotowanie odpowiednio ekwipunku potrzebnego do uroczystości.

Przekazujemy podziękowania wszystkim organizacjom, placówkom weterańskim i osobom indywidualnym, którzy złożyli donacje na utrzymanie Pomnika KATYŃ 1940 w dniu uroczystości jak i tym którzy złożyli donacje wcześniej.

Krzysztof Nowak przewdniczący Komitetu Katyńskiego – 19.IX. 2017

 

Za: Patriotyczny Ruch Polski, 20 września 2017.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2017.09.21.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane