Polski węgiel, energetyka, walka ze smogiem a poprawność polityki klimatycznej


Czyste technologie węglowe a polskie górnictwo i energetyka.

 

Premier Mateusz Morawiecki w expose mówił o walce ze smogiem.
Oświadczam, że technologię walki ze smogiem przedstawiliśmy na Parlamentarnym Zespole Górnictwa i Energii posła Ireneusza Zyski w 2016 roku. Przekazałem opracowanie osobiście min. Andrzejowi Piotrowskiemu. Dlaczego nie ma ze strony rządowej zainteresowania POLSKIMI TECHNOLOGIAMI walki ze smogiem?

Czyste technologie węglowe a polskie górnictwo i energetyka.

Istnieją polskie technologie węglowe – które mogą uratować górnictwo – pracujące stale w zakładach koksochemicznych. W czasach, od kiedy należymy do UE, gdy weszła w życie na początku roku Dyrektywa IED, która w Prawie Ochrony Środowiska (obowiązuje od stycznia 2016 roku), otwiera nam nowe możliwości dla górnictwa.

UWAGA!!!

Dyrektywa IED oprócz Norm emisyjnych wymaga od wytwarzających energię na bazie węgla kamiennego rozpoczęcia w 2016 roku inwestycji IOS – Instalacji Oczyszczania Spalin. Jeżeli zakład nie rozpocznie inwestycji, po 17,5 tys. godzin pracy MUSI być Jego kotłownia zlikwidowana!!! Dotyczy to całej Unii Europejskiej. A Polska ma na to rozwiązanie !!!

Technologie pod względem PROCESÓW nie różnią się od PROCESÓW w zakładach koksochemicznych. Różnica polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu innych urządzeń. W momencie wdrożenia tej technologii uzyskujemy:

1. Wzrost przychodu sprzedaży eko koksiku po zbudowaniu instalacji do jego wytwarzania. Zapotrzebowanie jest na minimum 100 instalacji w skali kraju. Max 1000 instalacji.
2. Likwidacja smogu (z małych i dużych źródeł wytwarzania energii).
3. Produkcja prądu elektrycznego w systemie rozproszonym.
4. Możliwość produkcji gazu syntezowego i innych produktów.
5. Eliminacja importowanego węgla z polskiego rynku ( elektrociepłownie, elektrownie i odbiorcy indywidualni), gdyż importowany węgiel jest tzw. „młodym węglem” zawierającym w strukturach pierwiastkowych zwiększoną ilość metali ciężkich w tym radioaktywnych, oraz azotu N.
6.Lokalizacja: a) zlikwidowane koksownie. b) przebudowa zdekapitalizowanych elektrociepłowni na zakłady kalcynacji węgla (pkt.1,3). c) elektrociepłownia Radom: możliwe uzyskanie 250 MW lub więcej. d) idea energetyki rozproszonej.
7. Bezpieczeństwo energetyczne kraju.
8. Ciepło dla ludności jako produkt uboczny produkcji bezdymnego paliwa na bazie węgla kamiennego (1/2 ceny).
9. Możliwość zwiększenia wydobycia węgla (obniżenie kosztów wydobycia).
10. Nisko emisyjne (bezdymne)i tanie paliwo ( eko koksik ) dla ludności.
11. Wzrost eksportu.
1 instalacja pojedyncza: 24h x 12 ton = 288 ton – 10 % = 260 ton/24h
260 x 350 dni = 91 tys. ton.
Prąd elektryczny 10 MW/h plus para technologiczna.
Za tym idą wieloletnie wyniki badań w skali przemysłowej. Państwo Polskie ma bardzo duży, marnowany na co dzień potencjał. Powinniśmy ZACZĄĆ inwestować. Inwestycja oznacza zwrot nakładów i zarobek w przyszłości. Tak zwane „inwestycje” w centra kultury nie dają zwrotu nakładów , a jedynie dodatkowe koszty. Technologie węglowe oparte na zdrowych fundamentach, są gwarancją rozwoju Państwa i utworzenia zalążków poważnego biznesu. Nie kończy się on na paliwie„bezdymnym”. To tylko uwertura do czegoś większego. Produkcja taniego ciepła i energii,wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych, stworzy na terenie Polski wielkie możliwości dla rozwoju gospodarczego. Zadaniem spółek celowych będzie wypracowanie zysku dla swoich udziałowców, w tym w szczególności dla górnictwa i energetyki. M. in. dzięki temu będziemy mogli zlikwidować ,,głód,, energetyczny i uzyskać środki na wkład w inne „inwestycje” przetwarzania węgla i miałów węglowych. Możemy uratować Polskie górnictwo. Należy ten trend odwrócić i przekuć w sukces gospodarczy Polski i Polskiego sektora wydobywczego i energetycznego!!!

Za: Bogdan Gizdoń – FB , 13.12.2017.

Polscy producenci węgla muszą inwestować, by ustabilizować w kolejnych latach wydobycie.

Zaniechania inwestycyjne sprzed lat powodują, że nie jesteśmy w stanie w pełni skorzystać z koniunktury na węgiel, bo wydobywamy go zbyt mało.
Mam wrażenie, że Ministerstwo Środowiska nie czuje, że posiadamy czarne i brunatne złoto – mówi prof. Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Analitycy wskazują, że niezbędna w polskim górnictwie będzie m.in. głęboka zmiana organizacji pracy w kopalniach.

To o czym teraz się mówi, OKOPZN przedstawił w opracowaniu Nowego Modelu Biznesowego dla polskiego górnictwa, jeszcze przed przejęciem władzy przez PiS. Przez kolejne dwa lata goniliśmy za parlamentarzystami i ministrami Tchórzewskim i Tobiszowskim, którzy nie chcą się spotkać z nam aby omówić nasz program i wdrażać go w życie, bo lepszych rozwiązań rząd nie proponuje polskiemu górnictwu. Co najmniej kilka miliardów uciekło nam przez złą politykę ME, a to nie wszystko… Czas weryfikuje wszystko, czy za zły stan polskiego górnictwa ktoś odpowie?

Za: Bogdan Gizoń – FB , 18.12.2017.

 

Pierwszy okres koniunktury na węgiel…przespany!

Nowy Model Biznesowy dla polskiego górnictwa przekazany jeszcze przed wyborami w 2015 roku – opracowany przez ekspertów Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych – obnaża złe decyzje i zaniechania w najważniejszym sektorze naszej gospodarki. Niezależność energetyczna i tania energia to klucz do rozwoju naszego kraju. Chyba, że Polska ma się nie rozwijać gospodarczo, wtedy wszystko robi się jasne!

Wyraźne ożywienie cen węgla
Na światowym rynku węgla energetycznego w ostatnich dniach widać wyraźne ożywienie cen. Dynamiczne wzrosty, po krótkiej korekcie, przebiły nie tylko ostatnie szczyty z listopada, ale również poziomy nie widziane przez ostatnich 12 miesięcy. Średnia wartość indeksu DES ARA z tygodnia od 11 do 15 grudnia 2017r. wyniosła 97,68 dol./t. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu węgiel energetyczny w portach ARA kosztował 96,14 dol./t.
W trzecim tygodniu grudnia węgiel podbił rekord i kosztował już na 99,95 dol./t. W kolejnych dniach szczyty te zostały jeszcze przekroczone, a notowania w ostatnim tygodniu przed
świętami szybowały nad dawno nie widzianą barierą 100 dol. za tonę!

Za: Bogdan Gizdoń – FB , 30.12.2017.

 

Polski rząd chce brnąć w energetykę atomową! A w Belgii?

Elektrownie atomowe w Belgii od lat budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa.
Rządowe plany Belgii z ubiegłej dekady przewidywały odchodzenie od energii jądrowej między 2015 r. a 2025 r.
Morskie farmy wiatrowe mają pomóc w rezygnacji z atomu.

Tylko tworzenie energetyki rozproszonej na bazie gazu uzyskanego z podziemnego zgazowania węgla jest właściwą drogą.
Belgia – fermy wiatrowe, a Polska jaki kierunek obierze? Nasz program został przedstawiony w jednym z ministerstw, czekamy na reakcję.

Za: Bogdan Gizoń – FB , 27.12.2017.

 

SMOG ZABIJA… nas wszystkich!

Zaczynamy od rzeczywistej walki ze smogiem. Mamy opracowaną technologię współprądowego spalania (zgazowania) węgla przy zastosowaniu technologii sorbentowej, która działa, w każdej chwili można zobaczyć działanie naszej technologii. My wdrażamy, ale to zbyt wolno idzie. Potrzebne są szybkie działania poprzez skoordynowane działania samorządów, a to tylko rząd może szybko zorganizować. Rozpalanie węgla w piecu to najbardziej newralgiczny moment.Wydziela się duża ilość tlenku węgla.W naszej technologii CO jest dopalane w piecu, a sorbent pochłania szkodliwe substancje ze spalin – metale ciężkie, SO2, NOx, dzięki sorbentowi tworzymy benzopireny szlachetne, są dopalane w całości w piecu. Minimum 12 godz. nie chodzimy do pieca dokładać węgiel, jest powoli zgazowywany, dzięki czemu tworzy się koks, co znacznie wydłuża proces palenia. Rozpalanie wygląda tak jak na filmiku – 27.12.2017.

Jestem ciekawy, czy choćby jeden poseł zainteresuje się nową technologią zgazowywania węgla w piecach starego typu – tzw. kopciuchach?

Za: Bogdan Gizoń – FB , 27.12.2017.

 

Zawiązanie Konfederacji będzie realizowane!

To wypowiedz z grudnia 2014 roku, gdy rządziła przestępcza organizacja PO i PSL. Obecnie także odbiera nam się prawo głosu, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce rozmawiać z Polakami. Proponujemy uwłaszczenie narodu na surowcach naturalnych, zapiszemy w konstytucji, że właścicielem polskich surowców naturalnych jest naród polski! (zapis ten zniknął w konstytucji Kwaśniewskiego). Chcemy utworzyć Fundusz Emerytalny na wzór norweskiego, już mają obywatele Norwegii ponad 1 bilion dolarów na koncie, a to jest 700 tys. złotych na obywatela Norwegii. Wprowadzimy projekt ciepłowni i elektro ciepłowni geotermalnych i geotermicznych – mamy projekt gotowy do realizacji który blokują kolejne rządy. Nieoddawanie koncesji na podziemne zgazowanie węgla zagranicznym podmiotom. Reforma ZUS i podatków. Prowadzenie odpowiedniej polityki monetarnej, aby prowadzić szybki rozwój infrastruktury w Polsce, to jeden z podstawowych punktów do zrealizowania! Przejęcie przez społeczeństwo KWK Krupiński (mamy opracowany Model Biznesowy dla tej kopalni). Proszę wszystkich, którzy mają opracowania i technologie które mogą pomóc w rozwoju polskiej gospodarki o kontakt, wzmocnimy się w ten sposób. Projekt WIELKA POLSKA zacznie być realizowany, gdy znajdziemy wsparcie polskiego społeczeństwa, o to będziemy zabiegać.

Bogdan Gizdoń
16 grudnia 2014 ·

 

Potrzeba nam dziś zawiązania konfederacji, zaprzysiężenia jej członków i uchwalenia programu odbudowy Ojczyzny. To najbardziej palące zadanie, jakie stoi przed wolnymi Polakami
— pisze Witold Gadowski w swoim felietonie na portalu Stefczyk.info.
Musimy przestać oglądać się na zdegenerowany świat „polskiej polityki”, przestać mieć złudzenia, że w ramach obecnego systemu, zdołamy wywalczyć dla siebie jakiś obszar Polskości. To się nie powiedzie. Zdrajcy, kolaboranci i obcy mają w rękach wszelkie narzędzia, mają też poparcie obcych mocarstw, które zainteresowane są jedynie tym, aby na obszarze Polski panował względny spokój
— dodaje i przestrzega:
Nikt nie wstawi się za Polską, jeśli nie uczynią tego sami Polacy. Konfederacja Narodu musi stać się dynamiczną elitą Polskości i pchnąć nasz żywioł do działania, wyrwać go z wygodnego dla zdrajców marazmu. Ich nie jest jeszcze tak wielu. Rządzą często dzięki wirtualnemu sterroryzowaniu naszej świadomości przez media. Konfederacja musi nas poderwać do rozumnego działania, a jeśli na końcu tej drogi ma być Wielki Zajazd na Warszawę, to przecież się nie cofniemy. Wierzcie mi – nadeszła pora aby wstać z foteli i ruszyć na spotkania z innymi Polakami. Polska jest w opresji, ale my żyjemy!

Za: Bogdan Gizoń – FB , 25.12.2017.

 

Polityka klimatyczna oraz ochrona środowiska są wyzwaniem dla technologii węglowych

 

Polscy technolodzy innowacyjnych technologii termicznej przeróbki węgla i ekologicznego palenia w kotłach… „kopciuchach” dorzucają swoje 5 groszy…

Czysty węgiel na ratunek klimatowi. Seminarium polsko-japońskie w Warszawie

To nie przypadek, że Polska współpracuje z Japonią. Oba kraje silnie bazują na węglu – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas odbywającego się w Warszawie III Polsko-Japońskiego Seminarium Czystego Węgla. Przedstawiciel japońskiego ministerstwa zapewniał, że technologia zgazowania węgla z Kraju Kwitnącej Wiśni może dać niezależność i pomóc zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Polityka klimatyczna oraz ochrona środowiska są wyzwaniem dla technologii węglowych – przyznał podczas seminarium Hiroyuki Tsukada, dyrektor ds. polityki węglowej w japońskim ministerstwie gospodarki, handlu oraz przemysłu.
W trakcie wystąpienia podkreślał, że kraje z potencjałem do rozwoju energetyki węglowej mogą zastosować japońskie rozwiązania, czyli między innymi technologię zgazowania węgla.

Niepokoi postawa wiceministra Piotrowskiego z Ministerstwa Energii, ponieważ w ogóle nie zainteresowała pana ministra polska technologia sorbentowa i termicznej przeróbki węgla – pozwala produkować prakoksik do kotłów V generacji, którego braknie na rynku ok. 8 mln ton, jeżeli wprowadzimy na rynek ponad 2 mln kotłów V generacji.

W wielu przypadkach w celu zapewnienia niezależności od innych krajów koniecznym wyborem jest energetyka węglowa – podkreślał przedstawiciel japońskiego ministerstwa gospodarki. W tym kontekście przypomniał, że w regionie ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej – przyp. red.) planowane bądź budowane są elektrownie węglowe o łącznej mocy 80 GW.

My wdrażamy nowe technologie ekologicznego spalania „brudnego” węgla. które pozwolą zaoszczędzić 8 miliardów złotych z budżetu państwa, a co najważniejsze zaoszczędzą obywatele, ludzie najbiedniejsi, których nie stać na wydatek tysiąca złotych za tonę dobrej jakości węgla do kotłów V generacji. Może wreszcie rząd…zacznie rozmawiać ze społeczeństwem, które na poważnie wzięło prośbę prezydenta Andrzeja Dudy i Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo „bez tego co na dole, góra sama nic nie zrobi”!!! Polskę mamy tylko jedną…

 

Za: Bogdan Gizoń – FB , 20.12.2017.

 

 

  , 2017.12.31.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń