Poznaj opinię internautów. Ankiety POLISH CLUB ONLINE w 2017.


Wybrane problemy 2017 roku w ocenie Czytelników.

Zanim omówię ankiety przeprowadzone na łamach portalu PCO w 2017 roku pozwolę sobie przypomnieć ostatnią ankietę z roku 2016 ze względu na jej wagę. Pytanie było następujące:

  • Który z kandydatów – Twoim zdaniem – wygra wybory na 45. Prezydenta U.S.A.?

Czytelnicy PCO wytypowali bezbłędnie. Dobre rozeznani w elektoracie Stanów Zjednoczonych.

77% ankietowanych zadeklarowało zwycięstwo Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej – Gratulacje! Zwycięstwo demokratki Hillary Clinton przewidywało jedynie 21%. W ankiecie wzięło udział 260 respondentów.

Przejdźmy do roku 2017.

Od dawna trwa dyskusja zarówno w kraju jak i poza Polską na temat przedstawicieli Polonii w Sejmie i Senacie RP. Zdania są podzielone, wielu w kraju uważa, że ci co wyjechali z Polski nie powinni o Niej decydować. W Polonii posiadanie swoich reprezentantów w polskim Parlamencie, prezentowane jest przez licznych zwolenników takiej koncepcji. Podróżujący po polonijnych organizacjach rozrzuconych po wszystkich kontynentach dziennikarze, publicyści, aktorzy i politycy wspomagają tę ideę. W nocnych Polaków rozmowach tworzone są koncepcje co do sposobów wyboru takiego rodzaju polonijnej elity. Znam gościa, który napalony do tej idei od lat zaprząta wszystkim głowę z nadzieją, że to on jedynie ma szanse uzdrowić nie tylko Polskę i Polonię, ale nawet cały świat. Na szczęście ma medyka pod ręką.

Zwróciliśmy się w tej sprawie bezpośrednio do naszych czytelników z zapytaniem:

  • Czy Twoim zdaniem organizacje polonijne powinny mieć swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie RP?

TAK, zarówno w Sejmie jak i w Senacie odpowiedziało 55% ankieterów; przeciwnych było 35%. Za przedstawicielstwem jedynie w Sejmie, lub Senacie opowiedziało się po 3% uczestników. Liczba ankieterów: 229.

*

Problem wiz o jakie Polacy muszą się ubiegać aby wjechać do Stanów Zjednoczonych od wejścia Polski do NATO budzi wiele ożywionych dyskusji podpieranych udziałem gen. gen. Kościuszki i Pułaskiego w bojach o kształt Stanów Zjednoczonych i wieloma innymi, podobnymi argumentami. Interesujące jest to, że rządzący między Odrą a Bugiem unikają tych  tematów w negocjacjach z administracją USA. Tak samo jak nie dają rady przeskoczyć spraw emerytalnych w relacjach między Polską i Stanami pracujący za polskich dyplomatów wychowankowie Gieremka i jego następców.
Skoro zdecydowana większość ankieterów opowiedziała się trafnie za zwycięstwem Donalda Trumpa, zapytaliśmy więc co myślą o wizach.
Pytanie było następujące:
  • Czy Twoim zdaniem Polacy będą mogli wjechać do USA bez wizy czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa?

Okazało się, że jedynie 17% jest zdania, że Trump czasie swojej pierwszej kadencji umożliwi Polakom na wjazd do USA bez wizy. Jenak większość sceptycznie podchodzi do tematu. 79% odpowiedziało, że NIE! W ankiecie wzięło udział 248 respondentów.
*
Po pamiętnej wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie i słynnym już jego wystąpieniu do Polaków zapytaliśmy:
  • Jak przyjęłaś / przyjąłeś wystąpienie prezydenta USA Donalda Trampa w czwartek 6.07.2017 przy Pomniku Powstania Warszawskiego?

61% odpowiedziało, że pozytywnie; a 24% obojętnie, negatywnie zaś 13% respondentów. Udział w ankiecie brało 217 osób.

*

Polska w wyniku działań II wojny światowej, wywołanej przez hitlerowskie Niemcy, została najbardziej upokorzona ze wszystkich krajów okupowanych. Nie dość, że zburzono kompletnie wiele polskich miast, zrównano z ziemią naszą Stolicę, rozstrzelano lub spalono w piecach miliony Polaków to jakby tego było mało, dzisiaj Niemcy w porozumieniu z Żydami próbują zrzucić winę na Polaków. Przykładem są nie tylko obozy zagłady, które Niemcy budowali w okupowanych krajach, w tym i w Polsce. Mogą sobie na to pozwalać, bo robaczywe są owoce pookrągłostołowej koalicji i jakby celowy bezwład dyplomacji. To, że powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie nie ulega wątpliwości.
Zwróciliśmy się z zapytaniem:
  • Czy Twoim zdaniem rząd Rzeczypospolitej Polskiej wystąpi do rządu Republiki Federalnej Niemiec o reparacje wojenne dla Polski?

TAK, odpowiedziało 53% ankieterów. Sceptyków, uważających że rząd RP nie wystąpi do Niemców w tej sprawie było 41%. Aktualnie zmienił się Premier, Konrad Morawiecki zastąpił Beatę Szydło a najtęższe głowy w Polsce zachodzą o co w tym wszystkim chodzi. Sprawa jest o tyle istotna, że Komisja Europejska podgrzewana przez Donalda Tuska naciera na Polskę, a w Stanach Senat pod naciskiem lobby żydowskiego przyjął oczekiwaną przez nich Ustawę 447 dotyczącą spraw związanych z odszkodowaniami dla grup Żydowskich… Udział wzięło 395 ankieterów.

*

Sprawy energetyki należą do jednych z ważniejszych w gospodarce kraju. Już kiedyś temat budowy elektrowni jądrowej był dalece zaawansowany. Pamiętają Państwo zapewne Żarnowiec, dzisiaj pozostała jedyni zarastająca krzakami ruina nie ukończonej budowli. Zaczęto w 1982 roku i budowano do 1990 roku. W sierpniu 2010 roku podano, że uruchomienie pierwszego bloku będzie w 2022. Ale jak zwykle optymista ówczesny premier Waldemar Pawlak, powiedział, że powinno się to udać Polskiej Grupie Energetycznej już w 2020. Póki co Pawlak w dalekiej odstawce, Francuzi muszą szukać innego frajera, a „unijne dofinansowania” posłużą np. zamykaniu kopalń.

Zwróciliśmy się do naszych Czytelników z pytaniem:

  • Czy Twoim zdaniem w Polsce powinna być pobudowana elektrownia jądrowa?

Biorący udział w ankiecie opowiedzieli się że nie są entuzjastami budowy w Polsce tego typu elektrowni.
NIE odpowiedziało 72% ankieterów. Za pobudowaniem – TAK tylko 25%. W ankiecie brało udział 372 Czytelników.

*

Działające w Polsce partie polityczne zapewne nigdy nie pozyskałyby funduszy potrzebnych do ich istnienia. Pamiętajmy, że w uzgodnieniach okrągłostołowych i podejmowanych potem decyzjach przez rządzących zapewniono stosowne lokale i kwoty z budżetu państwa. Czyli partie z naszych podatków finansują swoje poczynania ale do ich słuchu dochodzi niewiele problemów istotnych dla Polski i Polaków.

W tej sytuacji zapytaliśmy Czytelników PCO o ocenę zamieszczając pytanie:

  • Czy Twoim zdaniem partie polityczne powinny być finansowane z kasy państwa?

Na co zdecydowany sprzeciw wyrazili internauci. 84% odpowiedziało zdecydowanie – NIE! Liczba ankieterów: 409.

*

W 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński zdecydował przerwać ekshumację w Jedwabnem. Na wieść o tym, że takowa może być wznowiona Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich powiedział, że szanujemy decyzję prezydenta Kaczyńskiego i mamy nadzieję, że inni także ją uszanują.  Z inicjatywy dr. historii Ewy Kurek zbierane są podpisy pod petycją o wznowienie ekshumacji i odtajnienie dokumentów. Umożliwi to definitywne zakończenie sporu m.in. o ilość poległych i jaka broń była wtedy użyta. Podpisy z poparciem zbiera CITIZENGO o czym informowaliśmy na PCO. W związku z dylematem Rabina zwróciliśmy się do internautów z zapytaniem:

  • Czy Twoim zdaniem powinna być wznowiona ekshumacja w Jedwabnem?

88% ankietowanych odpowiedziało: TAK! W ankiecie brało udział 354 respondentów.

*

 Tą drogą dziękuję wszystkim uczestnikom naszej akcji ankietowej. Będziemy ją kontynuować również w 2018 roku. Zapraszamy do współudziału.
Waldemar Glodek, PCO
, 2018.01.02.
Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek