Trzęsące się portki nadwiślańskich władz ułatwiają realizację żydowskich planów roszczeniowych.


We Lwowie powiadali, że listy to … pisz na Berdyczów. Bez zdecydowanej postawy Rządu i MSZ nawet tony papieru przesłanych do Washingtonu nie spowodują raptownego zrozumienia przez amerykańskich kongresmenów i senatorów jaki pasztet chcą zgotować Polakom.  Znają oni dostępne w USA konfabulacje Grossa i inne natrętnie wciskane paszkwilanckie teksty zapewne znacznie lepiej niż prawdziwą historię II wojny światowej w Europie. Dodatkowo wielu z nich to politycy po odbytych stosownych praktykach w izraelskich kibucach. Zapewne niewielu już pamięta jak przed laty Rahm Emanuel startował z Chicago na kongresmena US. Kiedy to prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ś.p. Edward J. Moskal wyciągnął na światło dzienne powiązania Emanuela z Izraelem natychmiast został okrzyczany antysemitą. Żydzi amerykańscy polskiego pochodzenia wtedy w zasadzie dopiero budowali sobie podstawy do szerszych lotów; nie mniej ich głos w antypolonijnym chórze był donośny.  To było 15 lat temu. Dzisiaj pracujący za polską dyplomację w Stanach to ludzie ze szkoły Geremka, który pozostawił po sobie kilka garniturów solidnych zmienników. Jego zaciągi w służbie zagranicznej umieszczone w ambasadzie i konsulatach RP w Stanach Zjednoczonych zostały dobrze przygotowane pod kontem przyszłych zadań. Dlatego też wasalsko kokietują amerykańskich Żydów widząc w tym swoją szansę na pozostanie na stołkach czy też awanse. Bojaźliwość nie pozwala im postępować zgodnie z protokołem dyplomatycznym w ramach obrony interesów Polski.  Począwszy od okrągłego stoły systematycznie wzmacniana była również pozycja tego środowiska nad Wisłą. Dzisiaj mamy efekty tej dobrze przygotowanej akcji. Poniżej interpretacja posła Roberta Winnickiego, odpowiedź MSZ i  riposta w sprawie amerykańskiego Act S.447 z 2017 r. / wg.pco

 

*

Robert Winnicki domaga się wyjaśnień od MSZ ws. żydowskich roszczeń wobec Polski

12 grudnia Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował dokument “Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017”, który zostanie najprawdopodobniej przekazany do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Jeżeli dojdzie do jego zatwierdzenia, to może zostać podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. 

Dokument otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego, czyli znajdujących się w Polsce nieruchomości państwowych, które znajdują się albo w rękach samorządu  terytorialnego, albo skarbu państwa. W związku z powyższym prezes RN Robert Winnicki zwrócił się z interpelacją w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych.

 

Treść interpelacji

Szanowny Panie Ministrze!

12.12.2017 r. Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447 czyli Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafiła obecnie do Izby Reprezentantów. Po zatwierdzeniu przez amerykański parlament trafi do podpisu na biurko prezydenta i stanie się obowiązującym w USA prawem. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Z poważaniem,
Robert Winnicki

Źródło: RuchNarodow.net , 17 grudnia 2017.

*

A co na interpretację posła Winnickiego odpowiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP?

 

Odpowiedź na interpelację nr 18213

w sprawie potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki

 

Warszawa, 05-01-2018

 

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 18213 p. Posła Roberta Winnickiego ws. potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski przedstawiam następujące wyjaśnienia i informacje.

  1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Senat 12 grudnia 2017 r. jednomyślnie przyjął projekt ustawy (S. 447), która nakłada na Sekretarza Stanu USA obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach kwestii związanych ze zwrotem mienia utraconego podczas II wojny światowej, a także zagrabionego przez władze komunistyczne. Jego autorami są senatorowie Marco Rubio (R – Floryda) oraz Tammy Baldwin (D – Wisconsin). Projekt skierowano aktualnie do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która od lutego br. debatuje nad siostrzanym projektem (H. R. 1226), zawierającym niewielkie zmiany w stosunku do projektu senackiego.

  1. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

Mając na uwadze etap procesu legislacyjnego, na jakim znajdują się prace nad ustawą JUST Act oraz brak pewności co do jej finalnego kształtu przedwczesnym byłoby przesądzać o ostatecznych skutkach regulacji.

  1. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?
  2. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

Problematyka reprywatyzacyjna pojawia się na agendzie polsko-amerykańskiego i polsko-izraelskiego dialogu politycznego (z różną częstotliwością) od dłuższego czasu. W poprzednich latach przedstawiciele strony polskiej przy okazji różnego rodzaju kontaktów z żydowskimi organizacjami operującymi na terenie USA, przedstawicielami amerykańskiej administracji, Kongresu USA oraz reprezentantami władz Izraela konfrontowani byli z ogólnymi postulatami uporządkowania spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż Polska jest ostatnim państwem Europy Środkowej i Wschodniej, w którym po 1989 r. nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. W tym kontekście wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie.

  1. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Wszelkie przypadki roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego formułowane przez inne państwa, ich obywateli oraz organizacje/środowiska funkcjonujące za granicą podlegają stałemu monitoringowi polskich służb dyplomatycznych na świecie. W wymiarze prawnym uporządkowaniu spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944 r. i ich skutków ma służyć przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Upublicznienie w październiku 2017 r. ww. projektu ustawy spotkało się z szerokim odzewem środowisk żydowskich w USA, w tym m.in. przedstawicieli: World Jewish Restitution Organization (WJRO), National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ), American Jewish Committee (AJC) oraz B’nai B’rith International oraz części korpusu dyplomatycznego w Warszawie (w tym m.in. ambasad USA i Izraela). Strona polska (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych) podtrzymuje dialog z ww. podmiotami, wyjaśniając założenia i cele nowych, polskich regulacji dot. problematyki restytucyjnej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Bartosz Cichocki

Podsekretarz Stanu

Źródło:  Sejm.gov.pl , 5.01.2018

 

*

Po otrzymaniu odpowiedzi z MSZ poseł Winnicki ustosunkował się do odpowiedzi min. Bartosza Cichockiego.

Postawa polskiego rządu wobec żydowskich roszczeń jest potulna i asekurancka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustosunkowało się do interpelacji posła Roberta Winnickiego w sprawie żydowskich roszczeń wobec Polski. Prezes Ruchu Narodowego skomentował odpowiedź MSZ. 

Co wynika z pisma MSZ?

1. Unikają jednoznacznej odpowiedzi o ocenę procedowanej ustawy wymierzonej wprost w polskie interesy. Mimo, że jej cel jest jasny dla wszystkich stron w USA – dla administracji, dla środowisk żydowskich, które za nią lobbują i dla Polonii, która w interesie państwa polskiego z nią walczy.

2. Co za tym idzie – na pytanie o to jakie działania podejmują by bronić Polskę przed roszczeniami zajmują postawę typowo defensywną. Nie podejmują akcji dyplomatycznej by storpedować te przepisy. Piszą o ustawie reprywatyzacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz o dialogu ze środowiskami żydowskimi. To sygnalizuje postawę kapitulancką!

3. MSZ na pytanie o naciski w sprawie roszczeń odpowiada tak: „przy okazji różnego rodzaju kontaktów z żydowskimi organizacjami operującymi na terenie USA, przedstawicielami amerykańskiej administracji, Kongresu USA oraz reprezentantami władz Izraela konfrontowani byli z ogólnymi postulatami” i że trwa to od wielu lat! Krótko mówiąc – od lat władze USA, środowiska żydowskie i Izrael wywierają na Polskę presję w tej sprawie!

4. Co więcej! MSZ niedwuznacznie przyznaje, że Polska jest szantażowana w tej sprawie. Grozi się nam m.in. międzynarodową kampanią zniesławiającą. MSZ pisze bowiem o tym, że: „wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie”.

5. Mamy więc asekurancką i potulną postawę polskiego rządu wobec groźnych roszczeń. Roszczeń, które popierane są szantażem a niedługo zostaną wsparte prawem w USA. Omawiane ustawy zaprzęgną bowiem aparat państwowy amerykańskiego supermocarstwa do aktywnego wspierania roszczeń majątkowych środowisk żydowskich wobec Polski.

Sytuacja jest bardzo poważna. Dlatego Ruch Narodowy bije na alarm!

Robert Winnicki

 

Źródło: RuchNarodowy.net , 16 stycznia 2018.

 

, 2018.01.24

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci