Obchody 155 rocznicy powstania styczniowego w Wąchocku


Centralne uroczystości 155 rocznicy powstania styczniowego zorganizowano przez trzy dni, w czterech miastach Ziemi Kieleckiej: Szydłowcu, Suchedniowie, Bodzentynie i Wąchocku. Centralnym punktem tych obchodów były niedzielne uroczystości w Wąchocku.

Od 25 lat obchody rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Kieleckiej są połączone z Marszem Szlakiem Powstańców 1863 roku drużyn strzeleckich z całej Polski. W tym roku było znacznie więcej drużyn strzeleckich w tym marszu. Obszerny program rocznicowych obchodów realizowano w czterech wspomnianych miastach i gminach.

 

Finał w Wąchocku

 

Podczas uroczystości w Wąchocku dopisały środowiska kombatanckie i drużyny strzeleckie, a także przedstawiciele władz. Byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztof Lipiec, Anna Krupka Maria Zuba, Marek Kwitek, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marek Materek- prezydent Starachowic, przedstawiciele władz Wąchocka, Szydłowca, Bodzentyna i Suchedniowa, władze powiatu starachowickiego na czele ze starostą Danutą Krępą. Władze centralne Polski reprezentowali: Jan Józef Kasprzyk- szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w randze ministra.

Najpierw wszyscy zebrali się przed Domem Langiewicza, gdzie podczas powstania był sztab dowódcy i gdzie przez kilkanaście dni stycznia i lutego 1863 roku była stolica niepodległego Państwa Polskiego. Przed tablicą na ścianie dworku Langiewicza złożono kwiaty.

Wszyscy przemaszerowali przed pomnik generała Mariana Langiewicza, dyktatora powstania w województwie sandomierskim. Odegrano hymn państwowy. Zebranych powitał Sebastian Staniszewski, zastępca burmistrza Wąchocka. Wspomniany minister Jan Józef Kasprzyk wygłosił płomienną, patriotyczną orację na cześć powstańców, ich bohaterstwa, poświecenia dla Ojczyzny. Zabierając głos także wojewoda Agata Wojtyszek, wszyscy obecni posłowie, długo i dużo mówili o patriotyzmie, o bohaterstwie powstańców, delikatnie nawiązując do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

Daniel Woś, komendat marszu, wręczył odznakę marszu powstańczego Janowi Józefowi Kasprzykowi, bratu Albertowi- furtianowi opactwa cystersów w Wąchocku, Urzędowi Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury,   Zespołowi Placówek Oświatowych, wszystkie z Wąchocka,Jackowi Bilskiemu, Krzysztofowi Brzezińskiemu, Bogdanowi Kuflowi- związanym z ruchem strzeleckim.

Uroczysta, koncelebrowana msza św. została odprawiona w wąchockim Opactwie Cystersów. Przewodził jej ojciec Eugeniusz Augustyn, opat wąchockiego opactwa cystersów. Homilię, z mocnymi akcentami patriotycznymi w ujęciu historycznym i współczesnym wygłosił ksiądz Michał Faryna, z parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu.

Tydzień po tych uroczystościach 27 i 28 stycznia w Mostkach, w gminie Suchedniów, zaplanowano II Bieg Powstańców Styczniowych imienia majora Ignacego Dawidowicza.

 

Kazimierz CUCH

Zdjęcia: Kazimierz Cuch.

Źródło: EchoDnia.eu , 21 stycznia 2018.

 

 , 2018.11.28.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane