Cała prawda o węglu!


Trwające od dziesięcioleci debaty publiczne, a w szczególności indoktrynacje medialne o węglu doprowadziły w końcu do tego, że Społeczeństwo jak gdyby utraciło swój instynkt samozachowawczy. Natomiast wiedza naszych polityków kończy się na stwierdzeniu: węgiel jest czarny i brzydki.

Ciągła nagonka na węgiel spacyfikowała nawet ciężko pracujących na dole, a zarządzający kopalniami myślą tylko o fedrowaniu, zapominając o konieczności zbytu wyrwanego z czeluści ziemi DOBRA całego Narodu. W całej Polsce i niestety także na Śląsku ludzie podchodzą do węgla jak do przysłowiowego jeża.

Na otrzeźwienie jednak nigdy nie jest za późno! Pozostaje więc retoryczne pytanie: co to jest węgiel i do czego służy? Fragment tego pytania wydaje się zdecydowanie prosty i oczywisty, ale czy naprawdę?

Drogi Polaku! To co robimy z węglem jest pokoleniowym przestępstwem. Spalamy DOBRO narodowe nie dbając o przyszłe pokolenia. W tym momencie należy wrócić do głównego tematu: „Cała prawda o węglu”.

Jest XXI wiek, który po burzliwych rewolucjach technologicznych stał się „spadkobiercą” ogromnej ilości związków chemicznych mających zastosowanie w nowoczesnych PRODUKTACH, bez których życie byłoby bardzo uciążliwe. Okazuje się, że związków chemicznych bez pierwiastku węgla C jest około 400 000, natomiast z pierwiastkiem węgla C jest około 24 000 000. W 85% ten pierwiastek węgla C uzyskiwany jest z tego czarnego i brzydkiego węgla kamiennego!!! Poniżej w czytelnym uproszczeniu kilka przykładów.

1. GRAFEN – uzyskuje się z grafitu, a ten z węgla kamiennego;

2. STAL – wytapia się z rudy żelaza w „Układzie żelazo węgiel”. Ten węgiel to koks uzyskiwany z węgla kamiennego;

3. OPONY – produkuje się z kauczuku, sadzy i drutów korundowych. Sadza C to produkt uzyskiwany z węgla kamiennego;

4. PALIWA PŁYNNE – destylaty ropy naftowej, uszlachetniane benzenem, toluenem, ksylenem. Uszlachetniacze to produkty koksochemiczne uzyskiwane z węgla kamiennego.

Tylko te cztery podane przykłady obrazują pośrednie zastosowanie węgla kamiennego, którego przy dzisiejszym stanie wiedzy i techniki nie zastąpi NIC! Reasumując „cały świat” oparty jest na węglu kamiennym i może nadszedł czas aby Społeczeństwo polskie w końcu to zrozumiało? Mamy technologie wydobycia i przetwórstwa tego DOBRA, najlepsze na Świecie z tradycją niespełna trzystu lat. Mamy przemysł chemiczny i wiele nie ujawnionych, choć sprawdzonych w skali przemysłowej nowoczesnych technologii, wyprzedzających „postępowy zachód” nawet o kilka pokoleń, patrz.: techniki plazmowe.

I jeszcze kilka zdań o spalaniu lecz nie „surowego” urobku węgla kamiennego. Przekształcając termicznie węgiel kamienny otrzymujemy stałe paliwo bezdymne nie emitujące do atmosfery szkodliwych związków, mamy gaz syntezowy (w j. polskim GAZ WODNY), oraz wiele pierwiastków i związków chemicznych koniecznych do produkcji na całym świecie w XXI wieku.

Na koniec APEL do całej Polski: brońmy DOBRO zagarniane przez obcy kapitał za przysłowiową „złotówkę”!!! Niestety przy współpracy z „autorytetami” polskimi wykreowanymi przez media!

Bogdan Gizdoń

 

Źródło:  FB – Bogdan Gizdoń , 5 lutego 2018.

 

  , 2018.02.05.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci