Rząd Polski na Uchodźstwie,”Żegota”, Rada pomocy Żydom


(…) 4 grudnia 1941 roku została utworzona przez Rząd Polski na Uchodźstwie, Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu na Kraj.
Była to pierwsza i jedyna  organizacja rządowa,na terenie Europy, która kompleksowo zajmowała się problemami pomocy Żydom, których Niemcy, wybrali do eksterminacji.
Niemcy masowo mordując w obozach koncentracyjnych i śmierci, celowo je stworzyli  na terenach byłych, podbitych krajów  jak Polska, aby Wielki Świat się o tym nie dowiedział, lub je pół wieku później nazywał obozami polskimi.

    Wielki Świat, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,  wiedziały, o masowych mordach   Narodu Żydowskiego, ale nie widziały potrzeby jakiejkolwiek interwencji. Świat, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, znał  relację polskich cichociemnych kurierów  Profesora Jana  Karskiego, prawdziwe nazwisko,Jan Kozielewski, człowieka, który chciał  powstrzymać Holocaust, oraz Jana Nowaka Jeziorańskiego.
W lipcu 1943 roku, Jan Karski,  został przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA , któremu opowiedział o gehennie Żydów. Jana Nowaka Jeziorańskiego,właściwie Zdzisław Antoni  kuriera Komendanta Głównego AK.
„Pokonując olbrzymie trudności, Jan Karski dotarł do Londynu w listopadzie 1942 roku. Nie tylko poinformował on tam Premiera polskiego Rządu na Uchodźstwie, generała Sikorskiego, o ludobójstwie dokonywanym w Polsce, ale też spotkał się osobiście z następującymi osobistościami: Sekretarzem Spraw Zagranicznych Anthony Edenem; przywódcą Partii Pracy, Arthurem Greenwoodem; Lordem Selbourne, Lordem Cranbornem; Przewodniczącym Zarządu Handlowego, Hugh Daltonem; członkinią Izby Gmin, Ellen Wilkinson; ambasadorem brytyjskim przy Rządzie na Uchodźstwie, O’Malleyem, amerykańskim ambasadorem przy Rządzie na Uchodźstwie, Anthony Drexel Biddlem; Podsekretarzem Spraw Zagranicznych, Richardem Law. Karski poświadczył również eksterminację Żydów przed Komisją do spraw Badania Zbrodni Wojennych przy Narodach Zjednoczonych, której przewodniczącym był Cecil Hurst. Udzielił też wielu wywiadów dla prasy brytyjskiej, a także zaapelował do innych członków Parlamentu oraz organizacji brytyjskich pisarzy i intelektualistów”. / Stefan Korboński /
„W Stanach Zjednoczonych, Karski osobiście opowiedział historię Żydów w Polsce podsekretarzowi Stanu, Adolfowi Berle, Naczelnemu Prokuratorowi, Biddle, sędziemu Sądu Najwyższego, Felixowi Frankfurterowi, arcybiskupom Mooneyowi i Stritchowi, przywódcom amerykańskich Żydów: Stephenowi Wise, Nachumowi Goldmanowi i Waldmanowi”./Stefan Korboński/
Wiemy, że Anglicy i Amerykanie palcem w bucie nie kiwnęli aby zatrzymać niemiecką, hitlerowską machinę śmierci wobec narodów Słowiańskich, Żydów, Romów.
Przeciwnie amerykańskie koncerny pomagały Niemcom w produkcji broni masowej zagłady, między innymi cyklonu „B” stosowanego do masowych mordów.
Vide: Michał Zieleśkiewicz „Sąsiedzi z zza płota” http://blogmedia24.pl/node/41361
Być może dla bogatych Żydów mieszkających w Ameryce lub tych, którzy dostali się do Ameryki przez Hiszpanie, rządzoną przez  Żyda,dyktatora, generała Franko uważali , że jak się wytępi polską, węgierską, czeską, biedotę żydowską, to dla bogatych ich rodaków zostanie po wojnie więcej.
   Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu na Kraj, powstała, kontynuowała pracę tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom , założonego Przez Zofie Kossak -Szczucką, secundo voto, Kossak- Szatkowską, polską powieściopisarkę, uczestniczkę ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej, żołnierza Powstania Warszawskiego,więźniarkę obozu koncentracyjnego Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau. Więźniarkę Pawiaka oddziału dla kobiet „Serbia”
Sierpień, 1942 rok, Pani Zofia napisze w  „Protest!”, wydanym  przez FOP gdzie pisz
„Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje i – milczy. Milczą kaci, nie chełpią się tym, co czynią. Nie zabierają głosu Anglia ani Ameryka, milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej przeczulone na każdą krzywdę swoich. Milczą i Polacy. Polscy polityczni przyjaciele Żydów ograniczają się do notatek dziennikarskich, polscy przeciwnicy Żydów objawiają brak zainteresowania dla sprawy im obcej. Ginący Żydzi otoczeni są przez samych umywających ręce Piłatów. Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek są jego pobudki – jest ono nikczemne. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Zabieramy przeto głos my, katolicy – Polacy. Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęścia. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostanie tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być Piłatami. Nie mamy możności czynnie przeciwdziałać morderstwom niemieckim, nie możemy nic poradzić, nikogo uratować – lecz protestujemy z głębi serc przejętych litością, oburzeniem i grozą. Protestu tego domaga się sumienie chrześcijańskie. Każda istota, zwąca się człowiekiem, ma prawo do miłości bliźniego. Krew bezbronnych woła o pomstę do nieba. Kto z nami tego protestu nie popiera – nie jest katolikiem”
Pani Zofia de domo Kossak, primo voto Szczucka, secundo voto Zygmuntowa Kossak Szczucka Szatkowska.
Więcej;
Bohaterki Powstania, Zofia Kossak -Szczucka
 Oraz  Wandę Krahelską-Filipowicz, biolog, członkinie Organizacji Bojowej PPS, utworzonej przez Józefa Piłsudskiego w kwietniu  1904 roku uczestniczkę zamachu  na generał-gubernatora warszawskiego, Georgija Antonowicza  Skalona,  głównodowodzącego wojsk Warszawskiego  Okręgu  Wojskowego.
Pani Wanda Krahelska, fotografia z 1905 roku
Zofia Kossak Szczucka, została skazana na śmierć za pomoc Żydom. Cudem  uwolniona przez Armie Krajową. Odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Uhonorowana Godnością członka  Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy.
 Główną działalnością   Rady Pomocy Żydom, była opieka nad dziećmi Żydowskimi.
Musimy tu sobie i  Światu  jasno  powiedzieć, że tylko w Polsce, za ukrywanie Żydów, był tylko jeden wyrok:
                                                        wyrok śmierci
Polska była jedynym krajem okupowanym przez zbrodniarzy niemieckich, gdzie za ukrywanie Żydów była tylko jedna kara, kara śmierci. Obowiązywała zasada odpowiedzialności zbiorowej.
Znam z literatury  przypadki, gdzie Niemcy  wymordowali całą wieś, w której kilku gospodarzy ukrywało Żydów.
Obwieszczenie gubernatora Fischera – kara śmierci dla Żydów opuszczających getto warszawskie i dla Polaków za jakąkolwiek pomoc Żydom, Warszawa
Rodzina Państwa Ulmów. Wiktoria i Józef  wraz z dziećmi z Markowa,  kolo Łańcuta, została wymordowana przez Niemców za ukrywanie ośmioro Żydów., Szallów i Goldmanów. Razem pięciu mężczyzn, dwie kobiety i jedna mała dziewczynkę.
„Wczesnym rankiem 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi wkroczyli do zabudowań Ulmów.  Całą akcją dowodził porucznik żandarmerii Eilert Dieken. Po wejściu do domu Niemcy ściągnęli ze strychu ośmioro Żydów i natychmiast ich zastrzelili. Potem wyprowadzili gospodarzy. Józef Ulma zginął od strzału w głowę. Chwilę potem zginęła będąca w dziewiątym miesiącu ciąży Wiktoria. Na odgłos strzałów z domu wybiegły dzieci. Widząc zastrzelonych rodziców zaczęły strasznie płakać. Wśród oprawców zapanowała krótka konsternacja. Po chwili Dieken zadecydował, że dzieci również należy zabić. Egzekucji dokonał jeden z jego podwładnych Jan Kokott – zgermanizowany Czech”.
Jan Kokott strzelając z parabellum do dzieci:
„Patrzcie jak giną polskie świnie pomagające Żydom!”.
Rodzinę państwa Ulmów wydał Ukrainiec Aleksander Leś
Józefa i Wiktor Ulmowie rozstrzeli wraz z sześciorgiem dzieci przez Niemców za ukrywanie Żydów, Markowa na Podkarpaciu, 24 marca 1944 r. w Markowej na Podkarpaciu.

Rodzina Ulmów z Markowej – wszyscy zamordowani za ratowanie Żydów
Państwo Ulmowie z dziećmi, rodzina Sług Bożych

 

Wcześniej w Markowej Niemcy rozstrzelali  kilkudziesięciu Żydów wraz z ukrywającymi ich Polakami.
Rodzina Szylarów ukrywała siedmioro Żydów. Wszyscy przeżyli wojnę.
Warszawski oddział „Żegoty”kierowany przez Panią Irenę Sendlerową, de domo Krzyżanowską, opiekował się około 2500 dziećmi pochodzenia żydowskiego.
Odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Aresztowana w 1943 roku przez GEheime STAatsPOlizei – Gestapo. Uwolniona przez żołnierzy „Żegoty” W 2003 roku uhonorowana orderem Orla Białego.
Po wojnie Komuniści pochodzenia żydowskiego jak Jakub Berman, odpowiedzialny za zbrodniczą działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wypędzili z Polski Zofie Kossak Szczucką, aby nie była świadkiem, przywłaszczenia sobie przez Żydów prawa do obrony Żydów w Polsce. Szkodzono jej również w czasie pobytu w Anglii, Kornwaliia.
Pytam  Władysława Bartoszewskiego; jaką role Władku* odegrałeś w dyskryminacji Pani Zofii Kossak Szczuckiej. Byłeś u niej gońcem, wychowankiem.
Pytam:
Dlaczego nie zdobyłeś się  na publiczne wystąpienie w obronie pamięci słynnej pisarki Zofii Kossak, której  tyle zawdzięczasz,
Dlaczego tak mocno, i kłamliwie, przesadzasz  z eksponowaniem swej roli jako rzekomo jednej z głównych postaci organizujących pomoc dla Żydów w ramach Żegoty w 1942 roku?
Miałeś wtedy tylko 20 lat i byłeś podwładnym faktycznej wielkiej organizatorki pomocy Żydom, Pani Zofii Kossak-Szczuckiej
Dlaczego, kiedy będąc oficjalnym gościem Izraela jako polski minister spraw zagranicznych, milczałeś  jak grób w parlamencie izraelskim / knesecie / w czasie, gdy obrażano Mój, Nasz kraj, gdy Polaków publicznie nazywano współwinnymi wraz z Niemcami zagłady Żydów (robił to m.in. wiceprzewodniczący parlamentu R. Rivlin)?” z partii Likud, który
„uznał Polaków za współodpowiedzialnych za to, co się działo na polskiej ziemi podczas holokaustu”. (Por. R. Frister w korespondencji z Jerozolimy pt. „Trudny dzień w Knesecie”, „Polityka” z 9 grudnia 2000 r.).
R Ryvilin,posunął się nawet do zaliczenia Polski „do grona państw rządzonych przez reżimy faszystowskie, jak Chorwacja i Węgry, bądź też kolaborujących z rasistowskimi Niemcami – jak Francja”. (Wg listu ambasadora RP w Izraelu M. Kozłowskiego „Policzek dla milionów Polaków”.
Powiedziałeś wówczas:
„Dzisiejsi studenci będą za dziesięć czy piętnaście lat posłami, ministrami, dyrektorami i oni będą określać życie polskie, a nie ta ciemnota, gdzieś tam na zapadłej prowincji, która opowiada jakieś głupstwa, a która dobrze czytać i pisać nie umie. Ci nie będą odgrywać roli bezpośredniej w życiu politycznym, a studenci będą odgrywali tę rolę. Ja patrzę na to realistycznie”. (Cyt. za T. Kosobudzki „MSZ od A do Z”, Warszawa 1997, s
Dlaczego w 2006 r. jako sekretarz kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwiłeś się  przyznaniu Orderu Orła Białego (pośmiertnie) generałowi Augustowi E. Fieldorfowi i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu? Czy można w ogóle porównać twoje  zasługi / gońca w wydawnictwie kierowanym przez Panie Zofie Kossak Szczucką i Krystynę Krahelską /  kawalera Orła Białego z zasługami dwóch wspomnianych bohaterek? ??
Władziu a może Pan Rotmistrz Witold Pilecki, coś wiedział o twoim przedterminowym wypuszczeniu z Auschwitz. Władziu te informację miał również Cyrankiewicz !Tę informacie,ma Polonia amerykańska.
Krystyna Krahelska, pseudonim powstańczy „Danuta”
Dlaczego Władku w pogoni za niemieckimi zaszczytami, przyjąć z rąk niemieckich medal Gustawa Stresemanna, Polakożercy, który nie uznawał polskich granic ustanowionych na Kongresie Wersalskim. Vide: „Locarno, papiery na wojnę”; autor Michał Zieleśkiewicz; http://blogmedia24.pl/node/41313
Władku ile jest prawdy, że byłeś przeciwny zaproszeniu Lecha Wałęsy przez Kochla na uroczystości zakończenia wojny w 1955 roku. Prezydent Izraela został zaproszony ale nie pojechał ! Zaproszenie otrzymało wielu polityków z Europy Zachodniej ! A Ty? zostałeś zaproszony na uroczyste posiedzenie Bundestagu i Bundesratu w dniu 28 kwietnia 1995 roku. Na tym posiedzeniu przepraszałeś Niemców za wypędzenia, których dokonali sowieci a nie Polacy.
Dlaczego na tym wspólnym posiedzeniu Bundestagu i Bundesratu w dniu 28 kwietnia 1995 roku zaniżyłeś liczbę polskich ofiar z 3 milionów do 2 milionów. mimo, że  rok przedtem w Polsce znaliśmy  opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Historia Polski w cyfrach” (Warszawa 1994, s. 197), gdzie podano liczbę 3 mln 100 tys. polskich ofiar wojny.
Sierpień 1942, Odezwa „Protest”, autorka: Zofia Kossak
W sierpniu 42 roku ukazała się w Warszawie odezwa „Protest” Frontu Odrodzenia Polski, napisana przez Zofię Kossak. Są tam m. in. słowa:
„Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje i – milczy. (…)
Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek są jego pobudki – jest ono nikczemne. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. (…)
Kto tego nie rozumie, kto dumną, wolną przyszłość Polski śmiałby łączyć z nikczemną radością z nieszczęścia bliźniego – nie jest przeto ani katolikiem, ani Polakiem!”
W 2007 roku  Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, utrzymywany z podatków bardzo biednego polskiego społeczeństwa  wydał tłumaczenie książki Carli Tonini pt. „Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka antysemitka, która ratowała Żydów”, Żydowski Instytut Historyczny 2007 (włoskie wydanie 2005). Książka ma przewrotny tytuł i powtarza krzywdzące stereotypy na temat postawy Zofii Kossak wobec Żydów.
III Rzeczpospolita, nie miała czasu uhonorować bohaterek, uczestniczek Obrony Warszawy, Ruchu Oporu, Podziemnego Państwa Polskiego, Powstania Warszawskiego
Wielkich Dam, Polek
Zofii Kossak Szczuckiej
i
Wandy Krahelskej
Czy dlatego, że honorowymi obywatelami Gdańska do 2008 roku byli zbrodniarze niemieccy i sowieci
Adolf Hitler
Hermann Göring
Albert Forster
Konstanty Rokossowski
Paweł Batow
Wiktor Kulikow
Bolesław Bierut.
W tym czasie premierami i politykami z Gdańska byli:
Jan Krzysztof Bielecki
Donald Tusk
Nic dodać, nic ująć,
*Ja też byłem członkiem Ruchu Oporu, żołnierzem Szarych Szeregów. Wszyscy byliśmy bojownikami o wolność Polski, wszyscy byliśmy równi, wiec wszyscy mówiliśmy sobie per Ty.

 

Michał St. de Zieleśkiewicz

 

Źródło: BLOGMEDIA24.PL , 05/12/2011

 

  • Ilustracja tytułowa:  Powitanie powracającej w 1957 r. do Polski Zofii Kossak-Szczuckiej. Fot. Polskie Radio.

 

Przeczytaj więcej artykułów tego autora na naszym portalu  >  >  >  TUTAJ .

 

 

  , 2018.02.06

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci