Dla Żydów Holocaust skończył się w 1945, dla Polaków w latach 50 tych.


  Dobrze powiedział poseł Jakubiak , że gdyby nie Polacy, żaden Żyd by nie przetrwał II wojny na terenach byłej II RP okupowanych przez Niemców.

Straty Polski są niewyobrażalne, zginęło 3 mln. Żydów i 3 mln. Polaków. Ale dla Polaków Holocaust trwał do prawie połowy lat 50-tych. To UB , prokuratura , sądownictwo było zdominowane przez Żydów.

To głównie oni wydawali wyroki śmierci na polskich patriotów. Proszę poczytać nazwiska prokuratorów, skazujących gen. Nil czy rtm. Pileckiego. To prok. Ppłk Helena Wolińska (Fajga Mindla) wydała nakaz aresztowania gen. Nila. To sąd składający się głównie z sędziów pochodzenia żydowskiego w I instancji i odwoławczy zatwierdził  karę śmierci, z kolei rtm. Pileckiego skazali polscy sługusy krasnoarmiejców, o zgrozo przewodniczący składu Sądu Wojskowego był  ppłk Jan Hryckowian. Hryckowian w czasie wojny był AK-owcem.

Państwo polskie już po 1989 r. wypłacało tym oprawcom wysokie emerytury, nawet tym, którzy wyjechali do Izraela.

Razem z krasnoarmeńcami wjechała do Polski cała masa Żydów , którzy później pozmieniali nazwiska na polskie.

Żydzi chcą zawłaszczyć całą pamięć o Holocauście, pomijając 3 mln polskich ofiar.

Holocaust polskich patriotów, wykonywany na zlecenie Rosjan przez Żydów jakoś strona izraelska nie zauważa.

 

Andy51

 

Źródło: NIEPOPRAWNI.pl , 7 lutego 2018.

  , 2018.02.07.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci