„My o prawdę i o dobre imię Polski nie musimy walczyć tak bardzo z Żydami – ile z własnymi władzami.”


O jeden krok za daleko – ambasador Izraela potrząsnęła Polakami – Ewa Kurek

 

Źródło: SUMIENIE NARODU TV , 12 lutego 2018

 

Why Jews are afraid of the truth? Historical truth by Dr Ewa Kurek!   In Polish with English subtitles.

Od Redakcji PCO:
Wielkie dziki dla pani dr Ewy Kurek za wytrwałą walkę z zakłamywaniem historii. Czy jednak zaufanie co do tego, że jakby żył pan Władysław Bartoszewski to jako jedyny mógłby na Żydów wpłynąć ponieważ oni czuli przed nim respekt nie jest zbyt daleko idące. Żywot i działalność pana Bartoszewskiego ogólnie można podzielić na etapy kiedy czuł się polskim Żydem i walczył o sprawy polskie i żydowskim Polakiem kiedy wiele głupstw w stosunku do Polaków uczynił.
Przecież nie kto inny jak pan Bartoszewski był jedną z ważniejszych postaci reprezentujących Polskę w 2009 r. w czeskim Terezinie, gdzie zapadły uzgodnienia, które stanowią wykładnię dla takich a nie innych zachowań społeczności żydowskiej w USA i wywieraniu wpływu z tym argumentem w ręku na Izbę Reprezentantów i Senat, czego efektem są ustawy ustawy 447 i 1226. Ustawa, która jeżeli wejdzie w życie będzie bardzo zła i krzywdząca dla Polaków. Jest jeszcze wiele wypowiedzi i zachowań pana Bartoszewskiego, że trudno jest podzielić optymizm pani dr. Kurek co do ewentualnej pomocy z jego strony.
Ważnym jeszcze jest zwrócenie przez panią dr Kurek uwagi na to, że zachowanie władz w Polsce jest szczególnie krzywdzące dla nas Polaków. Temat ten podnoszony był na naszym portalu wielokrotnie, szkoda jednak że wielu chcących uchodzić za intelektualistów tego problemu nie widzi. Tak to są właśnie wymienieni przez panią Kurek „dwużydziani Polaków”. 
Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za wielki wkład Pani w odsłanianie relacji polsko-żydowskich i pryncypialną postawę w tym temacie.
Waldemar Glodek, PCO

 

 

 

   , Akt. 2018.02.18. / Akt. 2018.02.21.