Potrzebna modlitwa o dobre owoce najbliższej Konferencji Plenarnej Episkopatu


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5891

Módlmy się do Ducha Świętego o dobre owoce najbliższej Konferencji Plenarnej Episkopatu. Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 14 marca br.

W ubiegłym roku w dniach 6 – 8 września odbył się na Jasnej Górze I
Ogólnopolski Kongres Różańcowy. W tym celu został powołany Komitet
Organizacyjny.  Zgodnie z założeniami zeszłorocznego I Ogólnopolskiego
Kongresu Różańcowego miał on mieć swój dalszy ciąg  w wszystkich polskich
parafiach poprzez zorganizowanie Kongresu Różańcowego.

Pragniemy by w tym roku 7 października w Święto Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego zostały wypełnione założenia Kongresu Różańcowego.
Polegałoby to na  zorganizowaniu w każdej parafii Kongresu Różańcowego.
Zakończeniem jego byłoby  wyjście z modlitwą różańcową na ulice naszych
miast i wiosek jako pokutno – przebłagalna procesja różańcowa za
grzechy
Polski oraz o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla naszej Ojczyzny.

Gorąca prośba do każdego z Was o podjęcie modlitwy Nowenny do Ducha
Świętego od 4 marca (od poniedziałku), a która zakończy się w przeddzień
obrad Konferencji Plenarnej Episkopatu (obrady w dniach 13 -14 marca).
Nowennę ofiarujmy w intencji o uproszenie Światła Ducha Świętego dla
Pasterzy polskiego Kościoła, by w dniu 7 października z ich
Błogosławieństwem cała Polska wyszła z Różańcem w ręku i z modlitwą
różańcową na ulice naszych miast i wiosek.
Serdeczna i gorąca prośba, aby w dniach 13 i 14 marca ofiarować w tej
intencji jedną część Różańca Świętego, Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz
Litanię do Św. Józefa z modlitwą Do Ciebie Święty Józefie uciekamy
się w naszej niedoli. Podejmijmy tego dnia na miarę naszego zdrowia
i możliwości post, ofiarujmy Mszę Świętą oraz Komunię Świętą.
Jest to tak ważne, ponieważ teraz jeszcze bardziej są aktualne słowa
przestrogi Matki Bożej przekazane dla Sł. B. Wandy Malczewskiej:
Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan Bóg na moją prośbę, tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, gdy Sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość waszych zaborców, tępicieli wiary katolickiej. Oni upadną, a Polska będzie wskrzeszona i wszystkie jej części się złączą. Ale strzeżciewiary i nie dopuszczajcie niedowiarstwa, zdrady, niezgody i lenistwa, bo te
wady mogą ją na powrót zgubić i to na zawsze.

Matka Najświętsza jako nasza Królowa jasno wskazywała, że Polska zachowa
wolność i niezależność, o ile zachowa wiarę. Polska się
ostanie, o ile sobie nie da odebrać wiary, i będzie przedmurzem
Chrześcijaństwa.

Odbyły się już rozmowy z Pasterzami diecezji Warmińskiej i Szczecińsko
Kamieńskiej. Uzyskaliśmy aprobatę. Była rozmowa z Siostrą Wiolettą
(Loretanką z Redakcji miesięcznika Różaniec), która jest jednocześnie
osobą koordynującą prace w Komitecie Organizacyjnym Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego. Siostrze bardzo się spodobał ten pomysł.

9 stycznia tego roku odbyło się w Warszawie spotkanie Komitetu
Organizacyjnego. Ten temat był omawiany i został przedstawiony J. E. Ks.
Arcybiskupowi Wacławowi Depo, pod  którego patronatem podlega Komitet.  Jest aprobata J. E. Księdza Arcybiskupa.

Teraz jest potrzebna ogromna modlitwa, post i ofiarowanie Mszy Świętych, by
dzień 7 października był dniem, w którym w każdej polskiej parafii byłaby
ukazana (przypomniana) moc i potęga modlitwy różańcowej i jednocześnie
wyjście z modlitwą różańcową na ulice naszych miast i wiosek.

Ten dzień może zapisać się w historii Kościoła i naszej Ojczyzny jako
Polskie Lepanto. Możemy wyprosić przyśpieszenia Triumfu
Niepokalanego Serca Maryi, po którym  dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę (Sł. B. ks. Kard A Hlond).

Potrzeba wielu starań, by zachęcać do modlitwy różańcowej ludzi młodego
pokolenia: dzieci, młodzież, rodziców. By przestano mówić, że Różaniec jest
modlitwą starszych ludzi, często pogardliwie starych babć. Za czasów moich
rodziców młode kobiety (czasami mężczyźni) tworzyły w parafiach Koła
Żywego Różańca. A dzisiaj? Dlatego inicjatywa na dzień 7 października w tym
roku, może być jednym z sposobów, gdzie obok wielkiego szturmu modlitewnego do Pana Boga w Trójcy Jedynego przez wstawiennictwo Matki Najświętszej jako Królowej Różańca Świętego, był okazją do pokazania, jak ważna jest modlitwa różańcowa odmawiana zwłaszcza wspólnie w rodzinach.

E. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga zasugerował, aby w tym roku, w którym
obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach
niewoli – 7 października potraktować jako piątą stację Maryi (o innych
stacjach Matki Bożej innym razem) i z Różańcem w ręku wychodząc na ulice,
modlić się za naszą Ojczyznę. Ma to być nasz dar wdzięczności Panu Bogu za
ten wielki cud, że po tak długiej niewoli odrodziła się Polska, a jednocześnie wynagrodzeniem Panu Bogu za grzechy całego Narodu.
Pomimo stu lat od odzyskania niepodległości, ciągle nie są zrealizowane
Jasnogórskie Śluby Narodu. Dlatego wciąż daleko jest jeszcze, aby Pan Jezus
prawdziwie mógł królować w naszej Ojczyźnie. Sam Akt Intronizacji dokonany w Łagiewnikach w Święto Chrystusa Króla Wszechświata 19 listopada 2016 r. jest bardzo ważny, ale on tylko zapoczątkował drogę, na którą Polska i cały
Polski Naród musi wejść, żeby zachować wolność: aby Polska Polską
była.

Do tego, aby cały Episkopat podjął taką decyzję, jest potrzebna nasza gorąca
modlitwa. Szczególnie teraz w Roku Ducha Świętego prośmy o światło Ducha
Świętego dla wszystkich Polskich Pasterzy.

Prośmy też o pomoc Świętego Józefa. Matka Boża do Adama Człowieka
wielokrotnie wskazywała na Tego Wielkiego Opiekuna Kościoła Świętego i
mówiła, że obecne czasy są Jego i przez Niego mamy o wszystko prosić.

Poprośmy do włączenia się w tak ważnej intencji do modlitwy, ofiarowania
Mszy Świętej, Komunii Świętej oraz postu wszystkich znajomych, wspólnoty,
zgromadzenia zakonne.

*

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 7 października zostało
ustanowione na cześć Matki Najświętszej, która ubłagana przez Pierwszą
Krucjatę Różańcową zarządzana przez Papieża św. Pisa V, poprowadziła wojsko chrześcijańskie do zwycięstwa pod Lepanto 1571 roku.

Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej
fałszywą wiarę muzułmańską. Ówczesny papież św. Pius V, dominikanin,
gorący czciciel Matki Bożej doznał wizji bitwy pod Lepanto (Papież ujrzał w
Rzymie to, co faktycznie działo się na obszarze bitwy pod Lepanto i ogłosił
zwycięstwo wojsk katolickich w tym samym czasie, gdy się ono dokonało, na
długi czas nim przybył z tą wiadomością posłaniec). Św. Pius V zobaczył
ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru
uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.  Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga,
zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys.
dostało się do niewoli.

Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7
października świętem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i zezwolił na
jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe.
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod
Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon
XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca
świętego módl się za nami, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach
odmawiano różaniec przez cały październik.

Łomy Olsztyn, dnia 03 marzec 2018 r.

Krajowy Koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego Urszula
Strynowicz

Grupa spod Jerycha Zofia Szczur

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Jadwiga Lepieszo

 

Źródło: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę , 3 marca 2018.

 

, 2018.03.09.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane