Proszę o ujawnienie sprzeciwu [o ile był] Mirosława Hermaszewskiego wobec bezprawnego włączenia go w skład WRONy


Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw ustawę degradacyjną [ Weto Prezydenta do tzw. ustawy degradacyjnej http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,938,weto-prezydenta-do-tzw-ustawy-degradacyjnej.html] argumentując m.in.

Prezydent wyjaśnił m.in., że w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wchodzili nie tylko generałowie ale także podpułkownicy i pułkownicy – „ludzie wtedy jeszcze względnie młodzi”. – Jak przyznaje historyk z IPN dr Grzegorz Majchrzak, nie tylko pan gen. Hermaszewski został wpisany najprawdopodobniej do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez swojej zgody. De facto był to rozkaz, który mu wydano by w tej Radzie uczestniczyć – mówił Andrzej Duda ‚

Jeśli ppłk Mirosław Hermaszewski został wpisany do WRON bez jego zgody, to winien przeciwko takiemu łamaniu prawa wyrazić sprzeciw/ protestować ! Czy tak uczynił ?

Powszechna wiedza o WRON jest taka [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego] :

„W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN o popełnienie zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. W dniu 12 stycznia 2012 roku warszawski Sąd Okręgowy zgodził się z aktem oskarżenia, że stan wojenny przygotowano i wprowadzono niezgodnie z ówczesną konstytucją, a dokonała tego „grupa przestępcza o charakterze zbrojnym”, złożona z ludzi na najwyższych stanowiskach. „

Zatem oczekuję ujawnienia, udokumentowania postawy płk. Mirosława Hermaszewskiego wobec bezprawnego włączenia go w skład WRON popełniającego zbrodnię komunistyczną, polegającą na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym.

Mirosław Hermaszewski w 1983 został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. [ https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Hermaszewski] a w 1988 otrzymał nominację generalską.

Na stronie http://www.hermaszewski.com brak jakichkolwiek informacji w tej materii

Nigdy nie byłem w podobnej sytuacji jak Mirosław Hermaszewski, ależyłem w czasach wojny jaruzelsko-polskiej i reagowałem na bezprawne poczynania tej junty i realizatorów ich bezprawia na gruncie akademickim m. in. poprzez sprzeciw wobec bezprawnego [samo] wybrania się towarzysza dyrektora [ prof. Andrzeja Ślączki] na przewodniczącego Rady polegający na rezygnacji z funkcji sekretarza i członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ , a także poprzez organizację protestu przeciwko bezprawnemu wybieraniu „przedstawicieli” nauczycieli akademickich do Rady Wydziału BiNoZ UJ przez dziekana wydziału – prof. Halinę Krzanowską . W czasach jej kadencji realizowano polityczną Wielką Czystkę Akademicką, kiedy zostałem ‚nominowany’ przez anonimową [ do dnia dzisiejszego], zorganizowaną grupę przestępczą do wygnania z uczelni [ zniszczenia mojego warsztatu pracy] z wilczym biletem obowiązującym także w III RP ! [https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/]

Pan Prezydent uzasadnia swoją decyzję wobec ustawy degradacyjnej „ Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo to jest po prostu pozbawienie kogoś kompletnie możliwości obrony. Nie mogę jako Prezydent się z tym zgodzić – zaznaczył. „

Niestety, mimo że zostałem pozbawiony kompletnie możliwości obrony przed poczynaniami anonimowej [ do dnia dzisiejszego], zorganizowanej grupy przestępczej, żadnych wątpliwości wobec tego bezprawia ani prezydenci, ani inni decydenci, ani etatowi historycy – do tej pory nie przedstawili !

Bezprawnych wyroków do tej pory nie uchylono [  https://blogjw.wordpress.com/2018/03/25/kiedy-zostane-przeproszony-za-wypedzenie/ ],  mimo że podobno żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce, w której nadal się broni członków WRON [ i nie tylko] .

P.S.

Warto zwrócić uwagę na zdjęcie WRONy w stanie wojennym, gdzie przy stole siedzi swobodnie [bez straży, więc przez nikogo nie przymuszany] ppłk. Mirosław Hermaszewski. Nie ma natomiast nigdzie zdjęcia ze stanu wojennego przy stole Rady Naukowej ING UJ z moją osobą, bo jej już nie było  – na znak protestu przestałem być członkiem Rady, ze skutkami w kolejnych latach. Mógłby ktoś zrobić zdjęcie z moją osobą  przed obliczem Rady fałszywie oskarżonego o niechęć do prowadzania zajęć ze studentami w Tatrach [ tam gdzie uformowałem kilku studentów na dobrym poziomie w ramach Koła Naukowego bez wynagrodzenia ! ].

W 1988 Mirosław Hermaszewski zostaje generałem, a ja wówczas zostaję na uniwersyteckim ‚lodzie’, zdegradowany dożywotnio z funkcji wykładowcy uniwersyteckiego [ najwyżej ocenianego przez studentów], bez możliwości obrony !

 

Józef Wieczorek

 

Kilka wybranych komentarzy:

jw. – 

Tak, tak. Procedury odwoławczej nie było ! Niemerytoryczne, anonimowe oceny nie zostały wrzucone do kosza ! stanowiły podstawę dalszych haniebnych poczynań wobec represjonowanych. Przez 30 lat III RP jedynie utrwalano decyzje komunistyczne. Ciągłość z systemem bezprawia, systemem kłamstwa została zachowana i nic nie wskazuje aby w tej materii nastąpiła jakaś dobra zmiana. Jedyny plus to to, że otrzymałem legitymację opozycji antykomunistycznej, ale ile plusów otrzymali moi prześladowcy i ich naśladowcy ?

 

… Generał Hermaszewski jest nadal bohaterem Związku Sowieckiego odznaczonym Złotą Gwiazdą, jest również kawalerem najwyższego odznaczenia sowieckiego państwowego w tamtym ustroju czyli Orderem Lenina – zauważył dr Lech Kowalski. Jego zdaniem, sytuacja staje się komiczna. – Prezydent niepodległego państwa staje w obronie bohatera Związku Sowieckiego, a bohaterami Związku Sowieckiego byli również najwięksi oprawcy w dziejach świata, którzy mają krew na rękach milionów ludzi – oznajmił gość.

Dr Kowalski dodał, że byłym członkom WRON żyje się dziś doskonale. – Są dobrze sytuowani, mieszkają w bardzo atrakcyjnych punktach w Warszawie, generałowie wielogwiazdkowi posiadają piękne wille – podsumował….
19’02 
3.04.18 Dr Lech Kowalski o zawetowaniu ustawy degradacyjnej.

 

Warto zwrócić uwagę na zdjęcie WRON w stanie wojennym, gdzie przy stole siedzi ppłk. Mirosław Hermaszewski. Nie ma zdjęcia w stanie wojennym przy stole Rady Naukowej ING UJ z moją osobą, bo jej już nie było [ na znak protestu przestałem być członkiem Rady, ze skutkami w kolejnych latach]. W 1988 Mirosław Hermaszewski zostaje generałem, a ja zostaję na uniwersyteckim ‚lodzie’, zdegradowany dożywotnio, bez możliwości obrony !

 

czeSława. –

Podobno PRAWDA SAMA SIĘ OBRONI. Życie jednak pokazuje….że to bajki. Widać to nawet w wyrokach „polskiego” sądownictwa III RP. A jeszcze śmieszne jest to, że nawet prawda broniona przez obrońców PRAWDY…prawie z a w s z e przegrywa… Szanowny Panie. Życzę cierpliwego oczekiwania na RZECZNIKA PRAWDY z Kancelarii Prezydenta.

 

  • Ilustracja tytułowa:  Fot. Józef Wieczorek

Źródło:  blogjw.wordpress.com , 3 kwietnia 2018.

 

Więcej artykułów i opracowań Józefa Wieczorka na naszym portalu > > > TUTAJ .

 

 , 2018.04.06.
Józef Wieczorek

Autor: Józef Wieczorek