Wpływ Fabian Society na zmiany kulturowe i cywilizacyjne w Polsce. (Część I.)

Członkowie Towarzystwa Fabiańskiego wyznawcami Platona   Fabianie pracowali nad nowym porządkiem świata, między innymi indoktrynując młodych uczonych, którzy ostatecznie osiągnęli władzę na różnych stanowiskach politycznych na … Continue reading Wpływ Fabian Society na zmiany kulturowe i cywilizacyjne w Polsce. (Część I.)