Niepodległa czy wasalna Polska?


Już wiadomo, że USA nie mają żadnych dowodów na rzekomy atak chemiczny Asada na przeciwników w swym kraju. Jest to robota tzw. Armii Islamu lub uzbrojonych agentów zachodnich mocarstw “Białych Hełmów” z rocznym budżetem $30 mln od rządów i organizacji pozarządowych.
Decyzja Trumpa o ataku na Syrię świadczy, iż ten amerykański prezydent stał się “pacynką” sterowaną przez lobby żydowskie w USA oraz wielkich korporacji, w których interesie jest usunięcie prezydenta Syrii Asada. Chodzi o spowodowanie kryzysu rządowego w tym umęczonym wojną kraju i wyłonienie marionetkowej władzy, skorumpowanej i podległej Stanom Zjednoczonym. Syryjski lider to człowiek wykształcony (okulista), doświadczony polityk, ceniony przez zdecydowaną większość społeczeństwa, a przede wszystkim przywódca kraju, w którym wszystkie pokojowe grupy religijne, w tym chrześcijanie, mogą czuć się bezpiecznie. Likwidacja go oznaczać będzie chaos, a w konsekwencji dyktat Ameryki, której podpowiada Izrael.

Pozowanie Trumpa na “sprawiedliwego”, konserwatywnego prezydenta po tym bezzasadnym ataku, zostało definitywnie zdemaskowane. Hotelarz miliarder okazał się niebezpiecznym graczem, który sprzyja interesom gospodarczych elit amerykańskich i bezwarunkowo popiera politykę państwa położonego w Palestynie, nawet gdy to państwo agresywnie atakuje i zabija niewinną ludność w imię “obrony” swego istnienia.
Władze polskie PiS-u, jako niby sojusznik USA, bezkrytycznie i nie bacząc na propagandowe kłamstwa Ameryki, opowiadają się za atakiem na Syrię, zaś prezydent Duda deklaruje, iż rozważa wysłanie naszych żołnierzy, którzy mieliby wesprzeć wszelkie amerykańskie operacje w tym regionie. Wynika to także z bardzo już widocznej i szkodliwej dla naszej suwerenności jako państwa, postawy A. Dudy. W tym samym czasie, gdy żydowski prezydent oskarża naród polski o czynny współudział i tworzenie warunków do holokaustu w czasie II Wojny, Duda wygłasza “hymny” panegiryczne pod adresem Żydów, oświadczając, że bez ciągłej ich pomocy Polsce, nie byłoby… polskiej niepodległości (sic!).

Już pisałem na tych łamach o jego przemówieniach w Kielcach, kiedy kłamliwie (ewent. brak jego wiedzy na ten temat nie jest tu żadnym usprawiedliwieniem) oskarżał Polaków kielczan o współudział w prowokacji NKWD, wbrew relacjom świadków i przekazom historycznym, które jednoznacznie mówią, że za kielecką zbrodnię odpowiedzialni są wyłącznie siepacze NKWD. Kilkoro Polaków zostało potem niewinnie oskarżonych i skazanych na śmierć.

Zastanawiam się zatem czy Polska, reprezentowana przez prezydenta Dudę i PiS-owski rząd, jest dziś suwerennym krajem? Coraz więcej wskazuje na to, iż nie jest. Stała się półkolonią, państwem kadłubowym, które podejmuje jeszcze jakieś decyzje w sprawach wewnętrznych, lecz jest wasalem USA oraz Izraela we wszelkich działaniach w obszarze polityki międzynarodowej.

Więcej – wasalem, który w imię niezaogniania stosunków z Izraelem, spuszcza głowę, gdy żydowski lider na polskiej ziemi oszczerczo oskarża nas o sprzyjanie Niemcom podczas hitlerowskiej kaźni.

Polska stała się marionetką USA i Izraela także w sprawach ekonomicznych. Oto Waszyngton chce zablokować kontrakt na dostawy ropy naftowej z Iranu do Polski!

Naszej racji stanu i honoru bronią tylko nieliczni. Żaden członek PiS-u się nie odważy, gdyż oznacza to koniec jego kariery. “Głos wołającego na puszczy” posła Roberta Winnickiego, reprezentującego w Sejmie Ruch Na-rodowy, który domaga się odpowiedzialności karnej dla prezydenta Rivlina za jego oszczercze pod naszym adresem oświadczenie, jest istotny, lecz pozostanie przed sąd zapewne oddalony. Dlaczego tylko Winnickiego stać na bronienie dobrego imienia Polski? Gdzie się podziali posłowie ruchu Kukiz’15? Bez zdecydowanej, pro-polskiej postawy naszych polityków oraz patriotycznej części publicystów, Polska pogrąży się w całkowitej polityczno-gospodarczej niewoli.

A świętowanie 100-lecia niepodległości stanie się jałową celebracją.

 

Wiesław Magiera, tygodnik „GŁOS”

 

Źródło: FB – Wiesław Magiera, 17 kwietnia 2018.

 

, 2018.04.17.

Wiesław Magiera

Autor: Wiesław Magiera