Dlaczego musimy walczyć z własnym rządem!?


Rząd zamiast prowadzić rozmowy ze społeczeństwem, „odwraca się plecami”! Zakup ZŁOMU od francuskiej firmy EDF za 4,5 miliarda złotych, powinno być sprawdzone przez instytucje państwowe do tego powołane. Nieuzasadniona likwidacja KWK Krupiński – utrata 15 miliardów złotych na rzecz obcego kapitału jest realna. Kolejny raz ostrzegamy przed nieodwracalną utratą olbrzymich pieniędzy przez polskie społeczeństwo! Powołujemy Obywatelską Komisję Śledczą do wyjaśnienia sprawy nieuzasadnionej likwidacji KWK Krupiński! 22.06.2018 g.15.20

Zadowolenie posłów PiS po odkupieniu ZŁOMU od francuskiej firmy EDF (elektrowni Rybnik i 8 elektrociepłowni).

Politycy PiS zadowoleni z odkupienia od francuskiej firmy EDF (elektrownia Rybnik i 8 elektrociepłowni}. Fot. FB.

Nic nie tłumaczy tego szkodliwego zakupu za 4,51 miliarda złotych, wiedząc, że kolejne 5 miliardów trzeba zainwestować w ich modernizację – to nam przekazał jeden z posłów ze zdjęcia. Uprzedzaliśmy tych parlamentarzystów, że to zła droga dla polskiej energetyki. Proponowaliśmy inne rozwiązanie – energetyka rozproszona jest przyszłością. Zrobi to obcy kapitał, a rząd PiS być może dalej będzie odkupywał złom za ogromne pieniądze ze szkodą dla interesu narodowego. Kopalnia Krupiński to afera na co najmniej 15 miliardów złotych!

Bogdan Gizdoń, 22 czerwca 2018.

 

   *     *     *

KWK Krupiński w Suszcu. Fot. za: WalkaZeSmokiem.pl

Ratujmy KWK Krupiński

W imię sprawiedliwie pojętego dobra Narodu Polskiego, żądamy niezwłocznego wstrzymania procesu sprzedaży Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Kopalnia ta jest jedną z najcenniejszych w Polsce. Znajduje się tu obecnie ponad 700 mln ton węgla, w tym surowca najwyższej jakości, co – przy wdrożeniu technologii zgazowywania węgla pod ziemią – mogłoby przynieść w przyszłości zysk wartości ok. 2 bilionów złotych. (Wartości te zostały potwierdzone przez ekspertów z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych oraz Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych).

<Czytaj cały wniosek>

Podpisz swoją organizację pod wnioskiem

visveritatis.wixsite.com/instytut/ratujmy-kopalnie

TEN FILM POKAZUJE JAK ŁATWO RZĄDZĄCY MOGĄ POZBAWIAĆ POLAKÓW OGROMNYCH ZYSKÓW.

Zlikwidowano najbardziej perspektywiczną kopalnię w polskim górnictwie – KWK Krupiński. Czy społeczeństwo pozwoli aby tak ogromny majątek dostał się w ręce obcego kapitału?

 

 

 

PETYCJA DO NARODU I RZĄDU RP

Szanowni Polacy !

W związku z kolejną próbą wywłaszczania polskiego społeczeństwa, tym razem z najcenniejszych aktywów, nie tylko JSW SA ale całej branży polskiego górnictwa węgla kamiennego poprzez zamiar udzielenia koncesji na wydobycie węgla i metanu oraz sprzedaży przygotowywanej przez kolejne rządy PO – PSL i PiS za przysłowiowe grosze majątku najbardziej perspektywicznej kopalni do generowania ogromnych zysków w przyszłości jaką będzie KWK „Krupiński” – żądamy zwołania pilnej debaty publicznej, by na oczach całego społeczeństwa wypracować strategię ochrony polskich złóż naturalnych.

Żądamy otwartej debaty publicznej transmitowanej na żywo, z ekspertami wyznaczonymi przez stronę społeczną reprezentowaną,  przez szerokie środowiska patriotyczne, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych i organizacje pozarządowe z jednoczesnym podjęciem decyzji o zakazie sprzedaży KWK „Krupiński” obcym kapitałom. Nie podjęcie tego wyzwania i nie stawienie się strony rządowej traktowane będzie jako zdrada polskiej racji stanu, co będzie musiało spowodować postawienie przed Trybunałem Stanu urzędników państwowych i najwyższe organy państwa za naruszenie art. 1 i art. 4 Konstytucji RP celem wyegzekwowania od nich  odpowiedzialności

KWK „Krupiński” w dniu 30 marca 2017 roku została przekazana do likwidacji  na skutek skandalicznej decyzji Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na NZWA z dnia 2 grudnia 2016 roku.

W świetle udokumentowanych faktów, można z najwyższym prawdopodobieństwem podejrzewać, że uchwała ta została podjęta celem przygotowania kopalni do obecnej sprzedaży obcemu kapitałowi, po uprzednim „oczyszczeniu”  jej z nieproduktywnych  aktywów ludzkich i majątkowych oraz przygotowywania prawie przez rok Biznes Planu na rzecz wybranego wcześniej Inwestora, korzystając z informacji geologicznej i pozostawionej kadry mierniczo – geologicznej i kadry technicznej w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń po przekazaniu kopalni do likwidacji.

Podobny mechanizm został sprawdzony i skutecznie zastosowany przy prywatyzacji KWK „Brzeszcze”, którą nabyła nie kontrolowana już przez Skarb Państwa a prawdopodobnie przez kapitał niemiecki spółka „Tauron” SA. Nabór górników  dla tej kopalni odbędzie się poprzez zamknięcie innej z JSW SA.

Wg bardzo ostrożnych szacunków wykonanych przez niezależnych ekspertów, KWK „Krupiński” w okresie od momentu  jej sprzedaży do czasu wyczerpania jej zasobów (po uzyskaniu dodatkowej koncesji na użytkowanie górnicze na południu od granic obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni) ma potencjał do generowania zysków dla kupującego (a strat dla SP) rzędu setek mld zł.

Sprzedaż tej kopalni obcym kapitałom nie wpisałaby  się w deklaracje Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, mówiącej że nie pozwoli na to, aby zyski z narodowego majątku transferowane były w ręce prywatne a koszty przejmowane były przez państwo, które poniosło ok. 6 mld zł na jej budowę.

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych wielokrotnie wskazywał na możliwości uwłaszczenia pracowników i lokalnej społeczności na majątku tej kopalni na tych samych zasadach, które obecnie forsują liderzy ZZ „Solidarność” dla kapitału obcego na szkodę  byłych górników kopalni.

 

W świetle powyższego zwracamy się do wszystkich środowisk patriotycznych o poparcia naszej inicjatywy i pilnego podpisywania petycji celem wymuszenia na rządzących respektowania naszych konstytucyjnych praw jeszcze przed sprzedażą tej kopalni, której złoża i jej przyszłe pożytki wynikające z ich eksploatacji są wyłączną własnością Narodu Polskiego a nie „rządzących”.

WalkaZeSmogiem.pl .

 

  , 2018.06.22.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń