Walka o polskie górnictwo i kopalnię Krupiński. PiS brnie w ślepą uliczkę.


Nasza droga walki o polskie górnictwo i kopalnię Krupiński jest już bardzo długa.

Opracowania – Nowy Model Biznesowy dla polskiego górnictwa, Model Biznesowy dla KWK Krupiński – jako jedyni zakładamy 15 miliardów zysku kopalni do 2030 roku – opracowanie strony społecznej i Zarządu JSW zakładało straty – przekazane najważniejszym osobom w państwie.

Wiele spotkań, m.in. z ministrami ME K. Tchórzewskim, G. Tobiszowskim – odwołał ustalone spotkanie z grupą organizacji niezależnych i ekspertami…bo się obraził…

Materiały przekazane prezydentowi, który na prośbę spotkania z Nim, odpowiedział, że zapozna się i sprawę przekaże Narodowej Radzie Rozwoju – otrzymał analizę polskiego górnictwa i KWK Krupiński. Materiały otrzymał również premier M. Morawiecki, premier B. Szydło, wielu parlamentarzystów m.im. G. Matusiak – audytor JSW SA, senator W. Piecha – audytor Katowickiego Holdingu Węglowego, senator A. Gawęda – audytor Kompanii Węglowej, poseł Cz. Sobierajski, poseł I. Kloc, do rąk własnych.

Technologię ograniczenia SMOGU w Polsce prezentowaliśmy w sejmie na PZGiE już w 2016 roku, została przekazana ministrowi Piotrowskiemu. W tym roku przekazaliśmy min. J. Emilewicz, min. P. Woźnemu, odpowiedzialnemu za smog w Polsce, pełnomocnik premiera. Premierowi M. Morawieckiemu przekazaliśmy innowacyjny projekt warty ponad 200 BILIONÓW złotych. Wszystkie nasze działania spełzły na niczym.

Ponad trzy lata intensywnych działań z naszej strony, tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki spotkań z posłami i senatorami. RZĄD PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NIE REALIZUJE ZADAŃ DO KTÓRYCH GO POWOŁALIŚMY.

Trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą wdrożyć rozwiązania, które pozwolą na godne życie oraz bogacenie się narodu polskiego!

===

Teraz coś mocnego, muszę to zrobić, może jak ktoś z parlamentarzystów to przeczyta, to będzie duży sukces, ziarno zostanie zasiane! Do polityków, którzy chcą naprawiać Polskę, bez udziału polskiego społeczeństwa! To się nie uda! Wiedzą to wszyscy ale dalej brną w ślepą uliczkę, z której nie ma wyjścia. Czy zatracili instynkt ratowania rodziny jaką jest Polska, czy to mamona powoduje, czy strach przed otwarciem na mądrzejszych ludzi, gdyż wielu parlamentarzystów jest niedouczonych? Robimy wszystko oddolnymi inicjatywami aby to zmienić. Przyłączajcie się do nas… jeszcze jest czas aby to zmienić!

„Otwarcie się na kręgi nieuczestniczące w dotychczasowym procesie politycznym i stworzeniu wraz z nimi szerokiej narodowej reprezentacji. Kontynuacja obecnej polityki, skutkująca ograniczaniem prawa udziału istotnym grupom polskiego społeczeństwa w debacie nad przyszłością Polski grożą frustracją, radykalizacją nastrojów i dalszą polaryzacją Polaków. ”

W 1903 roku Roman Dmowski w książce „Myśli nowoczesnego Polaka” powiedział: „każdy ma obowiązek być czynnym obywatelem, znającym stan spraw politycznych swego kraju i wpływającym na ich bieg w miarę sił swoich. Wszyscy są za bieg tych spraw odpowiedzialni”.

Źródło: Bogdan Gizoń – FB, 2 lipca 2018.

 

, 2 lipca 2018.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń