Kolejny krok RKW – możemy delegować do OKW obserwatorów społecznych RKW


Szanowni Koordynatorzy i Sympatycy

Wolontariusze „obserwatorzy społeczni” tak jak mężowie zaufania (art. 103a – 103c Kodeksu Wyborczego)

Przypominam, że zmiany w ordynacji wyborczej umożliwiają naszemu stowarzyszeniu „z automatu” kierowanie do pracy w każdej z Obwodowych Komisji  Wyborczych „obserwatorów społecznych” – pracują na takich samych zasadach, jak mężowie zaufania. Nie musimy nikogo pytać o zgodę, takie mamy
prawo. PKW w najbliższym czasie ma podjąć uchwały dotyczące już tylko samego trybu zgłaszania ale wzór dokumentu zgłoszenia już jest.

Jedynie co będzie potrzebne to wypełnienie danych na odpowiednim druku, który jest na naszej stronie do pobrania

i podpisanie tego druku przez Prezesa naszego Stowarzyszenia RKW (jeszcze raz widać wyraźnie, jak ważne było powołanie stowarzyszenia i jak podstępne było namawianie nas byśmy stowarzyszenia nie posiadali).

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieskompletowania w Państwa okolicy Obwodowych Komisji Wyborczych nadal istnieje możliwość wejścia w skład OKW bowiem urzędnicy odpowiedzialni za prawidłowy przebieg wyborów będą w najbliższych dniach gwałtownie szukać tych uzupełnień i być może uda się
Państwu jeszcze skierować jakieś osoby na zwykłych zasadach do pracy w OKW na zasadach członka OKW (dzięki czemu osoby te będą miały możliwość startowania do wyboru na Przewodniczącego OKW oraz – co tez istotne – będą mieli wypłaconą dietę – mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni nie mają diet)

Przy kierowaniu wolontariatu na zasadach „obserwatora społecznego” proszę raczej już te osoby kierować, jako obserwatora ze strony naszego stowarzyszenia a nie ze strony jakiegoś komitetu wyborczego przy okazji być może zachęcając wolontariuszy do wstąpienia do naszego stowarzyszenia (- druk deklaracji jest na naszej stronie www.stowarzyszenierkw.org ).
Oczywiście ze względów taktycznych (by nie ujawniać gdzie są osoby z RKW a gdzie ich nie ma) można kierować te osoby jako mężów zaufania z jakiegoś komitetu – tu decyzja należy do Państwa.

W podanym linku znajdują się także wytyczne PKW określające zasady jakimi PKW chce by kierowano się w OKW przed i podczas głosowania oraz podczas liczenia głosów. Umieściliśmy także aktualny Kodeks Wyborczy.

Z poważaniem

Marcin Dybowski
509 458 438
Krajowy Koordynator sieci RKW

 

Źródło: Materiały nadesłane Stowarzyszenie RKW , 23 września 2018.

 

, 2018.09.23.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane