MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ I OFIARY KL. WARSCHAU


9 października przypada 76. rocznica wydania rozkazu przez reichsfurera SS Heinricha Himmlera, szefa policji i spraw wewnętrznych faszystowskich Niemiec (Dokument Norymberski NO – 1611) w którym to dokumencie pojawia się po raz pierwszy informacja o istnieniu w Warszawie Obozu Koncentracyjnego – co potwierdzone zostało na IV Procesie Norymberskim (ATW IV PP 33 7978). (zobacz: Niemiecki obóz dla Polaków KL Warschau).

Tymczasowy pomnik ku czci zamordowanych Ofiar KL Warschau usypany z inicjatywy ś.p. sędzi Marii Trzcińskiej przez Rodaków z kraju i zagranicy na skwerze A. Pawełka, u zbiegu ulic Prądzyńskiego, Kolejowej i Brylowskiej w Warszawie. Fot. MMC

*

Informujemy Państwa, że w Warszawie, w kościele p.w. Św. Stanisława Męczennik na Woli, przy ul. Gen. J. Bema, Msze św. w intencji Ofiar KL Warschau odprawiane są  każdego 9. dnia m-ca – godz. 18.00

*

Pan Grzegorz Wasniewski, komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki w Kanadzie zaprasza Polonię i organizacje polonijne na Msza św. za Ojczyznę i Ofiary KL WARSCHAU, która odprawiona zostanie w niedzielę, 14 października o godz. 12:00 w kościele p.w. Przenajświętszego Serca Pana Jezusa w Guelph, róg Alice i Huron St. (Ontario). Więcej informacji u pana Grzegorza – tel. (519) 827-5396. Przysłał nam modlitwę wiernych na tę okazję z propozycją skorzystanie z niej w czasie niedzielnym Mszy św.

 

MODLITWA – KL. WARSCHAU – PAŹDZIERNIK 2018

1. Módlmy się za naszą Ojczyznę, niech rozwija się na gruncie Chrystusowej prawdy i miłości,

Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za wszystkich Polaków, aby mieli świadomość wysokiej godności swojego narodu i potrafili odważnie go bronić przed zakusami jej nieprzyjaciół,

Ciebie prosimy…

3. Polećmy miłosiernemu Bogu dusze wszystkich zmarłych, pomordowanych i poległych za wiarę i Ojczyznę Polaków, aby Ojciec Niebieski przyjął je do obcowania ze świętymi w swoim Królestwie,

Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za 200 tysięcy pomordowanych mieszkańców stolicy Polski w obozie koncentracyjnym KL Warschau, aby pamięć o ich niewinnej śmierci była powszechnie znana oraz należycie upamiętniona,

Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za ziezłomnych obrońców prawdy historycznej o KL.WARSCHAU oraz za duszę Śp. Sędzi Marii Trzcińskiej i duszę Śp. Elżbiety Swierczewskiej

Ciebie prosimy…

 

6. Módlmy się za Kościół katolicki i Rodzinę Radia Maryja, aby w czasach zamętu i apostazji umacniał w wierze swoich wyznawców, a jego pasterze dawali przykład swoim nienagannym życiem,

Ciebie prosimy…

Nadesłał: Grzegorz Wasniewski, 3 października 2018.
  • Ilustracja tytułowa: Rocznica KL Warschau, 2014. / Fot. Inter.

Przeczytaj więcej o obozie zagłady w centrum Warszawy „KL Warschau” na naszym portalu  >   >   >   TUTAJ.

  , 2018.10.05.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane