Już w 1948 Izrael wybrał Polskę …


Portal internetowy The Union of Jewish Communities in Poland przypomniał, że pierwsza w historii misja dyplomatyczna Państwa Izrael została otwarta w Polsce w randze Poselstwa Izraela. Stało się to już 29 września 1948 r. W 1966 roku podwyższono rangę przedstawicielstwa do ambasady.

Kiedy dzisiaj słucha się, czyta czy też ogląda zniekształcony, krzywdzący Polaków obraz współżycia obu społeczności, obraz relacji polsko-żydowskich w czasie niemieckiej okupacji Polski to aż trudno sobie uzmysłowić dlaczego to „wyróżnienie” spotkało Polskę.

Już od dawna żydowscy kłamcy, tacy jak Kosiński, Gross, Cała i inni szydercy starają się przekonać świat kłamliwe relacje polsko-żydowskie. Jeżeli relacje sąsiedzkie w Polsce byłyby faktycznie tak złe jak opisują to syjonistyczni publicyści to trudno przypuszczać aby w tych długich kolejkach po polskie paszporty w ambasadach na całym świecie stali głupcy.

Uległa Żydom postawa rządzących nad Wisłą na baczność szuka antysemityzmu w Polsce, gdy tym czasem lekceważy widoczne antypolonizmy. One władz nie interesują, a poważniejsze traktowane są nic nie znaczącymi listami.

Dobrze pomyślano nad tym w jaki sposób pogmatwać potomnym w głowach na tyle skutecznie aby obraz sprawstwa Niemców w zagładzie Żydów zmniejszyć do minimum, a co się uda to przerzucić na kogo innego. Wmanewrować Polaków w grzechy i zbrodnie dokonane przez faszystowskie Niemcy. Deklarować winy nie Niemców a Nazistów. Dla przypomnienia, „Nur für Deutsche” (pol. Tylko dla Niemców)  dotyczyły Niemców a nie Nazi….

Powstanie w 1948 roku Izraela zapoczątkowało po zakończeniu II wojnie światowej nieprzerwane konflikty na Bliskim Wschodzie. Temat Palestyny i Izraela jest głównym tematem politycznym tamtego rejony. Strony obciążają się wzajemnie, sytuacja nadal jest nierozstrzygnięta. Bliski Wschód jako obfity w złoża ropy naftowej jest szczególnie zapalnym miejscem na dzisiejszej mapie politycznej świata.

Pierwszą lokacją Ambasady Izraela w Polsce był hotel Bristol przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, następnie przeniesiona została do domu Stanisława Kruka i Zygmunta Kurpińskiego przy ul. Suchej 24. W 1951 roku zmieniono nazwę ulicy na Krzywickiego, gdzie mieści się aktualnie.

Ilustracja tytułowa:  Ambasada Izraela w Warszawie, ul. Krzywickiego 24, róg Filtrowej i Langiewicza. Fot. za: Wikipedia.org

Waldemar Glodek, PCO

 

, 2018.10.10.

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek