Ciągle jest zagrożenie przejęcia polskich zasobów naturalnych przez obce kapitały …


Wizyta premier Beaty Szydło – 14.10.2018

Niedziela, piękny dzień wyjazd z rodziną do zamku w Pszczynie, a tu…wizyta premier Beaty Szydło.

Moje kolejne spotkanie z ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa trwała 50 sekund (politycy nigdy nie mają czasu, a spotkać się na dłuższą rozmowę nie chcą).

Sytuacja bardzo poniżająca dla ludzi zaangażowanych w działania na rzecz dobra Polski i polskiego społeczeństwa.

Pismo Bractwa Gwarków w sprawie likwidacji kopalni Krupiński oraz krótka analiza sytuacji polskiego górnictwa zostały przesłane do Pani premier Beaty Szydło 13.10.2017 roku. (poniżej treść pisma – pco).

Przekazano to pismo dalej przez kancelarię KPRM do Ministerstwa Energii z poleceniem rozważenia spotkania się Pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego z zainteresowanymi, udzielenie odpowiedzi zainteresowanym oraz udzielenie odpowiedzi, z kopią do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedzi minister zainteresowanym nie udzielił, sprawa umarła śmiercią naturalną, a premier rządu została zlekceważona. Czy szkodliwe działania ministrów energii zostaną przez odpowiedzialnych ludzi Prawa i Sprawiedliwości powstrzymane.

Ciągle jest zagrożenie przejęcia polskich zasobów naturalnych przez obce kapitały. Polskie zasoby węgla kamiennego są warte ponad 200 bilionów złotych!

 


 

B R A C T W O     G W A R K Ó W
Z W I Ą Z K U    G Ó R N O Ś L Ą S K I E G O
ul. Kilińskiego 15, 40-061 Katowice
Tel. +48 519 318 856

Katowice, dnia 13.10.2017r.

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Jesteśmy stowarzyszeniem osób, które identyfikują się z wartościami i etosem pracy górniczej. Bractwo powstało w 2008 roku, ale realizuje cele, którymi szczyci się Związek Górnośląski liczący 5000 członków.
U podstaw naszych działań leży zamiar obrony wartości kulturowych
i cywilizacyjnych Śląska. W sposób szczególny zajmujemy się kulturą i wartościami cywilizacyjnymi, jakie dla regionu wniosło i dalej wnosi górnictwo.
W dniu 29.09.2017r. odbyło się spotkanie Naszego Stowarzyszenia, które jest zaniepokojone sytuacją w branży.

W czasie gorącej dyskusji podjęto następujące wnioski:

• Węgiel kamienny i brunatny są jedynymi gwarantami bezpieczeństwa energetycznego
Polski na wiele lat.
• Obecna sytuacja, w której obserwuje się dotkliwe braki w dostawach naszego węgla na rynek krajowy, zdaje się sugerować podjęcie budowy nowych kopalń.
• Szczególną troską Bractwo Gwarków kieruje się ku likwidowanej kopalni „Krupiński”, która zawiera strategiczny, szczególnie dziś dla Polski jak i całej Unii Europejskiej, węgiel koksujący.
• Wykorzystać należy instrumenty finansowe dla projektów w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) wspieranego przez Ministerstwo Rozwoju,

Szanowna Pani Premier,
W świetle spadku wydobycia węgla w polskich spółkach górniczych w konsekwencji coraz większego uzależniania się od rosnącego importu węgla z Rosji, a także konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz konieczności wpisania się w Politykę Gospodarczą rządu PiS, potwierdzoną publicznymi wypowiedziami Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – że „Węgiel jest podstawą suwerenności energetycznej Polski, której nikt nie ma prawa nam odbierać”, Pani Premier Beaty Szydło – że „Górnictwo jest i będzie dla polskiej gospodarki niezwykle ważne. To będzie nowoczesne górnictwo. Takiego górnictwa chcemy i takie górnictwo budujemy” oraz Pana Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego – że „Jeżeli nasze spółki węglowe nie będą w stanie same wybudować nowych kopalń, to rząd będzie musiał wyrazić zgodę na to, żeby je wybudowali obcy”, Bractwo Gwarków w wyniku kolejnego spotkania, zaniepokojone sytuacją w górnictwie oświadcza:
Bractwo Gwarków reprezentuje świat nauki z kluczowych polskich uczelni oraz instytutów naukowo badawczych zajmującymi się rozwiązywaniem problemów górnictwa od wielu dekad, wsparte dodatkowo byłymi dyrektorami kopalń, przedstawicielami samorządu, konsultantami biznesowymi i politykami – wnosimy o stworzenie przyjaznego środowiska prawnego, społecznego i politycznego dla inicjatyw związanych z ponownym uruchomieniem kopalń rokujących szansę na komercyjną działalność, wpisujących się jednocześnie w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju związaną z reindustrializacją i bezpieczeństwem energetycznym kraju.
Jednocześnie popieramy wszelkie społeczne akcje mające na celu reaktywację likwidowanych podmiotów górniczych.
Wyrażamy naszą determinację czynnego uczestnictwa w działaniu na rzecz rozwiązania złożonej i skomplikowanej problematyki w zakresie problemów górnictwa węgla kamiennego, która aktualnie jawi się jako iście „gordyjski węzeł”.
Widzimy sensowne i korzystne zarówno dla Polski, Śląska i całej gospodarki drogi wyjścia. Jesteśmy gotowi jako podmiot społeczny, na współpracę z odpowiedzialnymi podmiotami gospodarczymi, by wykorzystując kapitał pochodzący z naszego Regionu, a w razie konieczności zagraniczny, doprowadzić do reaktywacji kopalni „Krupiński” i aktywnie uczestniczyć w tym procesie.
Pragniemy Panią zapewnić, że reprezentujemy ciało złożone z najlepszej klasy specjalistów z różnych dziedzin dotyczących strategicznych obszarów działalności górniczej, co gwarantowałoby profesjonalne zarządzanie kopalnią przejętą od Skarbu Państwa, nad którym nadzór właścicielski ma Pani zaszczyt odpowiedzialnie sprawować.
Ponadto uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z koncepcją funkcjonowania tej kopalni w postaci Nowego Modelu Biznesowego, który będzie doprecyzowywany dla potencjalnych śląskich inwestorów, którzy prowadzą z nami rozmowy w temacie wspólnego przejęcia tej kopalni w jak najbliższej przyszłości.
Nowy Model Biznesowy opracowany przez ekspertów z Bractwa Gwarków zakłada powołanie Kopalni Doświadczalnej „Krupiński” XXI wieku na wzór byłej Kopalni Doświadczalnej „JAN”, w której testowane były wszystkie nowatorskie rozwiązania wdrażane później w pozostałych kopalniach.
Proponowaną strukturą organizacyjną mogłaby być spółdzielnia zrzeszająca członków grupy założycielskiej: Bractwo Gwarków, chętnych członków społeczności lokalnej, przyszłych pracowników i śląskich przedsiębiorców. Chcemy wykorzystać w razie potrzeby instrumenty finansowe dla projektów w modelu PPP wspierane przez Ministerstwo Rozwoju.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu spotkania naszych przedstawicieli z Panią Premier dla domówienia szczegółów
i ewentualnego skierowania nas do SRK SA celem rozpoczęcia rozmów formalnych związanych z nabyciem przedmiotowej kopalni.

W imieniu Zarządu Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego

Z wyrazami szacunku
i staropolskim górniczym
Szczęść Boże

Zygmunt Pawłowski
Jerzy Roman Mańka

 

 

A CO Z POLSKIM WĘGLEM? – 12.10.2018

Niesłychane – posłowie na razie niektórzy doznają olśnienia – wodór paliwo przyszłości! OKOPZN od dwóch lat usiłuje rozmawiać z rządem na temat pozyskania wodoru z polskich zasobów węgla zalegających do ok. 6 kilometrów w głąb ziemi. Coraz bardziej uwidaczniają się nasze kompetencje, a obnaża się postawa rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Muszą o wodorze mówić, bo już sprawę za bardzo nagłośniliśmy, już nie można dłużej ukrywać przed społeczeństwem możliwości ogromnego bogacenia się Polaków. A skoro tak, jeżeli tak jest, to dlaczego to się ukrywa przed społeczeństwem? Szukajcie, aż znajdziecie – dlaczego…

PS kopalnia Krupiński najlepiej się nadaje do wybudowania przemysłowej instalacji podziemnego zgazowania węgla. Mamy koncepcję, wiemy jak to zrobić! Brak woli ministrów Ministerstwa Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego – nie chcą się spotkać z ekspertami którzy od dwóch lat walczą o polski węgiel.

19 września w Katowicach rozmawiałem z premierem Mateuszem Morawieckim, pytałem co dalej z kopalnią Krupiński, chciałem przedstawić właśnie tę sprawę – projekt warty ponad 200 bilionów złotych – nic nie odpowiedział, przywołał minister Joannę Kopcińską, chwilę ze mną rozmawiała. Minister, rzecznik rządu Joanna Kopcińska poprosiła o mój nr telefonu, miała oddzwonić, do dzisiaj nie oddzwoniła, mija 23 dzień od tego wydarzenia, a ja ciągle czekam na telefon od Pani minister Joanny Kopcińskiej…

 

Bogdan Gizoń

 

Źródło: Bogdan Gizoń – Facebook , 14.10.2018.

  • Ilustracja tytułowa: Wizyta Beaty Szydło na Śląsku. Fot. Andrzej Grygiel , PAP za: radiomaryja.pl , 4.12.2017 / wyb. zdjęcia wg.pco

 

   , 2018.10.15.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń