Koniec głosowania… Brak plomb na urnie… „Akcja nocny orzeł” …. Wszystko w rękach liczących…


„Akcja nocny orzeł” – systemowy sposób fałszowania wyborów w roku 2018

Z całej Polski otrzymujemy informacje potwierdzające jak diabelskim pomysłem było powoływanie dwóch niezależnych obwodowych komisji – jednej do przebiegu głosowania, drugiej do liczenia głosów.

Od początku uważaliśmy, że to jest podstęp aby wykluczyć RKW z możliwości skontrolowania wyniku – inspiracja wyszła zresztą ze środowiska związanego z wrocławską ABW i tzw. warszawką. PKW dopełniła grę operacyjną narzucając sprytnie bardzo ważną uchwałę o tym, że osoba pracująca w składzie jednej z komisji nie może pracować w składzie drugiej komisji, w ten sposób umożliwiając hermetyczność każdej z komisji a także blokując Komitetom Wyborczym oraz RKW możliwości kadrowego uzupełnienia składów tych komisji, które zająć się powinny liczeniem głosów.

W większości – co było do przewidzenia – wolontariat i ludzie dobrej woli wybierali prace w łatwiejszej komisji – tej od przebiegu wyborów. Do komisji nocnych, liczących głosy, zgłosiło się o wiele mniej chętnych a i te osoby zaczęły masowo rezygnować z członkostwa w OKW.

Fałszerze tylko na to czekali – nie powiadamiając Komitetów Wyborczych o konieczności i możliwości uzupełnienia składów obwodowych komisji przeczekali na ostatni moment, gdy to według PKW zamiast 9 osobowego składu komisji w sytuacjach wyjątkowych wystarczyć może skład 5 osobowy i zamknięto składy OKW do liczenia głosów na tym zaniżonym poziomie albo dorzucając kilka kandydatur spośród ludzi wójtów i burmistrzów albo (gdy skład był juz na poziomie 5 osób) nie powiększając naboru tak by pozostał na tym poziomie jaki jest.

Tak wiec w całej Polsce – tym bardziej, że wcześniej też rzucono paranoiczne hasło, że ważniejsze jest obsadzanie wyższych poziomów komisji terenowych – liche składem i ułomne obwodowe komisje wyborcze będą teraz liczyć głosy tak by wszystkim nam „było dobrze”.

Źródło: Stowarzyszenie RKW , 21 października 2018.

*

Brak plomb na urnie pomimo wielokrotnych interwencji Warszawa OKW 605

Pomimo wielokrotnych interwencji nie założono plomb lub innego rodzaju zabezpieczeń w OKW w Warszawie na ul. Na uboczu w OKW nr 605.

Członkowie OKW udają, że gdzieś dzwonią by ktoś przybył i założył plomby a przecież zabezpieczenia mają udostępnione w materiałach jakie otrzymali.

Poniżej zdjęcia niezabezpieczonej urny:

Źródło: Stowarzyszenie RKW , 21 października 2018.

  , 2018.10.21.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane