Nowa, prosta technologia ograniczenia SMOGU w Polsce jest opracowana. O co chodzi rządzącym?


Krótki opis z działania innowacyjnej technologii ograniczenia SMOGU w Polsce z domowych kotłów niskiej emisji.

1. Zdjęcie pokazuje wnętrze kotła dolnego spalania – kopciucha (z tyłu widać kierownicę spalin, opartą o tylną ścianę kotła – 200zł), który po modernizacji i zastosowaniu innowacyjnej technologii sorbentowej ER1, staje się kotłem ponad klasowym (przewyższa ekologicznie kotły V klasy), spełnia wymagania Polskiego Prawa Ochrony Środowiska odnośnie emisji spalin.

Kocioł załadowany węglem (ok. 30kg – 650-750zł za 1 tonę), wymieszanym z sorbentem ER1 (2 procent do ilości węgla, 60dkg – 4,30zł za 1kg). Po załadowaniu kotła, zadana temperatura (50-60 stopni) utrzymuje się przez cały dzień (12-16 godzin – nie trzeba chodzić do kotła dokładać węgla).

Paląc od góry, współprądowo, oszczędzamy ok. 30% na ilości spalanego (zgazowywanego) węgla.

Zmiana sposobu spalania węgla z dolnego (na ruszt najpierw jest dawane drewno a na drewno węgiel – powoduje tworzenie ogromnej ilości dymu, który nie dopala się w kotle, jest emitowany przez komin do atmosfery).

W naszej technologii ten proces odwracamy.

Najpierw na ruszta wsypujemy węgiel dobrze wymieszany z sorbentem ER1, następnie na węgiel kładziemy drewno, na to łopatka węgla, które bardzo szybko się rozpala tworząc bardzo duży płomień, kocioł dochodzi do temp. 50-60 stopni w ok. 20 min. Dzięki kierownicy spalin tworzymy efekt ogniska kowalskiego, wdmuchując duże ilości powietrza wtórnego w źródło ognia, przez co stwarzamy dogodne warunki do dopalenia w całości tworzących się spalin z gazowanego węgla. 

Warunkiem osiągnięcia opisanych rezultatów jest zmiana mentalności w spalaniu węgla z dolnego, na górne spalanie – współprądowe! 

ZARAZ PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII NIE TRUJEMY SIEBIE I SĄSIADÓW. POMIMO PONIESIONYCH KOSZTÓW NA KIEROWNICĘ SPALIN I SORBENT ER1, PRZY OSZCZĘDNOŚCI 30% SPALANEGO WĘGLA (1,5 TONY NA SEZON GRZEWCZY) OSZCZĘDZAMY – TECHNOLOGIA SAMA SIĘ FINANSUJE.

Z programu „Czyste Powietrze” proponujemy rządowi zaoszczędzenie kilku dziesięciu miliardów złotych z wydatków z budżetu. Pieniądze z pewnością można by przeznaczyć na budowę przemysłowej instalacji do prób podziemnego zgazowania węgla, wznowienia wydobycia węgla na kopalni Krupiński oraz zastosowania wielu innowacyjnych technologii. Kopalnia pod nazwą Zakład Chemicznej Przeróbki Węgla, ma odmienić oblicze polskiej energetyki opartej na polskim gazie. Jeszcze można z kopalni zrobić zakład XXI wieku, który zapoczątkuje tworzenie nowego przemysłu w Polsce i bogacenie narodu polskiego na miarę naszych oczekiwań.

 

2. Zdjęcie przedstawia wnętrze kotła (proces zgazowania węgla), a tworzące się spaliny są dopalane w kotle co obrazuje jasny płomień. Zamiast emisji spalin do komina następuje zamiana gazu w płomień, który wydajnie nagrzewa wymiennik kotła. Dzięki temu osiągamy tak duże oszczędności w ilości spalanego (zgazowanego) węgla.

 

3. Brak emisji spalin, zdjęcie przedstawia komin w trakcie palenia w kotle dolnego spalania z zastosowaniem innowacyjnej technologii sorbentowej ER1 oraz zmiany systemu palenia na ekologiczne od góry (współprądowo) warunek osiągnięcia oszczędności i całkowitego dopalania tworzących się spalin z zgazowania węgla.

 

4. Wymiennik kotła czysty od sadzy, którego sprawność jest o wiele wyższa, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii sorbentowej ER1.

 

5. Zgazowany węgiel z którego pozyskaliśmy gaz (tlenek węgla), który został w całości dopalony w kotle, a wytworzony koks wydłuża nam proces utrzymania wysokiej temperatury w kotle.

 

6. Zdjęcie przedstawia komin w trakcie palenia w kotle dolnego spalania (pierwsze na ruszt kładzione drewno, a na drewno węgiel). Ogromna emisja trujących spalin, dla których nie stworzyliśmy dogodnych warunków do dopalenia w kotle.

 

7. Zdjęcie przedstawia ten sam wymiennik kotła oklejonego sadzą, co w znacznym stopniu obniża sprawność wymiennika, w którym nie jest zastosowana innowacyjna technologia sorbentowa ER1.

*

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce uporać się ze SMOGIEM w Polsce w ciągu dziewięciu lat i przeznaczyć wiele miliardów złotych na ten cel.

Rozwiązanie którego szuka rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli ograniczenie szkodliwej emisji spalin do atmosfery z kotłów niskiej emisji jest już opracowane i funkcjonuje.

Od rządu zależy czy wybierze tanią technologię którą proponujemy, uzupełniając program „Czyste Powietrze”, czy będzie brnął w ogromne koszty, a technologie w które chce inwestować i tak nie spełnią oczekiwań.

W dalszym ciągu będą emitowane szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne których nie widać a które nasza technologia redukuje do wymaganych norm Polskiego Prawa Ochrony Środowiska.

Polecam portal poświęcony nie tyko walce ze smogiemWALKAZESMOGIEK.pl

Przeczytaj również:

 

Bogdan Gizoń

Źródło: Bogdan Gizoń – Facebook , 28.10.2018.

  • Ilustracja tytułowa za:  walkazesmogiem.pl   / wyb. zdjęcia wg.pco

 

   , 2018.10.28.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń