Formuła gen. Kiszczaka „My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie Naszych” ciągle obowiązuje


Wystąpienie sejmowe posła Roberta Majki tak ocenił Bohdan Gizdoń, lider walki przeciwko oporowi rządu w walce ze smogiem i o KWK Krupinski, na swoim blogu na FB:

Niezłomny człowiek z Przemyśla. Miałem zaszczyt już kilka razy spotkać się z nowym posłem Robertem Majką. Od trzydziestu lat walczy w imieniu narodu polskiego. Teraz idziemy razem w walce o Polskę, o godne życie Polaków i sprawiedliwość, na którą czekamy już 30 lat. Nie stój z boku i nie czekaj, bo ten czas nam sprzyja w wielu aspektach, przegraliśmy bitwy, ale wojnę wygramy! Witold Gadowski kontra niemiecka tuba propagandowa Axel Springer, utworzenie komisji ds. nieuzasadnionej likwidacji kopalni Krupiński, protesty rolników, którzy mają dość niszczącej polityki kolejnych rządów, łączą się środowiska patriotyczne…

*

Sejm RP – Poseł Robert Majka, wystąpienie z dnia 22 listopada 2018 roku.

22. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987).

Poseł Robert Majka:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jeśli chodzi o projekt rozpatrywany przez Wysoką Izbę, to uważam, że jest on bardzo ważny, niemniej jednak odniosę się tutaj do poruszonych przez pana ministra ważnych kwestii dotyczących tego, że zmniejsza się w Polsce bezrobocie.

Muszę powiedzieć, że są w Polsce przykłady tego, panie ministrze, że to jest nieprawda. 2 sierpnia 2017 r. z rekomendacji głównego geologa kraju ministra Jędryska pan Ryszard Jach został zatrudniony w Instytucie Geologicznym. I proszę mieć na uwadze taki fakt, że 4 sierpnia 2017 r. w tym samym dniu otrzymał umowę o pracę i wypowiedzenie. To jest skandal dla państwa polskiego, panie ministrze. To jest dowód, jak się załatwia sprawę. Pani poseł Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości – to jest bardzo ważne – stwierdziła następujący fakt: żyjemy w republice bananowej. To jest bardzo ważne, panie ministrze. Dlaczego pan Ryszard Jach jest tak traktowany? Dlatego, że domaga się penalizacji, ukarania pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

I ostatnia kwestia. Jeśli pan minister mówi o fakcie, że jest w Polsce bardzo małe bezrobocie, to ja panu ministrowi dam przykład własnej skromnej osoby. Od 2017 r. do momentu powołania na posła Rzeczypospolitej Polskiej byłem bezrobotny. Dlaczego? Dlatego, że byłem i jestem przeciwko formule gen. Czesława Kiszczaka, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Dziękuję bardzo.

Za: VideoSejm.pl , 22.11.2018.

*

Poniżej wpis Roberta Majki na FB:

Dlaczego w tej sprawie … MILCZY pozostałych 459 Posłów RP, 100 Senatorów RP ? Moje wystąpienia z dnia 21 i 22.11.2018 roku w Sejmie RP.

NOWY POSEŁ! Robert Majka o głównej regule III RP:

O Formule gen. Cz. Kiszczaka „My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie Naszych” z 31.08.1988 r.

Pierwsza Konkluzja:

O tej formulę i przyczynach zakłamania i manipulacji w III RP mówię od 31.08.1988 r., teraz po 30 latach blokowania mnie w mediach powiedziałem o tym w Sejmie RP.

Druga Konkluzja:

Blokada medialna na tematy o których mówię jest nadal.
Media w III RP w ogóle o moich wystąpieniach nie wspomniały, taką mamy wolność słowa w Polsce? Czego się boją?

Powtarzam, art. 54 K-1997 oraz art. 10  – Prawo prasowe to nadal fikcja prawna.

Z poważaniem, 25 listopada 2018 r., g.07.50

Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

*

I jeszcze kilka słów inż. Jerzego Zięby, który zwrócił uwagę na mechanizm niszczenia ludzi za poglądy w III RP nawiązując do wcześniejszych szykan wobec wybranego na bieżącą kadencję posła Roberta Majki:

Co dalej z Prawdą, która jest ciekawa ?

Za: You Tube, 25.11.2018.

Materiały zebrał i opracował:
Waldemar Glodek, PCO

 

  , 2018.11.25.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci