Likwidacja kopalń warunkiem pożyczki Banku Światowego na „restrukturyzację”!


ROK 1990. Jak wiadomo rząd polski wystąpił do Banku Światowego o pomoc w opracowaniu programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz udzielenie pomocy finansowej związanej z realizacją tego programu. Na przełomie 1990 i 1991 roku bawiła w Polsce oficjalna misja Banku Światowego, która po dłuższym pobycie w naszym kraju, w styczniu 1991 r. przedstawiła naszym władzom swą perspektywiczną wizję programu restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego.

Program ten zakładał w wariancie długoterminowym likwidację od 36 do 56 kopalń, redukcję zatrudnienia odpowiednio o 193 do 302 tys. pracowników oraz likwidację eksportu z równoczesnym sukcesywnym przejściem Polski na import węgla. Jakie były intencje Banku Światowego – potwierdziło to życie. Kolejne pożyczki Banku Światowego na tzw. „restrukturyzację przemysłu węgla kamiennego” uwarunkowane były zapisami, że środki te mają być przeznaczone głównie na likwidację kopalń i osłony socjalne dla zwalnianych górników. Jak powszechnie wiadomo efektem restrukturyzacji winna być poprawa efektywności ekonomicznej sektora węgla kamiennego poprzez jego modernizację i unowocześnienie. Tego celu nie uda się osiągnąć wyłącznie drogą likwidacji kopalń, czyli trwałego zmniejszania zdolności wydobywczych górnictwa węglowego i zwalniania z pracy górników. Przeznaczenie środków z pożyczek Banku Światowego wyłącznie na te cele tworzy w efekcie nie „program restrukturyzacji” a „program likwidacji” polskiego górnictwa węglowego.
Nasuwa się też pytanie, dlaczego Bank Światowy w swojej wizji programu restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego tak wielką wagę przywiązywał do likwidacji przez nasz kraj eksportu węgla. Odpowiedź może być jedna. Rzeczywistym, a głęboko ukrywanym celem programu i zaleceń Banku Światowego było i jest nadal, trwałe ograniczenie zdolności wydobywczej polskiego górnictwa węglowego. To trwałe ograniczenie ma skutecznie wyeliminować polski węgiel z zagranicznych rynków zbytu.

Polecam tekst:

 

Bogdan Gizoń

Za: Bogdan Gizoń – FB , 15 grudnia 2018.

*

IV Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. kopalni Krupiński

Polska ma ogromne zasoby, jeśli chodzi o energetykę, i to może rozwiązać nasze problemy związane zarówno z energią elektryczną, jak i z tzw. problemem smogu. Zasoby węgla, które są do granicy 1200m, czyli do tej granicy, w której obecnie opłaca się wydobywać, są na około 20-30 lat. Natomiast poniżej 1200m są zasoby węgla kamiennego, które są szacowane jako nawet dziesięciokrotnie większe od tych, które są powyżej. Oczywiście problem polega na tym, że nie da się ich wydobywać tradycyjnymi metodami, bo tam po prostu się nie da pracować, tam jest za gorąco, tam nie da się wpuścić maszyn itd., itd.

Krótko mówiąc: tradycyjne metody są tutaj nieefektywne. Z pomocą przychodzi nam technologia która wychodzi naprzeciw tym możliwościom (w Polsce już sprawdzana) – TECHNOLOGIA PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA. W 2015 r. w kopalni Wieczorek zainstalowano taką instalację próbną i raport zarówno Głównego Instytutu Górnictwa, jak i Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, iż instalacja ta spełniła swoje oczekiwania. Za pomocą tej technologii można produkować z węgla położonego bardzo nisko ogromne zasoby wodoru. Wodór może być wykorzystywany zarówno w elektromobilności, czyli do produkcji paliw wodorowo-elektrycznych, jak i w energetyce rozproszonej, czyli w klastrach energetycznych. Mamy tak gigantyczne zasoby węgla kamiennego, że wodoru produkowanego taką metodą możemy mieć ogromne ilości.

Dziwię się, że w rządzie i mediach głównego nurtu nie ma dyskusji na ten temat, mimo że ta instalacja działała i spełniła oczekiwania. Dlaczego nie idziemy w tym kierunku?

Odpowiadając na wiele próśb ze strony ekspertów górnictwa zdecydowałem się powołać specjalny Zespół Parlamentarny ds. kopalni Krupiński i technologii podziemnego zgazowania węgla. Najbliższe posiedzenie odbędzie się już 18 grudnia! Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego – https://goo.gl/forms/dSzJdHqaqpKkbSPq1 Zapraszam wszystkich zainteresowanych!


Jacek Wilk
Polityk
Adw. Jacek Wilk – prawnik i ekonomista
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
Kontakt: [email protected]

Za: Jacek Wilk FB, 13 grudnia 2018.

*

Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

13 grudnia 2018 roku, Prezydent Duda złożył podpis pod nowelizacją Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Dzięki tej Ustawie rząd Prawa i Sprawiedliwości może przedłużyć czas i zwiększyć środki na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Na czym polega ta restrukturyzacja? Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości na naprawie przemysłu górniczego. Dzięki tej Ustawie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) trafiły m.in. kopalnie Krupiński, Kazimierz Juliusz czy Makoszowy. Polakom wmawia się, że kopalnie dzięki tej Ustawie są naprawiane.

Jak to wygląda naprawdę? Tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości skazał na zamknięcie kolejne polskie kopalnie. Postanowiono zlikwidować dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, ograniczyć krajową produkcję węgla kamiennego kosztem kupowania gorszego surowca z Rosji i USA. Postanowiono ostatecznie zniszczyć suwerenność gospodarczą polskiego narodu. Już teraz płacimy najwięcej za prąd w całej Europie. To jest właśnie efekt rządów PO i PiS przez ostatnie 11 lat. Śpimy na węglu, a kupujemy go od innych, sami niszcząc bezpowrotnie polskie złoża.

Kopalnia Krupiński miała być perełką restrukturyzacji wg PiS. I jest. Żadnej innej kopalni nie zniszczono tak szybko, w tak bandycki sposób nie odcięto nigdzie dostępu do złoża.

Dlaczego Polacy popierają niszczenie własnego przemysłu i odbieranie sobie niezależności gospodarczej?

Na zdjęciach restrukturyzacja wg Prawa i Sprawiedliwości. Platforma nie jest w tym lepsza. A właściwie to niczym się nie różnią.

Adam Krupas
Za: FB, 13 grudnia 2018.

*

ŚRODOWISKA PATRIOTYCZNE WYKUPUJĄ CZAS ANTENOWY
– cel –
UWŁASZCZENIE POLAKÓW NA ZASOBACH NATURALNYCH.

Ze względu na brak dialogu rządu z patriotyczną częścią społeczeństwa i brakiem możliwości przedstawiania programu UWŁASZCZENIA NARODU POLSKIEGO NA ZASOBACH NATURALNYCH – KOPALINACH (warte setki bilionów złotych) oraz dlaczego zniszczono kopalnię Krupiński, powiedzie się akcja zbiórki pieniędzy na wykupienie w TV publicznej czasu antenowego, aby z tym przekazem dotrzeć do społeczeństwa? Ciągle mówią o rzeczach nieważnych, nieistotnych, a gospodarką i realnymi zmianami w gospodarce NIKT się nie zajmuje! W ciągu 5-8 lat Polska może być bogatym krajem! Będąc w opozycji (październik 2015) min. prof. MO Jędrysek mówił tak jak na filmie. Będąc trzy lata u władzy, mając cały aparat Państwa w rękach, nie zrobił NIC aby zinwentaryzować polskie zasoby naturalne i zacząć je wydobywać aby bogacić naród polski.

 

Bogdan Gizdoń

Za: Bogdan Gizoń – FB , 15 grudnia 2018.

 

 

Zobacz inne opracowania Bogdana Gizonia na naszym portalu  >  >  >  TUTAJ.

 

   , 2018.12.15. / Akt. 2018.12.16.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń