Depopulacja ludności świata. Część IV. Rotary i Szczepienia


Przeczytaj:  Część I.,   Część II.,   Część III.

Rotary Club

Rotary zostało założone w 1905 r. przez amerykańskiego prawnika, Paula Harrisa (1868-1947), z trzema lokalnymi biznesmenami: Silvester Schele, Gustavus Loehr i Hiram Shorey. Loehr i Shorey, wycofali się po kilku pierwszych spotkaniach z klubu. Bliźniaczym klubem Rotary jest Lions Club.

Lions Club International i Rotary International mają podobne pochodzenie, strukturę i cele. Jeden z założycieli Lions Club, Jones Melvin (1879-1961), od 1906 r. był członkiem „Garden City Lodge nr 141” w Chicago w stanie Illinois. Wielu spośród ich działaczy i kierowników jest masonami. Każdy z nich był członkiem klubu w Chicago, Rotary zorganizowane przez prawnika Paula Harrrisa w 1905 r., i Lions Club zorganizowany przez biznesmena Melvina Jonesa w 1917 r.

Melvin Jones urodził się 13 stycznia 1879 roku w Fort Thomas w Arizonie.Jones był wybitnym przywódcą biznesowym w Chicago i członkiem biznesowego klubu lunchowego. Wkrótce uświadomił sobie, że podobnie myślący ludzie, którzy posiadają popęd i ambicję do prowadzenia udanego biznesu, mogą zebrać się i zastosować swoje umiejętności, by zrobić dużo dobrego w społeczności. Zainspirowany tym pomysłem, Jones założył Lions Club International w dniu 7 czerwca 1917 roku. Do 1950 członkostwo osiągnęło 400 000, i jest szacowane na ponad 1,3 miliona członków dzisiaj, wspólnie zbierając ponad 700 milionów dolarów do tej pory, na różne wysiłki humanitarne. Melvin Jones został zainicjowany w 1906 roku w Garden City Lodge nr 141 w Chicago w stanie Illinois. Brat Jones został powołany z pracy 1 czerwca 1961 roku

Dwóch członków Lions Club: Louis Carbone w 1947 r. i Louis Paine w 1950 r., dołączyło do Rotary Club.

Fundacja Bill i Melinda Gates i Rotary rozpoczęły współpracę w 2007 r., obie organizacje zebrały prawie 1,5 mld dolarów na rzecz zwalczania polio. Udający filantropa założyciel Microsoftu, Bill Gates, promuje i finansuje poprzez swoją fundacje masowe szczepienia, których celem jest redukcja liczby ludzi na Ziemi.

Dekret zakazujący księżom i osobom świeckim przynależności do Rotary Club

 

W dniu 11 stycznia 1951 r. Watykan wydał dekret zakazujący księżom przynależności do Rotary Association. Zgodnie z Dekretem osoby świeckie powinni być zachęcane do przestrzegania przepisów kanonicznych 684 prawa kanonicznego, ale księżom wyraźnie zabroniono przynależności do Rotary lub uczestniczenia w ich zebraniach. Dekret nigdy nie został oficjalnie zniesiony, unieważniony lub anulowany.

 

Dekret papieski – papież Pius XII
11 stycznia 1951

Dekret. Fot. za thewildvoice.org

Pierwszy raz opublikowany w Osservatore Romano, Watykan

(Tłumaczenie angielskie poniżej przez Archidiecezję Chicago)

Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum: dekret, środa, 20 grudnia 1950 r.

Zadano pytanie tej Najwyższej Świętej Kongregacji, czy katolicy mogą być członkami stowarzyszenia zwanego potocznie „Rotary Club”.

Po ustaleniu opinii Wielebnych Radnych Ojców, ich Eminencje, Kardynałowie, w sprawie ochrony wiary i moralności, postanowili na swoim plenarnym spotkaniu w środę, 20 grudnia 1950 r., co następuje:

Księża nie mogą należeć do stowarzyszenia Rotary Club ani brać udziału w jego zebraniach; laicy powinni być zachęcani do przestrzegania przepisów kanonicznych 684 prawa kanonicznego.

26 grudnia tego samego miesiąca i roku Jego Świętobliwość papież Pius XII zatwierdził tę rezolucję i zarządził ja opublikować, po wysłuchaniu jej audiencji nadanej Jego Ekscelencji Asesorowi Świętego Oficjum.

W Rzymie w siedzibie Świętego Oficjum 11 stycznia 1951 r.

Marino Marani, Notariusz Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum”

Papież Paweł VI wygłosił przemówienie do uczestników konferencji Rotary International we Włoszech w dniu 20 marca 1965 r., a także w Rzymie 1970 r., ponownie w Mediolanie w 1974 r. W jego wystąpieniach nie ma jednak dowodów, że faktycznie i formalnie anulował papieski dekret papieża Pisa XII zabraniający kapłanom członkostwa w Rotary.

Jak wskazuje artykuł, prawdą jest, że papież Jan Paweł II przemawiał do członków Rotary International we Włoszech zarówno w 1979 r., jak i (w ramach większego spotkania z innymi grupami) w 2000 r. Nigdzie jednak w tych wystąpieniach nie mówi tego zakazywania kapłanom katolickim członkostwa w Rotary International, i nigdy dekret nie został anulowany. Należy dokonać ważnego rozróżnienia między wygłoszeniem przemówienia do grupy ludzi a posiadaniem lub popieraniem członkostwa w organizacji. Papież Franciszek, gdy był jeszcze arcybiskupem Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires, został wybrany i przyjął honorowe członkostwo w Rotary Club w 1999 roku. Fakt ten jest dumnie prezentowany na stronie internetowej Rotary Club

Rotary w Polsce

Narzędziem masonerii anglosaskiej są „Rotary Club”. „Agencja P.A.N. donosi: Przed hotelem Europejskim w Warszawie, jak również w szeregu większych miast Polski, widnieją wywieszki przed lokalami Klubów Rotary, z wyobrażeniem „koła zębatego, symbolu tych międzynarodowych klubów”, których hasłem jest „służyć”. Tak, jak „Liga Obrany Praw Człowieka i Obywatela” – jest narzędziem masonerii romańskiej („Grand Orient de France”), „Międzynarodowe Rotary” – jest narzędziem masonerii anglosaskiej działającej wśród sfer nawet religijnych, katolickich, a co najwyżej religijnie obojętnych („Warszawski Dziennik Narodowy”, nr 1, strona 9, 1 stycznia 1937 r.).

19 maja 2016 w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie miała miejsce uroczystość uhonorowania Prezydenta Lecha Wałęsy odznaką rotariańską Paul Harris Fellow przyznaną na wniosek Rotary Club Warszawa City. Jednocześnie Prezydent Wałęsa przyjął honorowe członkostwo klubu. Fot. z arch. RC Warszawa City

W Polsce działalność klubów Rotary została reaktywowana w 1989, początkowo jako część dystryktu szwedzkiego nr 2390. Po powstaniu dostatecznej liczby klubów w 1995 utworzono dystrykt polski nr 2230, przekształcony następnie w 1999 w dystrykt międzynarodowy o tym samym numerze, zrzeszający obecnie 73 kluby z Polski, 44 z Ukrainy i 3 z Białorusi.

Klub skupia przeważnie ludzi ze świata polityki, biznesu, edukacji, zdrowia, urzędników państwowych, prezesów i członków zarządów spółek. W ten sposób masoneria ma wgląd i wpływ na państwo i różne gałęzie przemysłu polskiego i ochronę zdrowia.

W 1928 roku, jeden z hiszpańskich biskupów należący do Rotary Club wyznał, że :

„Rotary, to nic innego jak organizacja okultystyczna, skupiająca ludzi zainteresowanych władzą istniejącą ponad systemami religijnymi i politycznymi. Większość duchownych zajmuje wysokie stanowiska w Watykanie za pomocą przynależności do zamkniętych kręgów masonerii, w tym iluminatów”

Według Rotary, to międzynarodowa społeczność skupiająca liderów, którzy podejmują najtrudniejsze wyzwania na świecie, lokalnie i globalnie. Zwalczanie polio jest jednym z jej najdłuższych i najbardziej znaczących wysiłków. Wraz ze swoimi partnerami Rotary pomogło uodpornić ponad 2,5 miliarda dzieci na polio w 122 krajach i zmniejszyć liczbę przypadków polio o 99,9 procent na całym świecie.

Łukasz Grochowski Gubernator Dystryktu Rotary w Polsce mówi: „Sztandarowym globalnym projektem Rotary International w obszarze zdrowia jest inicjatywa całkowitej eradykacji choroby Heinego Medina, czyli polio z powierzchni globu. Inicjatywa rozpoczęła się 30 lat temu, kiedy na świecie chorowało ponad 350 tysięcy osób rocznie. Dzisiaj mamy pojedyncze przypadki – w roku 2018 zanotowano ich tylko jedenaście”

W 1985 roku, Rotary International ogłosiły światu, że po 2000 r. będzie eliminował wirusa polio, na ten cel Rotary wydał pół miliarda dolarów, a dzieciom wstrzyknięto 2 miliony szczepionek, pomimo tego polio dalej istnieje, a dzieci zaczęły umierać (dziesiątki tysięcy martwych dzieci), i chorować na niewyobrażalną skale (rak, białaczka, alergie …).

Imponująca liczba ofiar zmusiła twórców programu „Sojuszu na rzecz Szczepionek”, do przyznania, iż istnieje ryzyko powiązania szczepień ze wzrostem zgonów i zachorowań

W latach 2012-2018 Głównym Inspektorem Sanitarnym był Marek Posobkiewicz, polski lekarz, urzędnik państwowy, i członek loży masońskiej Rotary Club. W Radio Maryja w rozmowach niedokończonych 6.02.2017 r. był Marek Posobkiewicz – spec od obowiązkowych szczepień. Lobbysta przekonywał o „dobrodziejstwie” obowiązkowych szczepionek, a które tak na prawdę są szkodliwe dla dzieci w różnym wieku

Za dobre sprawowanie na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego, Marek Posobkiewicz z żoną uczestniczył w wycieczce do Indii i Nepalu. Komunikat Rotary Club Świnoujście: Rotarianie w Indiach. W dniach 9-24 listopada 2010 r., dwaj koledzy z naszego klubu wybrali się na wycieczkę do Indii i Nepalu. Był to Piotr Sowa z żoną Jadwigą, oraz Marek Posobkiewicz z małżonką. W grupie znalazło się 25 osób z województwa zachodniopomorskiego

20 lipca 2018 podał się do dymisji i z dniem 31 sierpnia 2018 został odwołany ze stanowiska przez Prezesa Rady Ministrów RP.

1 września 2018 r. Jarosław Pinkas został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowy szef GIS zapowiedział: „Moje zamierzenia to mądra kontynuacja działań poprzednika”. Można jedynie przypuszczać, że stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego jest w rękach Rotary Club.

Program Szczepień Ochronnych

Podstawą prawną dla opracowania Programu Szczepień Ochronnych (PSO) jest ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która upoważnia Ministra Zdrowia do określenia zakresu szczepień. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych jest opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym na podstawie zaleceń ekspertów. W sporządzeniu projektu PSO uczestniczy Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEPSO) przy Ministrze Zdrowia. W skład tych gremiów wchodzą uznani eksperci, którzy doradzają i wydają opinie. Pod uwagę brane są również opinie konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycyny. To te grona ekspertów proponują ewentualne zmiany w PSO. Ponadto wydawany raz do roku komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego – Kalendarz szczepień, zawiera wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych wraz z dodatkowymi pomocnymi dla lekarza informacjami o schemacie szczepień

Dlaczego w tak ważnej sprawie dla Narodu Polskiego eksperci pozostają anonimowi?

Szczepionki, jako produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, podlegają wielu rygorystycznym wymogom zarówno w zakresie produkcji jak i kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania jakości i działań niepożądanych po wprowadzeniu ich do obiegu. Bezpieczeństwo stosowania szczepionek jest ustalone w badaniach laboratoryjnych i badaniach klinicznych u ludzi. Odpowiedzialność za ocenę bezpieczeństwa szczepionek zaczyna się już na etapie produkcji. Przed wprowadzeniem na rynek każda seria szczepionki jest badana przez Państwowe Laboratoria Kontroli Leków (OMCL). W Polsce właściwym laboratorium OMCL odpowiedzialnym za kontrolę szczepionek jest Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

W dostępnym publicznie artykule pod adresem

znajduje się informacja, że Główny Inspektor Sanitarny nie może udostępnić żadnych dokumentów zawierających analizy epidemiologiczne sporządzane przez GIS, ponieważ przepis art. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, ale nie sporządzanie takowych analiz.

Państwo Polskie nakłada na rodziców obowiązek szczepienia ich dzieci i jednocześnie to samo Państwo Polskie nie ma obowiązku dostarczenia tym rodzicom, przed szczepieniem informacji potwierdzających, że szczepienia naprawdę są bezpieczne. 

11 października 2018 poseł na Sejm RP Jacek Wilk z trybuny sejmowej powiedział:

„Rozprawmy się z największą głupotą czy może oszustwem, jakie dotyczy szczepionek. Wiele razy słyszałem, że szczepionki są najlepiej przebadanymi medykamentami ze wszystkich możliwych.

Zwracano się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, pytano, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje badaniami nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek. Oto odpowiedź, sama esencja: „Ministerstwo Zdrowia nie opracowywało badań zawierających dane wskazane w piśmie. Zasadność utrzymania wszystkich szczepień ochronnych istniejących w programie szczepień ochronnych podyktowana jest postulatami ekspertów oraz rekomendacjami wydawanymi przez Radę Sanitario-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie jest w posiadaniu wnioskowanych dokumentów i informacji i Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy jakikolwiek urząd w Polsce takie posiada”.

Przetłumaczmy to na język polski: Żaden urząd ani organ w Polsce nie ma badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepień. Co za tym idzie, jest to eksperyment medyczny. Zgodnie z polską konstytucją nikt nie może być poddawany eksperymentom medycznym lub naukowym bez jego zgody. Wobec tego mam pytanie: Czy ministerstwo dysponuje zgodami na eksperyment medyczny w postaci szczepień od wszystkich rodziców, którzy szczepią swoje dzieci? Obawiam się, że nie. Jest ryzyko? Musi być wybór! Nasze dzieci są naszą największą wartością” (Facebook, Jacek Wilk).

Szczepienia obowiązkowe w państwach UE

Szczepienia obowiązkowe w Polsce: WZW B i BCG (gruźlica) w pierwszej dobie, błonica, tężec, krztusiec, polio. Hib, PCV (pneumokoki), MMR.

W pozostałych krajach wygląda to tak:

Bułgaria: BCG i WZWB pierwsza doba, błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, PCV, MMR

Chorwacja: błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, WZWB (dopiero w 2gim miesiącu życia), MMR

Czechy: BCG i WZW B w pierwszej dobie tylko w grupach ryzyka, a dla pozostałych dzieci dopiero od 2go miesiąca, błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, MMR,

Grecja: błonica, tężec, polio, WZW B (ale od pierwszego miesiąca życia, a nie w pierwszej dobie)

Węgry: BCG pierwsza doba, błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, PCV13, MMR, WZWB dopiero od 12go roku życia

Włochy: WZWB w dniu urodzenia dla grup ryzyka a dla pozostałych dzieci od 2go miesiąca, błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, MMR, ospa wietrzna

Łotwa: BCG pierwsza doba, rotawirusy, błonica, teżec, krztusiec, polio, Hib, WZW B od 2go miesiąca, PCV, MMR, ospa wietrzna

Słowacja: błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, WZW B (od 2go miesiąca), PCV, MMR

Słowenia: błonica, tężec, krztusiec, polio, Hib, WZW B (w 5tym roku życia), MMR

Francja: błonica, tężec, polio.

Francja rozszerzyła kalendarz szczepień do 11 obowiązkowych szczepionek od 1 stycznia 2018

Obowiązkowe stają się także szczepienia przeciw: Hib, krztuścowi, wzw B, odrze/śwince/różyczce, meningokokom C, pneumokokom.

Belgia: polio

I tu kończy się lista krajów, które zmuszają rodziców dzieci do szczepień

The Giving Pledge

The Giving Pledge to kampania mająca na celu zachęcenie bogatych ludzi do wniesienia większości swoich dóbr na cele filantropijne. Według stanu na 2018 r., lista ma 187 sygnatariuszy, czyli osoby lub pary, z 22 różnych krajów. Większość sygnatariuszy to miliarderzy, a ich zobowiązania wynoszą ponad 365 miliardów dolarów. Nie oznacza to, że pieniądze zostaną wydane w jakikolwiek określony sposób lub na jakąś konkretną organizację charytatywną lub przyczynę, i nie ma obowiązku faktycznie przekazywać żadnych pieniędzy.

Zadeklarowanym celem organizacji jest zainspirowanie bogatych ludzi na całym świecie do przekazania przynajmniej połowy wartości netto na rzecz filantropii, zarówno w trakcie ich życia, jak i po ich śmierci. Zobowiązanie to moralne zobowiązanie do udzielenia, a nie umowa prawna. Na stronie internetowej, każda osoba lub para pisze list wyjaśniający, dlaczego zdecydowali się dać.

Fot. za steemit.com

W czerwcu 2010 r. oficjalnie ogłoszono kampanię Giving Pledge, a Bill Gates i Warren Buffett zaczęli rekrutować członków. W sierpniu 2010 r. Łączne bogactwo pierwszych 40 ofiarodawców wyniosło 125 miliardów dolarów. Darczyńcy na konferencji w Londynie obiecali w czerwcu 2011 r. 4,3 mld USD na światowy program szczepień, wspierany przez współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa – podał brytyjski minister ds. rozwoju międzynarodowego Andrew Mitchell

W ten sposób oligarchia finansowa rządzi światem. W „Protokołach mędrców Syjonu” w punkcie 23. wykładu I napisano: „Nowa arystokracja” brzmi następująco: „Na gruzach arystokracji rodowej umieściliśmy na czele wszystkiego arystokrację pieniężną z pośród inteligencji naszej. Jako cenzus dla tej arystokracji nowej ustanowiliśmy bogactwo zależne od nas, oraz naukę szerzoną przez mędrców naszych”.

W kierunku feudalizmu

Anglik William Butler Yeats, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1925 r., był przywódcą Zakonu Złotego Brzasku lub Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku (Hermetic Order of the Golden Dawn), który powstał pod koniec XIX w. z inicjatywy angielskich okultystów. Członkami było wielu przedstawicieli ówczesnej elity intelektualnej. Wielu z nich należało do Towarzystwa

William Butler Yeats należał również do loży Stella Matutina (Gwiazda Nocna). Był zwolennikiem feudalizmu i z pełnym przekonaniem pisał: „… arystokratyczna cywilizacja w swej najdoskonalszej formie, hierarchiczna w każdym szczególe, petenci tłoczący się o świcie u drzwi wielkich ludzi, wielkie bogactwa w nielicznych rękach, a wszystko zależy od niewielu, aż po samego Władcę, który odpowiada tylko przed Bogiem, a wszędzie, na Dworze, w rodzinie, nierówność stanowi prawo”. Po pierwszej wojnie światowej członkami zakonu w Niemczech byli naziści.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF), wcześniej nazwana „Fundacją Williama H. Gatesa”, jest prywatną fundacją założoną przez Billa i Melindę Gates. Fundacja została założona w 2000 roku i jest uważana za największą prywatną fundację w Stanach Zjednoczonych, posiadającą 50,7 milionów dolarów aktywów. Podstawowymi celami fundacji są globalne działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej i ograniczenia skrajnego ubóstwa, a w Stanach Zjednoczonych poszerzenie możliwości edukacyjnych i dostępu do technologii informacyjnych. Fundacja, z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton, jest kontrolowana przez swoich trzech powierników: Billa i Melindy Gates oraz Warrena Buffetta. Inni główni oficerowie to współprzewodniczący William H. Gates, I dyrektor naczelny Susan Desmond-Hellmann.

Fundacja Bill i Melinda Gates i Rotary rozpoczęły współpracę w 2007 r., obie organizacje zebrały prawie 1,5 mld dolarów na rzecz zwalczania polio. Udający filantropa założyciel Microsoftu, Bill Gates, promuje i finansuje poprzez swoją fundacje masowe szczepienia, których celem jest redukcja liczby ludzi na Ziemi.

Globalne Porozumienie w sprawie Szczepionek i Szczepień

GAVI (The Vaccine Alliance), Globalne Porozumienie w sprawie Szczepionek i Szczepień, jest publiczno-prywatnym globalnym partnerstwem zdrowotnym, zaangażowanym w zwiększenie dostępu do szczepień w biednych krajach. GAVI powstał w 2000 r. jako następca Inicjatywy Szczepienia Dzieci, która powstała w 1990 r.

Działacze twierdzą, że te dwie instytucje mają stosunki robocze z firmami farmaceutycznymi. Głównym zarzutem przeciwko GAVI jest to, że na jego pokładzie znajdują się przedstawiciele firm farmaceutycznych, a Fundacja Zdrowia Publicznego Indii (PHFI) przyjmuje dotacje od firm farmaceutycznych. „BMGF i GAVI naciskają na [w sprawie szczepionek] na rządy na całym świecie, w tym na Indie”, mówi Ritu Priya Mehrotra, profesor medycyny społecznej i zdrowia społeczności oraz School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi. Aktywista ds. Zdrowia społeczności twierdzi, że przemysł biotechnologiczny wprowadzał coraz więcej szczepionek do Indii, a ministerstwo zdrowia nie zapewniło przeprowadzenia odpowiednich testów przed zaleceniem ich użycia w programach rządowych.

GAVI finansowana jest przez BMGF. Krótko mówiąc, współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w szczególności UNICEF, w celu zakupu szczepionek od firm farmaceutycznych do dystrybucji w biedniejszych krajach. Gates w zasadzie pomagają biedniejszym krajom kupować więcej szczepionek, co z kolei zwiększa rynki producentów szczepionek wśród biedniejszych ludzi, którzy normalnie nie byliby w stanie sobie na nie pozwolić. WHO jest największym nabywcą szczepionek na świecie, ale składki państw członkowskich uzyskiwane dzięki przychodom z podatków często nie odpowiadają ilości szczepionek, które chciałyby kupić i rozprowadzić, więc BMGF wkroczył, aby pomóc w stworzeniu GAVI, aby nadrobić różnicę. Kumar donosi:

Zarząd GAVI składa się z przedstawiciela każdej branży farmaceutycznej z krajów uprzemysłowionych i rozwijających się, co jest bolesnym punktem z udziałem niektórych ekspertów ze świata pomocy. W artykule w „The Guardian” sprzed trzech lat, liderzy międzynarodowych agencji pomocowych, takich jak Oxfam i MSF, powiedzieli, że przedstawiciele firm muszą ustąpić z zarządu GAVI.

W artykule opublikowanym niedawno w Deccan Herald pt. „Fundacja lub działalność Fundacji New Vaccines: Gates Foundation”, dr Gopal Dabade z sieci All India Drug Action Network powiedział, że GAVI przeznaczyło 165 milionów dolarów na wprowadzenie do Pentavalent w Indiach i zapewnia subsydiowanie 145 Rs na zastrzyk przez pięć lat, po czym rząd będzie musiał zapłacić całkowity koszt szczepionek. „BMGF jest założycielem GAVI. Jego początkowa dotacja pomogła ustanowić GAVI i nadal BMGF wspiera jego pracę. Niektóre firmy farmaceutyczne mają powiązania z BMGF w celu wyprodukowania szczepionki” – pisze dr Gopal Dabade.

Realizacja Billa i Melindy Gatesów pod koniec lat 90. XX w., że rotawirus zabijał pół miliona dzieci każdego roku, było jednym z wydarzeń, które doprowadziły ich do założenia Fundacji w 1994 roku.

„Bill Gates często opowiada historię przeczytania artykułu prasowego o wiodących przyczynach śmierci w dzieciństwie, w tym o rotawirusie. Jak to możliwe, zastanawiał się, że choroba, która obecnie zabija 600 000 dzieci rocznie, jest celem tak niewielkiej uwagi i inwestycji?”, wspomina dr Tachi Yamada, były przewodniczący Światowego Programu Zdrowia Fundacji.

Od tego czasu szczepionki stały się największą inwestycją Fundacji Gates. Uświadomienie sobie, że dzieci w krajach rozwiniętych mają dostęp do szczepionek, podczas gdy dzieci w krajach rozwijających się ginęły z braku ich, skłoniły Fundację do zainwestowania jako partner-założyciel w GAVI.

Początkowa pięcioletnia deklaracja Fundacji w wysokości 750 milionów USD w 1999 roku zapewniła fundusze początkowe na uruchomienie GAVI. Od tego czasu dodatkowe zobowiązania doprowadziły dotychczasowe zaangażowanie Fundacji do GAVI do ponad 4 miliardów USD. Wspierając GAVI, Fundacja, która ma stałe miejsce w Zarządzie GAVI, ma na celu przyspieszenie dostępu krajów rozwijających się do szczepionek i wspieranie badań nad rozwiązaniami zdrowotnymi dla tych krajów, które są skuteczne, przystępne cenowo i zrównoważone.

W 2009 r. Bill Gates wyraził nadzieję, że nowa szczepionka przeciwko rotawirusowi może dotrzeć do połowy dzieci, które jej potrzebują w ciągu sześciu lat. Ponad połowa wszystkich krajów wspieranych przez GAVI wprowadziła szczepionkę rotawirusową, a ponad trzy czwarte wprowadziło do swoich programów szczepień szczepionkę przeciw pneumokokom, która chroni przed główną przyczyną zapalenia płuc. Fundacja Gatesa odgrywa zarówno techniczną, jak i finansową rolę w wysiłkach organizacji Vaccine Alliance mających na celu kształtowanie rynków szczepionek. Pomaga gromadzić dane, aby informować o podejmowanych decyzjach i zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji rynkowych.

Fundacja inwestuje w działania, począwszy od odkrywania szczepionek, poprzez opracowywanie, aż po dostawę, i zachęcając do wprowadzania innowacji i nowych produktów na rynek.

Bill Gates oskarżony o nielegalne badania i szczepienia plemiennych dzieci w Indiach

Fundacja Bill i Melinda Gates i Rotary rozpoczęły współpracę w 2007 r., obie organizacje zebrały prawie 1,5 mld dolarów na rzecz zwalczania polio. Udający filantropa założyciel Microsoftu, Bill Gates, promuje i finansuje poprzez swoją fundacje masowe szczepienia, których celem jest redukcja liczby ludzi na Ziemi.

O ile oszustwa i korupcja ujawniają się niemal codziennie w branży szczepionek, główne media amerykańskie w dalszym ciągu w dużej mierze ignorują takie historie. Jednak poza Stanami Zjednoczonymi imperia szczepionek zaczynają się rozpadać, a angielskie wersje wiadomości w głównych mediach są dostępne za pośrednictwem Internetu.

Jednym z takich krajów są Indie, gdzie Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz ich imperium szczepionek są pod ostrzałem, w tym toczący się proces sądowy obecnie prowadzony przez Sąd Najwyższy Indii. Narayana Kumar z „The Economic Times of India” właśnie napisał zgryźliwy raport o oszustwach i skandalach wokół imperium szczepionek Gates: Kontrowersyjne badania nad szczepionkami: Dlaczego Fundacja Billa i Melindy Gates jest pod ostrzałem krytyków w Indiach?

Narayana Kumar rozpoczyna swój 4-stronicowy artykuł, koncentrując się na obecnej sprawie przed Sądem Najwyższym w Indiach, dotyczącej zgonów i urazów pojawiających się podczas prób lekowych przeprowadzonych na szczepionce przeciwko HPV firmy Merck, szczepionce Gardasil. Testy szczepionkowe przeprowadzono na tysiącach dziewcząt w wieku od 9 do 15 lat. Wiele dziewcząt zachorowało, a co najmniej 7 zmarło, a w pozwie twierdzi się, że w większości przypadków dziewczynki i ich rodzice nawet nie wiedzieli w jakim rodzaju procesu szczepień uczestniczyli.

Większość dziewcząt to studenci, a dochodzenie wykazało, że aż 120 dziewcząt uczestniczących w próbach szczepionek przeciwko HPV „doświadczyło działań niepożądanych, takich jak napady padaczkowe, silny ból brzucha, bóle głowy i zmiany nastroju. Raport Samy powiedział także, że wśród wielu studentów pojawiły się przypadki wczesnego pojawienia się menstruacji po szczepieniu, ciężkiego krwawienia i ciężkich skurczów menstruacyjnych”.

Narayana Kumar zwraca uwagę, że po tych działaniach niepożądanych sporządzono raport wyjaśniający, że nie są one związane ze szczepionkami, tak aby proces zatwierdzania mógł ruszyć do przodu w celu wprowadzenia na rynek szczepionki przeciw HPV w Indiach. Raport ten, według Kumara, został sfinansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów (BMGF). Władze w Indiach spojrzały na BMGF i widziały ogromny konflikt interesów: Działacze twierdzą, że te dwie instytucje mają stosunki robocze z firmami farmaceutycznymi. Głównym zarzutem przeciwko GAVI jest to, że na jego pokładzie znajdują się przedstawiciele firm farmaceutycznych, a PHFI przyjmuje dotacje od firm farmaceutycznych. „BMGF i GAVI naciskają na [szczepionkę] na rządy na całym świecie, w tym na Indie”, mówi Ritu Priya Mehrotra, profesor medycyny społecznej i zdrowia społeczności oraz School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi. Aktywista ds. Zdrowia społeczności twierdzi, że przemysł biotechnologiczny wprowadzał coraz więcej szczepionek do Indii, a ministerstwo zdrowia nie zapewniło przeprowadzenia odpowiednich testów przed zaleceniem ich użycia w programach rządowych.

Narayana Kumar przechodzi następnie od skandalu związanego z szczepionką przeciwko HPV i pisze o śmierci wielu niemowląt wkrótce po tym, jak zostały zaszczepione szczepionką Pentavalent, pięcioma w jednym, promowanym przez BMGF i GAVI, nawet po ujawnieniu śmierci.

W przeciwieństwie do USA, ofiary szkód i oszustw związanych ze szczepieniem trafiają do sądu, ponieważ Sąd Najwyższy w Indiach przejmuje roszczenia o oszustwo HPV Gardasil. W przeciwieństwie do USA, reporterzy śledczy tacy jak Narayana Kumar wykonują swoją pracę i publikują swoje odkrycia w głównych mediach, informując społeczeństwo.

Raport opublikowany przez grupę „Global Justice Now”. Fundacja Gatesa oskarżona o „niebezpiecznie praktyki”

19 lutego 2016 r. brytyjska gazeta internetowa. „The Independent” zamieściła raport grupy „Global Justice Now” dotyczący Fundacji Billa i Melindy Gates, którzy są jednymi z najbogatszych ludzi na świecie, zdobyli uznanie za walkę o wykorzenienie niektórych z najbardziej zabójczych i płodnych chorób na świecie, i przekazali miliardy na lepsze kształcenie i karmienie najbiedniejszych krajów na świecie.

Pomimo tego, Bill i Melinda Gates stoją w obliczu apelu o ich filantropijną Fundację, za pośrednictwem której przekazali miliardy na całym świecie, aby podlegali międzynarodowemu śledztwu, zgodnie z kontrowersyjnym nowym raportem.

Z dala od „neutralnej strategii charytatywnej”, Fundacja Gatesa odnosi korzyści z wielkiego biznesu, szczególnie w dziedzinie rolnictwa i zdrowia, poprzez swoje „ideologiczne zaangażowanie w promowanie neoliberalnej polityki gospodarczej i korporacyjnej globalizacji”, wynika z raportu opublikowanego przez grupę Global Justice Now. Według tej grupy, jej wpływ jest „niebezpieczny”.

„Świat jest sprzedawany jako mit, że prywatna filantropia ma wiele rozwiązań problemów świata, podczas gdy w rzeczywistości pcha świat w wielu złych kierunkach”, głosi raport. Fundacji Gatesa „wolno mówić za głośno, a zbyt wielu aktorów w rozwoju międzynarodowym jest zgodnych z błędnymi priorytetami fundacji”.

Grupa oskarża Fundację Gatesa o wykorzystywanie ogromnej siły finansowej, by uciszyć międzynarodowych ekspertów i grupy zajmujące się rozwojem, które krytykują jej praktyki.

Bill Gates, według raportu, „który ma regularny dostęp do światowych liderów i w rzeczywistości osobiście finansuje setki uniwersytetów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i mediów, stał się najbardziej wpływowym głosem w rozwoju międzynarodowym”.

Autorzy raportu twierdzą, że Fundacja Gatesa „często wydaje się być ogromną, zintegrowaną pionowo korporacją wielonarodową, kontrolującą każdy krok w łańcuchu dostaw, który dociera ze swojej sali konferencyjnej w Seattle … do milionów użytkowników końcowych w wioskach Afrykańskich i południowej Azji”.

Bill Gates w Ghanie (Getty Images). Foto: independent.co.uk

Chwalony za ich pracę w zwalczaniu polio i malarii, raport oskarża Fundację Gatesa o finansowanie sprywatyzowanego zdrowia i promowanie zwiększonej roli prywatnych dostawców edukacji. Według raportu, niebezpieczeństwo „zamienia podstawowe potrzeby w towary kontrolowane przez rynek”; takie usługi prawdopodobnie będą dostępne głównie dla bogatych. Krytyczny jest nacisk na pojedyncze choroby i wskazuje, że robi się to przy zaniedbaniu podstawowych systemów opieki zdrowotnej. Wskazuje również, że podczas wybuchu epidemii eboli w Afryce Zachodniej podstawowa opieka zdrowotna załamała się całkowicie w niektórych częściach regionu.

Chwalony za ich pracę w zwalczaniu polio i malarii, między innymi chorobami, raport oskarża Fundację Gatesa o finansowanie sprywatyzowanego zdrowia i promowanie zwiększonej roli prywatnych dostawców edukacji. Według raportu, niebezpieczeństwo „zamienia podstawowe potrzeby w towary kontrolowane przez rynek”; takie usługi prawdopodobnie będą dostępne głównie dla bogatych. Krytyczny jest nacisk na pojedyncze choroby i wskazuje, że robi się to przy zaniedbaniu podstawowych systemów opieki zdrowotnej. Wskazuje również, że podczas wybuchu epidemii eboli w Afryce Zachodniej podstawowa opieka zdrowotna załamała się całkowicie w niektórych częściach regionu.

Raport jest krytyczny wobec bliskiej współpracy między Fundacją a głównymi międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi i wskazuje, że wiele z tych samych firm zostało skrytykowanych za zbyt wysokie ceny szczepionek ratujących życie. Ostrzega, że wpływ filantropijny skłania priorytety zdrowotne „w kierunku interesów zamożnych dawców (szczepionek), a nie odpornych systemów opieki zdrowotnej”.

Oskarża Fundację Gatesa o promowanie określonych priorytetów poprzez dotacje na rolnictwo, z których część podważa interesy drobnych rolników. Obejmują one promowanie rolnictwa przemysłowego, stosowanie nawozów chemicznych i drogich, opatentowanych nasion oraz skupienie się na genetycznie zmodyfikowanych nasionach. Krytyka jest echem oskarżeń dokonanych przez indyjskiego naukowca Vandana Shivę, który nazwał Fundację Gatesa „największym zagrożeniem dla rolników w rozwijającym się świecie”.

Nacisk kładziony przez Fundację na „rozwiązania technologiczne” często ignoruje rzeczywiste rozwiązania obejmujące sprawiedliwość społeczną i gospodarczą, argumentuje. „To nie może być dawane przez darczyńców w postaci odpornej na zmiany klimatyczne lub tańszego smartfona, ale musi dotyczyć systemowej zmiany społecznej, gospodarczej i politycznej – kwestii nie reprezentowanych w priorytetach finansowania fundacji”.

Wzywa Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie prac fundacji nad brytyjskim dochodzeniem parlamentarnym.

Fundacja Gatesa powiedziała, że raport „fałszywie przedstawia” ich pracę: „Naszą misją jest poprawa jakości życia najbiedniejszych ludzi na świecie. Jest to złożone wyzwanie, a jego rozwiązanie wymaga szeregu podejść, jak również współpraca rządów, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich, firm nastawionych na zysk i organizacji filantropijnych. Rządy mają wyjątkową pozycję, aby zapewnić przywództwo i zasoby niezbędne do rozwiązania nierówności strukturalnych i zapewnić, że właściwe rozwiązania docierają do najbardziej potrzebujących. Sektor prywatny ma dostęp do innowacji – na przykład do nauki, medycyny i technologii – które mogą ratować życie. Wierzymy, że rolą filantropii jest podejmowanie ryzyka tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą”.

Cała jego praca była prowadzona przez jej partnerów, nalegała. Odrzucił twierdzenia, że było to nie do wyjaśnienia, stwierdzając, że jest jedną z pierwszych osób, które przystąpiły do inicjatywy na rzecz międzynarodowej przejrzystości pomocy, a także zgłosiły się do OECD.

Gabriella Stern, rzeczniczka fundacji, powiedziała: „Dla nas wyniki mierzone są w ratach ludzkich, więc będziemy nadal współpracować z rządami, organizacjami non-profit, firmami i innymi filantropami, aby poradzić sobie ze złożonymi problemami związanymi ze skrajnym ubóstwem.

Fundacja Gatesa wydała od początku swego istnienia około 34,5 miliarda dolarów, kierując się misją pomagania ludziom na całym świecie wychodzić z głodu i skrajnego ubóstwa. W tym raporcie przedstawiono szereg bezpodstawnych twierdzeń, które zostały zgłoszone przez innych i uznano je za niewystarczające”.

„Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, ale jesteśmy przekonani, że świat robi postępy. Pracując razem przez ostatnie 15 lat, świat ograniczył skrajne ubóstwo, śmiertelność dzieci i śmierć malarii o połowę, zmniejszyła śmiertelność okołoporodową o prawie 50% i doprowadziła do nowych infekcji HIV o 40%”.

Czy Fundacja Billa i Melindy Gatesów miała wpływ na program Agenda 2030?

Czy Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF) miała wpływ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030, który jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację.

Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to między innymi: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu. Deklaracja Agenda 203990 jest zgodna z programem Fundacji Billa i Melindy Gatesów (BMGF).

Agenda 2030 wprost domaga się ograniczenia liczby ludności na świecie, zniszczenia klasy średniej, własności prywatnej (ziemia nie może być traktowana jako zwykły aktyw, dopuszcza się jej zabieranie w celu tworzenia higienicznych warunków życia dla innych ludzi, w interesie całego społeczeństwa, i tym podobne), wprowadzenia pełnej kontroli nad obywatelami, ale w taki sposób, by oni sami to zaakceptowali. Dwa z siedemnastu celów Agendy 2030 zakładają zapewnienie szeroko pojętych praw reprodukcyjnych i seksualnych na świecie

GMO

Fundacja jest największym na świecie fundatorem badań nad uprawami zmodyfikowanymi genetycznie, twierdzi raport „Global Justice Now”. Ogromne korporacje, w tym Monsanto, Syngenta, Bayer i Dupont, są głównymi beneficjentami projektów fundacji.

Afrykańska bieda. Foto: gatesfoundation.org

„Fundacja Gatesa przygotowuje grunt pod nowe rynki dochodowe w dotychczasowych krajach rozwijających się, szczególnie w Afryce. Fundacja szczególnie naciska na przyjęcie GMO w Afryce”.

Jeden z projektów ma na celu wprowadzenie do Ugandy wzbogaconych w witaminy z grupy GMO bananów. Jednak próby terenowe zostały oznaczone jako „biopiractwo”, ponieważ pierwotny gen wykorzystywany do opracowania tych „super bananów” został zebrany w Papui Nowej Gwinei.

Zapraszam do przeczytania dwóch tekstów:

Z realnego socjalizmu do komunizmu”, część IV,

oraz

Z realnego socjalizmu do komunizmu”, część V,

Tańcz jak zagrają

Jednym z celów masońskich jest demoralizowanie i ogłupianie społeczeństw: tańcz jak zagrają (jak kto zagra), co oznacza być posłusznym, uległym, stosować się do czyjejś woli, dawać się wodzić za nas, podporządkowywać się. W 27 bajce Ezopa rybak-flecista na próżno usiłuje wywabić ryby na ląd grą na flecie, po czym chwyta je w sieć, a gdy już rzucają się na piasku wybrzeża, mówi do nich” „Gdy wam grałem, nie chciałyście tańczyć, a gdy przestałem – tańczycie” (Władysław Kopaliński, „Słownik mitów i tradycji kultury”).

Orkiestrą jest masoneria. Jesteśmy naiwni, łatwowierni, ulegli, co powoduje, że dajemy się oszukiwać i wodzić za nos. Tańczymy tak, jak oni grają, więc myślimy i postępujemy tak, jak oni chcą.

Rewolucje, wojny światowe, wojny domowe (Afryka Północna), celowo powodowane kryzysy ekonomiczne, imigracja, dramaty ludzi na całym świecie, a wszystko to w imię nowego porządku świata. Masoni mówią, że nie należy straszyć człowieka nowoczesnego piekłem, gdyż posiada on dość cynizmu w swej duszy, by nieustraszonym okiem patrzeć w piekło doczesności. Bo życie współczesne samo w sobie jest piekłem. Należy jeszcze do tego dodać, że sprawcami wszystkich ludzkich nieszczęść są właśnie masoni. Świat ludzki, którym rządzi wojna, cierpienie, potrzeba i niedostatek, woła z bólu, żąda pomocy, ale oni od tego widoku odwracają oczy. Są bezwzględni i nielitościwi. W pogardzie mają ludzi, owych „wielu za wielu” (F. Nietzsche), dlatego ich etyka i ich normy postępowania są zawołaniem dla wtajemniczonych, ludzi okrutnych i gwałtownych, nie zginających głowy pod wspólne prawo, równe dla wszystkich.

Wspomniany William Blake w poemacie „Zaślubiny Nieba i Piekła”, który powstał z sympatii autora do idei rewolucyjnych, stwierdzał: „Jedno prawo dla Lwa i Wołu to ucisk”. Symbol, personifikacja pozwalały ukryć poecie znaczenia dzieła i własne radykalne poglądy, by uniknąć szykan ze strony króla i rządu. Potępiał prawo państwowe, normy obyczajowe i przykazania Boże, a w uniesieniu wołał: „Czym jest wolność bez powszechnej tolerancji” (Adam Konopacki, „William Blake”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987). Lew to elity, wół to ludzie. Według poety, elity powinny być ponad prawem.

Wielcy Polacy o masonerii

Po tzw. upadku komunizmu w Polsce ponownie ulokowały się loże masońskie. Okres od zawiązania pierwszej loży masońskiej dla narodu polskiego jest niebytem. Jak długo będziemy lekceważyć masonerię, tak długo będzie trwał niebyt. Przed masonerią przestrzegali Polaków: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Józef Sebastian Pelczar i wielu innych.

Prymas Polski Sługa Boży Kardynał August Hlond 6 listopada 1926 r., tuż po zamachu majowym, powiedział: „Wyprzeć się ma Polak na wszystkich szczeblach hierarchii państwowej, każdego bezprawia, każdej anarchii, każdego rozkładu. A przede wszystkim zerwać powinna Polska z masonerią, której ostatecznym celem jest usuwanie systematycznie ducha Chrystusowego z życia Narodu. Tym więc bardziej zerwać z nią musi Polska, że masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce. Zerwać z laicyzmem znaczy to w pierwszym rzędzie zrzucić masońskie jarzmo”.

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński mówił, że „Wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni ocenić sens tej moralności dla nas, wiedząc, że jest ona siłą i mocą narodu, że najlepiej służy jego bytowi, całości i jedności. Dlatego chcąc zniszczyć naród, niszczą jego wiarę i moralność chrześcijańską. Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu – umacnia rodzinę, a kto jest wrogiem narodu – niszczy rodzinę”.

Przeczytaj  Część V.

Stanisław Bulza

Przeczytaj więcej artykułów tego autora >   >   > TUTAJ .

Stanisław Bulza na FB ….

, 2019.01.7.

Avatar

Autor: Stanisław Bulza