Prezesie spokojnie – Polska w ONZ wsparła interesy „tęczowej” międzynarodówki.


16.03.2019. Na konwencji PiS w Katowicach J. Kaczyński: „wara od naszych dzieci”. Ostra reakcja prezesa PiS na słowa wiceprezydenta Warszawy, Pawła Rabieja.

Kaczyński powiedział: „Dziś dziękuję za szczerość panu wiceprezydentowi Warszawy, który postawił sprawę jasno: nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych, ich małżeństwa. Żeby miały prawo do tego, żeby adoptować dzieci. Otóż mówimy „nie” (https://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-wara-od-naszych-dzieci-o…).

Ku przypomnieniu:

Polska w ONZ wsparła interesy „tęczowej” międzynarodówki.

W poniedziałek 21 listopada 2016 r. w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO), państwom wspierającym światowe homo-lobby udało się skutecznie zaatakować rezolucję Grupy Afrykańskiej, zmierzającą do hamowania wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska niestety wsparła interesy „tęczowej” międzynarodówki.
21 listopada w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) odbyło się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej w sprawie przyjęcia corocznego raportu Rady Praw Człowieka (RPCz). Instytut Ordo Iuris informował już, że w związku z ogromnymi kontrowersjami wokół ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta” odpowiedzialnego za ochronę przed przemocą i dyskryminacją ze względu na tzw. „orientację seksualną” i tzw. „tożsamość genderową” (SOGI), w głosowanym dokumencie proponowano odroczenie w czasie wejście w życie rezolucji SOGI. Propozycja ta miała na celu pogłębioną dyskusję celem osiągnięcia porozumienia w sprawie podstaw prawnych dla ustanowienia mechanizmu promującego perspektywę subkultur LGBT. Obecnie brak bowiem wystarczających podstaw prawnych dla ustanowienia „Niezależnego Eksperta” zajmującego się subkulturami czerpiącymi własną autoidentyfikację z pojęć „tożsamości genderowej” lub „orientacji płciowej”.
Jednocześnie jednak część państw promujących ideologię LGBT na forum ONZ zgłosiło poprawkę do procedowanego dokumentu, wykreślającą wezwanie do podjęcia dyskusji nad podstawami prawnymi dla ustanowienia ww. mandatu i do dalszych konsultacji w tym zakresie. Poprawka została przyjęta większością 84 głosów, przy sprzeciwie 77 państw i wstrzymaniu się od głosu przez 17.
Niestety wśród państw wspierających instytucjonalizację wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka i w całej ONZ znalazła się Polska, która oficjalnie ją sponsoruje i zagłosowała za jej przyjęciem. Jest to wsparcie dla bezprecedensowej promocji interesów lobby LGBT na świecie (http://www.pch24.pl/dobra-zmiana-dla-subkultury-lgbt–polsk…).

Fundacja Autonomia dofinansowana w kwocie 200 tys. zł.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej PiS dofinansowało w kwocie 200 tys. złotych program Fundacji Autonomia, który wchodzi właśnie do polskich szkół, w którym to programie mamy takie pojęcia z zakresu marksizmu kulturowego, jak walka z homofobią, jak walka o równouprawnienie różnych tzw. orientacji homoseksualnych. Mamy do czynienia z feministyczną, homoseksualną propagandą w polskich szkołach za pieniądze Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Co więcej jest to continuum polityki, która została wyrażona przez rząd w czerwcu tego roku, kiedy to poparliśmy na forum UE kolejne przepisy tego typu. Co więcej, 21 listopada 2016 r. na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych rząd PiS, razem z innymi liberalnymi krajami, przeciwstawił się rezolucji Grupy Afrykańskiej, która nie chce, żeby marksizm kulturowy i homopropaganda funkcjonowały w ONZ. (http://prawy.pl/41821-winnicki-ostro-do-poslow-pis-co-wy-r…/).

„16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”

2 grudnia 2016 r. w polskich szkołach ruszyła kampania „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, która w niektórych swych elementach promuje subkulturę LGBT i homoseksualny styl życia. Koordynatorem projektu jest fundacja „Autonomia”, skupiająca się m.in. na powstrzymywaniu nietolerancji ze względu na płeć oraz orientację seksualną, a także upowszechnianiu idei feminizmu oraz równości płci. Patronat oraz dofinansowanie akcji zapewniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Kampania „16 dni przeciw przemocy ze względy na płeć” to międzynarodowa inicjatywa organizowana przez Center for Women’s Global Leadership. W Polsce jest koordynowana przez fundację „Autonomia”, która zajmuje się m.in. powstrzymywaniem nietolerancji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. Innym z celów organizacji jest upowszechnianie idei feminizmu oraz równości płci. Fundacja na swojej stronie internetowej informuje, że prowadzi szkolenia m.in. z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami oraz z zakresu historii ruchu LGBT. Co ciekawe prezes fundacji „Autonomia” Agata Teutsch przez kilka lat była współorganizatorem tzw. Marszu Równości i Tolerancji, a także feministycznych pikiet. Portal ngo.pl nazywa Teutsch „trenerką antydyskryminacyjną i działaczką lesbijską”. (http://www.pch24.pl/kampania-promujaca-subkulture-lgbt-wspa…).

Podczas szesnastu dni akcji uczestnicy kampanii będą korzystać z wielu uprzednio przygotowanych „zasobów edukacyjnych”. Wśród nich możemy znaleźć m.in. sugestie, aby „zwracać uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze”, a także „zauważać swoje seksistowskie lub przemocowe wypowiedzi”. Pomysłodawcy i twórcy kampanii namawiają także uczestników do rozmowy z chłopcami oraz mężczyznami na temat płci. „Podważaj oczekiwania co do tego, co to znaczy „być mężczyzną”, i kwestionuj taki wizerunek „kobiecości”, który dewaluuje kobiety.” – czytamy na stronie inicjatorów http://kampania16dni.pl/
(http://www.pch24.pl/kampania-promujaca-subkulture-lgbt-wspa…).

Mocnych słów wobec kampanii „szesnastu dni” użyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Stop seksualizacji dzieci”. „Aktualnie wydaje się, że polityka otwartości wobec LGBTQI będzie charakteryzowała cały okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po podpisaniu deklaracji przyśpieszonego działania na rzecz praw osób homoseksualnych, transseksualnych i wszelkich tożsamości płciowych na forum Rady Europejskiej, rząd po raz kolejny zaskoczył środowiska konserwatywne.” – czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia.

Opr. Stanisław Bulza

Za: Stanisław Bulza – FB, 16 marca 2019.

*

Ilustracja tytułowa: Katowice, 16.03.2019. Prezes partii Jaros≥aw Kaczyński podczas konwencji regionalnej PiS, 16 bm. w Katowicach. Fot. PAP/Andrzej Grygiel. Za: wGospodarce.pl, 16.03.2019.

*

2019.03.18.
Avatar

Autor: Stanisław Bulza