Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – Komunikat 2/2019


Warszawa, 24 kwietnia 2019 roku.

KOMUNIKAT 2 / 2019

Przyjacielu,

W dniach 6-7 kwietnia, radośnie, rozpoczęliśmy sezon motocyklowy na Jasnej Górze!
Zlot po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem – było nas prawie 60 tysięcy! Nasz Zlot, to największe duchowe spotkanie motocyklowe w Polsce, prawdopodobnie w Europie, a może i na świecie! Znów pokazaliśmy, że jesteśmy wolni i solidarni! Motocykliści honorowo oddawali krew
dla ofiar wypadków. Zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla Polaków na Kresach. Uczestnicy Zlotu przywieźli tysiące maskotek, które trafią do dzieci z sierocińców w całej Polsce i za wschodnią granicę.

Serdeczne wyrazy podziękowania kierujemy do gościnnych Ojców Paulinów oraz słowa najwyższego szacunku dla częstochowskiej policji za pomoc, opiekę i tytaniczną pracę wykonaną dla zapewnienia motocyklistom bezpieczeństwa.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za ich gorące, polskie, motocyklowe serca! Życzymy Wam ciekawego i bezpiecznego sezonu! Do spotkania za rok, 5-6 kwietnia, w tym samym, a może liczniejszym, gronie!

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tegorocznego wydarzenia:

W najbliższym czasie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich motocyklistów do udziału w imprezach o charakterze patriotycznym:

28 kwietnia – Brusy. Uroczystości upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej na Kaszubach.
Spotkanie rozpocznie się mszą św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych. W programie uroczystości m.in. posadzenie 6 dębów katyńskich.

2 maja – Warszawa. Wielkie patriotyczne wydarzenie jakim będzie Biało-Czerwony Korowód.
Będzie to jedno z największych wydarzeń jakie znalazło się w tegorocznym kalendarzu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Bliższe szczegóły: bialoczerwonykorowod.pl

12 maja – Płock. Odsłonięcie tablicy pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Początek uroczystości o godz. 11.00 przy kościele św. Dominika w Płocku, ul. T. Kościuszki 16 (Kościół „na Górkach”).

XIX RAJD KATYŃSKI 10.08-01.09.2019

Już po raz dziewiętnasty pojedziemy szlakiem polskiego oręża, szlakiem naszych zwycięstw i klęsk, poprzez Kresy Rzeczypospolitej. W tym roku ruszają dwie trasy rajdu, Trasa Standard „Semper Fidelis”, nakierowana przede wszystkim na Polaków mieszkających na Kresach i poległych za ojczyznę oraz trasa Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia mająca na celu porządkowanie zapomnianych cmentarzy Polaków, w tym poległych i
zamordowanych Zesłańców. Obie trasy skrzyżują się w Katyniu na wspólnych uroczystościach. Dodatkowo z trasą standard wyruszą motocykliści Zlotu Huta Pieniacka.

Trasa XIX Rajd Katyński – Standard „Semper Fidelis”.
Całość Trasy ok. 6.500 km:
Warszawa – Pl. Piłsudskiego – Strachocina – Dytiatyń – Lwów – Zadwórze – Brody – Huta Pieniacka – Zbaraż – Trembowla – Wójtowce – Maćkowce – Latyczów – Brachiłów – Winnica – Berdyczów – Żytomierz – Kijów – Charków – Starobielsk – Charków – Kursk – Kozielsk – Butowo – Moskwa – Twer – Miednoje – Ostaszków – Kłuszyno – Smoleńsk – Katyń – Orsza – Miory – Głębokie – Dokszyce – Budsław – Oszmiana – Mołodeczno – Wołożyn – Wiszniewo – Bogdanowo – Kuropaty – Baranowicze – Zaosie
Nowogródek – Szczuczyn – Lida – Grodno – Radzymin – Warszawa

Trasa XIX Rajd Katyński – Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia (VIII Rajd) 10.08-26.08.2019 r.
Całość Trasy ok. 6.100 km :
Warszawa – Sokółka – Ponary – Wilno Psków – Puszkin – Sankt Petersburg – Pietrozawodsk – Pinduszy – Kargopol – Archangielsk – Bierżnik – Sosnowyj – Kotłas – Wołogda – Moskwa – Smoleńsk – Katyń – Mińsk – Kuropaty – Baranowicze – Biała
Podlaska – Dom

Już za parę dni, 1 maja, rozpoczynamy zapisy na XIX Rajd Katyński (obie trasy). Żeby zgłosić swoje uczestnictwo w rajdzie, trzeba wysłać mail na adres:
zarzą[email protected] – zgłoszenia na trasę Standard Semper Fidelis
[email protected] – zgłoszenia na trasę Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

W treści maila wystarczy napisać, że: zgłaszasz się na XIX RK.
Po otrzymaniu maila zgłoszeniowego, będziemy wysyłać dalsze instrukcje i ankiety zgłoszeniowe.

(Proszę nie przysyłać ankiet pobranych z internetu, dotyczących poprzednich edycji.)
Wpisowe dotyczące kosztów wspólnych, dla obydwu tras, wynosi 1.500 zł.
Dla członków SMMRK, którzy mają uregulowane składki wpisowe wynosi 1.300 zł.
Opłaty należy dokonać do dnia 31.05.2019 r., na konto podane w formularzu zgłoszeniowym.

X Motocyklowy Zlot w Hucie Pieniackiej 10.08 – 14.08.2019 r.
Zgłoszenia: [email protected] 15 maj-15 czerwca 2019 r.
Trasa ok. 2000 km:
Warszawa – Strachocina – Baligród – Kalwaria Pacławska – Borowica – Zatyle – Łubcze – Tomaszów Lubelski – Dołhobyczów – Czerwonogród – Bełz – Hodów – Buczacz – Jazłowiec – Berezowica Mała – Kołodno Lisowszczyzna – Poczajów – Palikrowy – Podkamień – Huta Pieniacka – Olesko – Włodzimierz Wołyński – Zosin (granica państwa) – Ruda Huta (zakończenie zlotu) – Powrót do domów indywidualnie.

Zlot Huta Pieniacka przemierzy Roztocze i Lubelszczyznę, odwiedzając miejsca pamięci i mogiły Polaków zamordowanych przez OUN-UPA. Następnie przekroczy granicę polsko-ukraińską i odwiedzając Czerwonogród, a następnie Bełz pojedzie do Hodowa, miejsca
gdzie 11 czerwca 1694 roku Husaria Polska rozgromiła wojska tatarskie. Bitwa ta, ze względu na ogromną dysproporcję siły wojsk nazywana jest Polskimi Termopilami.
Następnie, poprzez Buczacz na nocleg w Jazłowcu. Kolejnego dnia, poprzez miejsca przesiąknięte krwią pomordowanych przez OUN-UPA, pojedzie do Huty Pieniackiej, by ponownie spotkać się z motocyklistami Rajdu Katyńskiego. Będziemy wspólnie modlić się w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Dnia 14 sierpnia, pożegna XIX Rajd
Katyński, opuści Hutę Pieniacką i skieruje się już w stronę granicy polskiej, po drodze zatrzymując się w Olesku – miejscu urodzenia Jana III Sobieskiego. Po przekroczeniu granicy pojedzie do miejscowości Ruda Huta, nieopodal Chełmu. Tam znajduje się pierwszy na terenach Polski, pomnik upamiętniający ofiary Rzezi Wołyńskiej. W tym miejscu nastąpi
rozwiązanie Zlotu i powrót do domów we własnym zakresie.

Po wysłaniu maila zgłoszeniowego, proszę cierpliwie oczekiwać na dalsze instrukcje i ankiety zgłoszeniowe.
(Proszę nie przysyłać ankiet pobranych z internetu, dotyczących poprzednich edycji.)
Wpisowe dotyczące kosztów wspólnych, dla Zlotu Huta Pieniacka, wynosi 300 zł
Dla członków SMMRK, którzy mają uregulowane składki wpisowe wynosi 250 zł
Opłaty należy dokonać do dnia 20.06.2019 r., na konto podane w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!

Wpisowe na tegoroczne rajdy tak jak do tej pory obejmuje koszty wspólne: wiz, ubezpieczenia, noclegów, częściowego wyżywienia, pamiątkowych gadżetów (np. koszulka, znaczek, chusta, plakietka, flagi itp.). Wspólne wydatki będą pokrywane z przedpłat uczestników do momentu wyczerpania się zgromadzonych środków pieniężnych. Przedpłata nie obejmuje kosztu paliwa do motocykli.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie, wpłacona przedpłata zostanie zwrócona, po potrąceniu poniesionych przez SMMRK kosztów.

Każdy uczestnik RK jest zobowiązany do posiadania karty EKUZ na czas przebywania RK na terenie UE.

Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania zielonej karty, w związku z tym, że będziemy się poruszać poza terytorium UE. Uwaga, jeśli motocykl, na którym pojedziesz w RK nie jest Twój, musisz mieć pisemną zgodę właściciela, najlepiej w jęz. rosyjskim, do używania go i wyjazdu za granicę. To samo dotyczy leasingowanych motocykli.

Organizacja Rajdu Katyńskiego nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.

Zakończyły się zapisy na rajdy:
• 11-26 maja – III Rajd Monte Cassino
• 15-19 maja – XIII Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim (III im. Wiktora Węgrzyna)
• 31.05-02.06 – II Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

Trwają zapisy na rajdy motocyklowe:
• 23-26 maja – „Prawdy nie da się zniszczyć” – III Rajd Motocyklowy
Śladami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
• 14-16 czerwca – Rajd Motocyklowy Szlakiem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Zgłoszenia pocztą elektroniczną u Komandora Rajdu na adres – [email protected] (z dopiskiem RAJD) lub smsem (+48 601072152)
Trasa i dokładniejsze informacje na naszym facebooku.

We wtorek, 16 kwietnia, pożegnaliśmy Legendę Rajdów Katyńskich, naszego Przyjaciela i najwspanialszego kuchmistrza Rajdów Katyńskich – śp. Grzesia Ficonia – Wirtuoza potraw jednogarnkowych. Był naszym Ojcem Karmicielem. Zasadniczą tajemnicą Jego kuchni było to, że do każdej potrawy dorzucał kawałek swojego serca. Kochał ludzi, kochał Kresy i tą miłością dzielił się w każdej potrawie, służył nam, motocyklistom, z wielkim oddaniem. W zamian wystarczyło go szanować i podziękować za wysiłek.
Grzesiu pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze!

Najserdeczniej Was pozdrawiamy!

Katarzyna Wróblewska

W imieniu Zarządu SMMRK: 
Katarzyna Wróblewska – Wiceprezes Zarządu, 
Michał Szeliga – Wiceprezes Zarządu, 
Mateusz Luberadzki – Sekretarz Zarządu, 
o. Marek Kiedrowicz – Kapelan SMMRK, 
Bronisław Biel – Członek Zarządu.

*

Komunikat 2-19  do wydruku w formie PDF

*

http://rajdkatynski.com/

Nadesłane 24 kwietnia 2019.

*
, 2019.04.29.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane