Dr Piotr Cywiński i jego spolegliwi współpracownicy … poniewierają rodzinami byłych więźniów zakatowanych w KL Auschwitz

Wspomnienia o mojej mamie – wdowie po więźniu KL Auschwitz – Janie Klistała nr ob. 111912. Na prawach autora kilkunastu książek o ofiarach hitlerowskiego nazizmu, wpisuję … Continue reading Dr Piotr Cywiński i jego spolegliwi współpracownicy … poniewierają rodzinami byłych więźniów zakatowanych w KL Auschwitz