Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego.


3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie. Było ono ukoronowaniem walki ludu śląskiego o połączenie z odbudowanym państwem polskim. Stało się odpowiedzią śląskiego ludu polskiego na projekt podziału obszaru Śląska. Na czele, podobnie jak w poprzednich powstaniach, stanął przywódca całej polskiej walki na Śląsku, wielki syn tej ziemi Wojciech Korfanty, członek Ligi Narodowej, a oficjalnie Polski Komisarz Plebiscytowy. Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych objął Wielkopolanin ppłk hr. Maciej Mielżyński (ps. Nowina – Doliwa). Mobilizację przeprowadzono prawnie pod pozorem strajku generalnego. Powstanie miało charakter powszechny i objęło niemal cały teren plebiscytowy. Siły powstańcze osiągnęły około 45 tys. ludzi. Dzielnym śląskim dowódcom pułków, batalionów i kompanii przyszli z pomocą oficerowie – ochotnicy z odbudowanego już Wojska Polskiego.

Pomimo niemieckiej przewagi w uzbrojeniu i w kadrach dowódczych – powstańcy z powodzeniem wykorzystali zaskoczenie i opanowali tereny po Odrę na zachodzie, oraz po Nakło w pobliżu Opola. W II fazie powstania – wojska powstańcze bohatersko odpierały niemiecką kontrofensywę w rejonie Góry Św. Anny i Kędzierzyna, nie dopuszczając do podziału własnych sił, i nie dopuszczając Niemców do obszaru przemysłowego. W połowie czerwca działania bojowe zostały przerwane, a obie strony walczące rozdzielone kordonem wojsk alianckich stacjonujących na śląskim obszarze plebiscytowym.

Bohaterski czyn zdecydowanej większości ludności polskiej na Górnym Śląsku wywarł poważny wpływ na decyzję Ligi Narodów, a następnie Rady Ambasadorów z 20 października 1921 r. w sprawie podziału Górnego Śląska, przyznającą Polsce środkową część okręgu przemysłowego z Katowicami i Chorzowem. Jednakże na skutek proniemieckiej polityki Anglików pod niemieckim panowaniem do 1945 r. pozostała ok. milionowa masa ludności polskiej zamieszkująca Bytom, Gliwice, Zabrze i okolice tych miast przemysłowych, jak również powiaty rolnicze: Pyskowice, Toszek, Racibórz, Strzelce Wielkie, Dobrodzień, Oleśno, Koźle, Namysłów, Kluczbork i Opole.
Tereny włączone do Rzeczpospolitej Polskiej przejęło Wojsko Polskie 29 czerwca 1922 r.
W wyniku woli ludu śląskiego Polska uzyskała okręg przemysłowy. Bez tego – Polska – jak słusznie powiedział prof. Marek, z opolskiej WSP – stanęłaby w szeregu bananowych republik.

W latach 1921 – 1945 śląscy Polacy przeszli okres ciężkich prześladowań i szykan. Niestety, tereny Śląska Opolskiego w 1945 r. przejęła władza komunistyczna, obca polskim narodowym dążeniom, a ponadto na Śląsku często trzymająca się swych towarzyszy z Komunistycznej Partii Niemiec zwalczających tradycyjnie polskość.
Okres komunistyczny, a następnie kryzys ekonomiczny, spuścizna po komunistach, spowodowały odwrót polskiej świadomości na Śląsku. Trzeba dokonać powtórnego przełomu. Walka o polskość Śląska trwa (Tadeusz Radwan, Biuletyn Stronnictwa Narodowego). Poniżej wspomnienie.

Tadeusz Radwan urodził się w 1921 r. w Warszawie. Przed II wojną światową był działaczem Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. Podczas okupacji wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie koneckim, w którym przeprowadzał m.in. akcje wywiadowcze, przekazywane następnie do władz polskich w Londynie. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie, prowadzoną przez pułkownika Fieldorfa ps. „Nil” w ramach Armii Krajowej, oraz podjął studia prawnicze na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W lutym 1944 r. współtworzył grono założycielskie reaktywowanej, konspiracyjnej Młodzieży Wszechpolskiej. 
W marcu 1945 r. został powołany na kierownika prac nad kolejnym wznowieniem działalności Młodzieży Wszechpolskiej (pion akademicki) i Młodzieży Wielkiej Polski (teren pozaakademicki), doprowadzając do szybkiego rozrostu struktur na terenie niemal całej Polski. Po dekonspiracji struktur i masowych aresztowaniach członków SN, MW i MWP został skazany na 7 lat, a w wyniku amnestii karę pozbawienia wolności odbył w więzieniu we Wronkach w wymiarze 3,5 roku. Powtórnie aresztowany i skazany w listopadzie 1952 r. pod zarzutem szpiegostwa na 8 lat więzienia, został wypuszczony na wolność w czerwcu 1955 r. na skutek weryfikacji wyroku i zmiany kwalifikacji zarzutu przez Najwyższy Sąd Wojskowy. W PRLu ukończył studia ekonomiczne.
W listopadzie 1989 r. rozpoczął odtwarzanie struktur Stronnictwa Narodowego na terenie Górnego Śląska. Opublikował broszurę ideową „Człowiek, Naród, Świadomość narodowa” oraz był autorem programu ekonomicznego Stronnictwa Narodowego. Współuczestniczył w decyzji zjednoczeniowej Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, która miała swój finał w grudniu 1999 r., a następnie w reorganizacji partii do Ligi Polskich Rodzin. Do ostatnich swych lat wspierał Młodzież Wszechpolską swoimi licznymi publikacjami, opiniami i wykładami, krzewiąc w młodym pokoleniu Wszechpolaków ideę narodową. Zmarł 7 stycznia 2016 r. Cześć Jego pamięci !!!

Za: http://prostozmostu.net/…/zmarl-tadeusz-radwan-dzialacz-sn-…

Tadeusz Radwan był członkiem Rady Politycznej Stronnictwa Narodowego.

Zdjęcia z Manifestacji Patriotycznej 3 Maja 2001 r. na Górze Świętej Anny:

Galeria zdjęć z uroczystości [link zewnętrzny]

Stanisław Bulza

Przeczytaj więcej artykułów tego autora >   >   > TUTAJ .

Stanisław Bulza na FB ….

, 2019.05.03.

Avatar

Autor: Stanisław Bulza