Nie ma przyzwolenia społeczeństwa na dokonywany akt zbrodni gospodarczej!


Wspomnienia sprzed 4 lat, wtedy byłem pełen nadziei, że wybieram swoich reprezentantów, którzy będą mnie reprezentować i działać dla dobra społeczeństwa… taką przysięgę wszyscy posłowie złożyli! Potem poznałem wspaniałych ludzi z którymi współpracuję do dziś. Eksperci, z ogromnym doświadczeniem biznesowym, dyrektor kopalni, prezes spółek notowanych na giełdzie, same sukcesy, ogromna wiedza! Przez system niszczony, miał odwagę pisać o likwidatorach polskiego górnictwa! Teraz walczymy o kopalnię Krupiński, na której chcemy wznowić wydobycie i wprowadzić technologię podziemnego zgazowania węgla, to musi się udać! Proszę o poparcie dla Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. W imieniu społeczeństwa walczymy o SETKI BILIONÓW ZŁOTYCH, tyle są warte zasoby naturalne – kopaliny! Z podziemnego zgazowania węgla 1 milion dywidendy na konto emerytalne każdego Polaka, tego za granicą też! To 60 milionów Polaków, ogłaszamy program 1 000 000 +, milion+. Te 4 lata dały mi w kość, teraz widzę po wyglądzie…

*

Zamknięto kopalnię z zasobami węgla, podobnie jak wiele innych kopalń! Społeczeństwo uśpione pozwala na wszystko, koszty takiego zachowania poniosą nasze dzieci i wnuki!

Kopalnia Makoszowy przechodzi do historii. Likwidacja pochłonie pół miliarda złotych. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) rozpoczęła demontaż wieży szybowej jednego z szybów zamkniętej z końcem 2016 r. kopalni Makoszowy w Zabrzu. [wnp.pl]

*

Rządzący chcą budować Europę naszych marzeń. Budujmy Polskę naszych marzeń, trupa nie wskrzesimy, tam panuje patologia na którą nie mamy i nie będziemy mieli wpływu. Chcemy pomóc rządowi, aby zaczął podejmować odważne decyzje, zgodne z polskim interesem narodowym! Czy to brak odwagi powoduje podejmowanie „złych” decyzji? Cały naród będzie bronił Polski, pora na zastanowienie w jakim kierunku to wszystko zmierza. Już mamy dość, cierpliwość się kończy! [OKOPZN]

*

Dokonuje się akt zbrodni gospodarczej. Nie ma przyzwolenia społeczeństwa polskiego i Polonii za granicą na podobne zniszczenie szybów kopalni Krupiński! Na nasze pisma do premiera, ministrów energii, prezesa SRK, jak na razie nie ma żadnej odpowiedzi! Przyjęto taktykę milczenia, nie odpowiadania na przesyłane pisma, opracowania. Dokąd to zaprowadzi obecny rząd? Czy prowadzi nas do rewolucji, czy tego chcą? Zadajmy polskiemu rządowi to pytanie. Czy są z narodem, czy wreszcie się opamiętają i zaczną rozmawiać, podejmować decyzje zgodne z interesem polskiego społeczeństwa!

Opr. Bogdan Gizoń

Źródło: Bogdan Gizoń – Facebook , 9.05.2019.
Ilustracja tytułowa: W kopalni Makoszowy w Zabrzu rozpoczęto prace przy demontażu wieży szybowej Szybu III. Fot. za: DziennikZachodni.pl , 9 maja 2019.

*

Przeczytaj więcej opracowań Bogdana Gizonia na naszym portalu > > > TUTAJ.

*

, 2019.05.10.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń